Головна

Податковий облік основних засобів

Матеріально-виробничі запаси складаються з матеріалів, готової продукції і товарів. До матеріально-виробничим не відносяться запаси, що знаходяться у складі незавершеного виробництва. Облік дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них повинен здійснюватися на підставі спеціальних інструкцій Мінфіну Росії (п. 2-5 Методичних вказівок по бухгалтерському обліку матеріально-виробничих запасів, затверджених наказом Мінфіну Росії від 28 грудня 2001 № 119н).

Матеріально-виробничі запаси приймаються до бухгалтерського обліку при переході до організації контролю над ними. Контрольовані запаси, на які переходить право власності, господарського відання чи оперативного управління, відображаються на балансових рахунках бухгалтерського обліку. В інших випадках запаси обліковуються на відповідних позабалансових рахунках.