Головна

Повернення товарів

Покупець має право відмовитися від переданого (придбаного) товару і від його оплати, а якщо товар оплачений, вимагати повернення сплаченої грошової суми у випадках, коли:

продавець не передає або відмовляється передати покупцеві що відносяться до товару приналежності або документи, які він повинен передати відповідно до закону, іншими правовими актами договором купівлі-продажу (ст. 464 ГК РФ);

якщо продавець передав на порушення договору купівлі-продажу покупцеві меншу кількість товару, ніж визначено договором (п.1 ст.466 ГК РФ);

при передачі продавцем передбачених договором купівлі-продажі товарів в асортименті, що не відповідає договору або потреб покупця, якщо асортимент не обумовлений (ст. 467 і п 1. ст. 468 ГК РФ);

у випадку істотного порушення вимог до якості товару (виявлення непереборних недоліків, недоліків, які не можуть бути усунені без невідповідних витрат або витрат часу, або виявляються неодноразово, або проявляються знову після їхнього усунення, і інших подібних недоліків) (п. 2 ст. 475 ЦК України);

якщо продавець у розумний строк не виконав вимоги покупця про доукомплектування товару (п. 2 ст. 480 ГК РФ);

передано товар без тари та (або) упаковки чи в неналежній тарі та (або) упаковке (п. 2 ст. 482 ГК РФ),

при відмові покупця від оплати переданих йому товарів на вимогу продавця (п. 4 ст. 486, п. 3 ст. 488, п. 2 ст. 489 ГК РФ) і ін

Повернення товарів від покупців

Облік товарів по вартості придбання. У бухгалтерському обліку повернення товару, право власності на яке при відвантаженні не перейшло до покупця, відбивається наступного записом:

ДЕБЕТ 41-1 «Товари на складах» КРЕДИТ 45 «Товари відвантажені»

- Виконана зворотній запись на суму фактичної (купівельної) вартості раніше відвантажених і віз
вирощених покупцем товарів. Зменшено заборгованість покупця на рахунку 45 «Товари відвантажено
ные »на суму повернених їм товарів.

Факт повернення товару, право власності на який при відвантаженні не перейшло до покупця, може бути також відображено іншим записом:

ДЕБЕТ 45 «Товари відвантажені» КРЕДИТ 41 - 1 «Товари на складах»

- Сторнувати сума фактичної (купівельної) вартості раніше відвантажених і повернутих покупці
вачем товарів. Зменшено сторнування заборгованість покупця на рахунку 45 «Товари відвантажено
ные »на суму повернених їм товарів.

Факт повернення товару (з ПДВ), право власності на який при відвантаженні перейшло до покупця, на склад (и) організації оптової і (або) роздрібної торгівлі, якій не використовується рахунок 42 «Торговельна націнка», відображається в бухгалтерському обліку наступними записами:

1. Якщо ця операція є придбанням товару (а для покупця відповідно до реалізації), то робляться записи аналогічні записам, що відображає закупівлю товарів (див. розділ 2.4);

2. Якщо дана операція відображається коригуванням операцій з реалізації:

ДЕБЕТ 62-1 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 62-6 «Розрахунки з покупцями і замовниками (в умовних одиницях)», 76-5 «Інші розрахунки з різними дебіторами і кредиторами», 76-6 «Інші розрахунки з різними дебіторами і кредиторами (в умовних одиницях) »КРЕДИТ 90-1« Виторг »

- Виконано коректування оптового (роздрібного) товарообігу зменшенням (сторнування)
суми виручки на продажну вартість повернутих покупцем товарів за наявності витратно
го документу - накладної або товарного чека. Якщо договір купівлі-продажу був укладений в умовах а
них одиницях, то повернення товару зроблений в обліку за тим же курсом умовної одиниці, що і реа
лізація;

ДЕБЕТ 90-2 «Собівартість продажів» КРЕДИТ 41 - 1 «Товари на складах»

- Виконано коректування оптового (роздрібного) товарообігу зменшенням (сторнування) се
бестоімості продажів, за якими була визнана виручка реалізованих товарів, на облікову вартість
повернутих товарів на склад (и) оптової і (або) роздрібної торгівлі, якій не використовується рахунок 42 «Тор
говая націнка »;

ДЕБЕТ 90-3 «Податок на додану вартість» КРЕДИТ 68-2 «Розрахунки з податку на до додану вартість»

- Зменшено (сторнування) заборгованість бюджету на суму ПДВ за повернених покупцем
товарах.

