Головна

Порядок відображення в бухгалтерському обліку товарів, переданих в переробку на сторону

Товари, передані в переробку (обробку) на сторону, відображаються у бухгалтерському обліку наступними записами:

1. При передачі для переробки (обробки) іншим організаціям:

ДЕБЕТ 41 - 7 "Товари, передані в переробку на сторону» КРЕДИТ 41-1 «Товари на складах»

- Нарахована фактична (купівельна) вартість товарів, переданих для переробки (обробки) іншим організаціям на окремий субрахунок (для їх відокремленого обліку);

2. При поверненні від інших організацій після переробки (обробки):

ДЕБЕТ 15-2 «Заготівельні і придбання товарів», 41-1 «Товари на складах» КРЕДИТ 41 - 7 «Товари, передані в переробку на сторону»

- Списана фактична (покупна) вартості товарів, отриманих (повернутих) після переробки
(обробки) іншими організаціями, з окремої субрахунки.

У бухгалтерському обліку роботи, виконані організаціями-виробниками по переробці (обробці) товарів замовника, відображаються наступними проводками:

ДЕБЕТ 15-2 «Заготівельні і придбання товарів», 41-1 «Товари на складах» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», 76 «Розрахунки з різними дебіт рами і кредиторами»

- Відображено вартість виконаних організацією-виробником робіт з переробки (доопрацювання)
товару замовника;

ДЕБЕТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально -вироби вальних запасах» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками»,
76«Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами»

- Врахований (нарахований) ПДВ, сплачений або належний до сплати за виконаними організацією з --
готовітелем робіт.

ПРИКЛАДОрганізація - замовник організації передала - виробнику в переробку товар «А» в ко лічестве 100 одиниць.Облікова вартість одиниці товару "А" склала 2360 руб.Вартість послуг з переробки товару «А» виробником склала 118 000 руб, включаючи ПДВ 18% - 18 000 руб.У бухгалтерському обліку організації - замовника робляться такі записи:

а) при передачі товару на переробку:

ДЕБЕТ 41-7 «Товари, передані в переробку на сторону» КРЕДИТ 41-1 «Товари на складах»

- 236 000 руб. (2360 руб. Х 100 одиниць) - відображена облікова вартість товару «А», переданого для переробки;

б) при поверненні товару після переробки:

ДЕБЕТ 15-2 «Заготівельні і придбання товарів» КРЕДИТ 41 - 7 «Товари, пере дані в переробку на сторону»

- 236 000 руб. - Списана облікова вартість товару «А», отриманого після переробки;
ДЕБЕТ 15-2 «Заготівельні і придбання товарів» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постав щікамі та підрядниками»

- 100 000 руб. (118 000 - 18 000) - відбита вартість виконаних робіт без ПДВ за пере лення товару «А»;

ДЕБЕТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - про виробничій запасах» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

- 180 000 руб. - Нараховано ПДВ із вартості виконаних робіт з переробки товару «А»;
ДЕБЕТ 41-1 «Товари на складах» КРЕДИТ 15-2 «Заготівельні і придбаннято
варів »

- 336 000 руб. (236 000 + 100 000) - оприбутковано на склад товар "А" з фактичної вартості
без ПДВ;

ДЕБЕТ 68-2 «Розрахунки з податку на додану вартість» КРЕДИТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - виробничих запасів»

- 180 000 руб. - Прийнятий до відрахування ПДВ по оприбутковано товар «А».