Керівництвом організацію-покупця може бути пред'явлено претензію постачальнику (продавцю) або транспортної організації, що доставила вантаж, оформлена претензійних листом. Лист підписується керівником організації,-покупця.

У претензійній листі зазначаються:

відомості про заявника та боржника (найменування організації, її банківські реквізити, поштову адресу, номер телефону, факсу, електронної пошти тощо);

перелік документів постачальника і перевізника із зазначенням їх найменувань, номерів і дат укладання, на підставі яких на адресу покупця надійшли товарно-матеріальні цінності;

номер та дата складання акту про приймання товарів форми № ТОРГ-2 або № ТОРГ-3 або матеріалів форм № М-7, що є юридичною підставою для пред'явлення претензії постачальнику або транспортній організації, що доставила вантаж;

посилання на відповідне законодавство, що підтверджує законність пред'явленої претензії;

вимогу заявника з розрахунком суми претензії, якщо претензія підлягає грошовій оцінці;

інші відомості, необхідні для врегулювання спору.

До претензійної листа повинні додаватися первинні та інші документи, необхідні для задоволення пред'явленої претензії.

У відповіді на претензійну листа вказуються:

сума визнаної претензії. При частковому задоволенні претензії обгрунтовується її часткове невизнання з посиланням на чинне законодавство;

номера і дати платіжних документів, що підтверджують перерахування суми визнаної претензії;

спосіб і строк задоволення пред'явленої претензії, якщо вона не підлягає грошовій оцінці;

інші відомості, необхідні для врегулювання спору.

Конкретний порядок складання претензійної листа і відповіді на нього встановлюється організацією самостійно. За повного задоволення пред'явленої претензії заявнику суми, відповідь на претензійну лист може не складатися.

Планом рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій та інструкцією з його застосування, затвердженого Наказом Мінфіну РФ від 31 жовтня 2000 № 94н, для узагальнення інформації про суми, пред'явлених претензій постачальникам, підрядникам, транспортним та іншим організаціям щодо недостач, простоїв, браку, штрафів, пенями, неустойки, помилково списаним (нарахованих) сум і т. п., призначений субрахунок 76-2 «Розрахунки по претензіях», що відкривається до рахунку 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами».

За дебетом субрахунка відображаються суми пред'явлених претензій, за кредитом - їх відшкодування організацією-боржником.

Аналітичний облік ведеться за кожним дебітором і претензії до нього. Облік організовується в грошовому вираженні.

Повернення оплати покупцям відображається в бухгалтерському обліку такими записами:

1. У разі пред'явлення претензії покупцями (претензійного листи від покупця - юридичної особи або письмової заяви про повернення товарів покупцем - фізичною особою і т. П.):

ДЕБЕТ 62-1 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 62-6 «Розрахунки з покупцями і замовниками (в умовних одиницях)», 76-5 "Інші розрахунки з різними дебіторами і кредиторами», 76-6 "Інші розрахунки з різними дебіторами і кредиторами (в умовних одиницях) »КРЕДИТ 76-2« Розрахунки по претензіях »

- Відображено заборгованість перед покупцем (претензія) на продажну вартість повернутих
товарів;

ДЕБЕТ 76-2 «Розрахунки по претензіях» КРЕДИТ 50 «Каса», 51 «Розрахункові рахунки», 55 «Спеціальні рахунки в банках»

- Погашено організацією торгівлі заборгованість покупцям за повернених їм товарах;

2. В інших випадках:

ДЕБЕТ 62-1 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 62-6 «Розрахунки з покупцями і замовниками (в умовних одиницях)», 76-5 «Інші розрахунки з різними дебіторами та кредиторами", 76-6 «Інші розрахунки з різними дебіторами і кредиторами (в умовних одиницях) »КРЕДИТ 50« Каса », 51« Розрахункові рахунки », 55« Спеціальні рахунки в банках »

- Відображено повернення оплати покупцям організацією торгівлі.

Облік товарів по продажній вартості. Повернення (прийому) товару (з ПДВ) від покупця в секції роздрібної торгівлі, що використовує рахунок 42 «Торгова націнка» з оплатою виручки від ККМ, відображається в бухгалтерському обліку наступними записами:

1. Якщо ця операція є придбанням товару (а для покупця відповідно до реалізації), то робляться записи аналогічні записам, що відображає закупівлю товарів;

2. Якщо дана операція відображається коригуванням операцій з реалізації:

а) за умови повернення товару в день його покупки:

ДЕБЕТ 50 «Каса», 62 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами» КРЕДИТ 90-1 «Виторг»

- Виконана коригування роздрібного товарообігу зменшенням (сторнування) суми ви
ручки на продажну вартість повернутих покупцем товарів при наявності чека ККМ. Осущ
організованого видача коштів покупцю безпосередньо з операційної каси в торго
вом залі;

б) за умови повернення товару не в день його покупки:

ДЕБЕТ 62 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами» КРЕДИТ 90-1 «Виторг»

- Виконана коригування роздрібного товарообігу зменшенням (сторнування) суми виручу
кі на продажну вартість повернутих покупцем товарів при наявності чека ККМ;

ДЕБЕТ 90-2 «Собівартість продажів» КРЕДИТ 41 - 2 "Товари в роздрібній торгівлі»

- Виконана коригування роздрібного товарообігу зменшенням (сторнування) себестоімос
ти продажів, за якими була визнана виручка реалізованих товарів, на продажну вартість віз
обертання товарів в секцію (и) роздрібної торгівлі;

ДЕБЕТ 90-2 «Собівартість продажів» КРЕДИТ 42-1 «Торгова націнка: знижка, накидка»

- Відновлено торгова націнка по повернутих і оприбуткованих товарах за рахунок збільшення
собівартості продажів;

ДЕБЕТ 90-3 «Податок на додану вартість» КРЕДИТ 68-2 «Розрахунки з податку на до додану вартість»

- Зменшено (сторнування) заборгованість бюджету на суму ПДВ за повернених покупцем
товарах.

Видача грошових коштів покупцям за умови повернення товару не в день його купівлі відображається в бухгалтерському обліку наступними записами:

1. У разі пред'явлення претензії покупцями (письмової заяви покупця про повернення товарів, в якому зазначаються: найменування товару, причини повернення, паспортні дані покупця та ін):

ДЕБЕТ 62 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами» КРЕДИТ 76-2 «Розрахунки за претензіями»

- Відображено заборгованість перед покупцем (претензію) на продажну вартість повернутих
товарів;

ДЕБЕТ 76-2 «Розрахунки по претензіях» КРЕДИТ 50 «Каса»

- Погашено з центральної каси організації торгівлі або каси повернення заборгованість покупців
лям з повернутих їм товарах. Оформлений видатковий касовий ордер (форма № КО-2);

2. В інших випадках:

ДЕБЕТ 62 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами» КРЕДИТ 50 «Каса»

- Відображено повернення оплати покупцям з центральної каси організації торгівлі або каси повер
та. Оформлений видатковий касовий ордер (форма № КО-2).

Повернення товарів постачальникам

Облік придбання товарів за вартістю. Факт повернення товару (з ПДВ) постачальникам, право власності на який при відвантаженні перейшло до покупця, зі складу (ів) організації оптової і (або) роздрібної торгівлі, якій не використовується рахунок 42 «Торговельна націнка», відображається в бухгалтерському обліку наступними записами:

1. Якщо ця операція є звичайною реалізацією товару (а для покупця відповідно придбанням), то робляться записи аналогічні записам, що відображає продаж товарів (див. розділ 2.4);

2. Якщо дана операція відображається коригуванням операцій з придбання та пред'явленням претензій до постачальника:

ДЕБЕТ 41-1 «Товари на складах» КРЕДИТ 60-1 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиком ками», 60-6 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками (в умовних одиницях)», 76-5 «Інші розрахунки з різними дебіторами та кредиторами» , 76-6 «Інші розрахунки з різними дебіторами та кредиторами (у умовних одиницях)»

- Сторнувати фактична (покупна) вартості товарів (без ПДВ), прийнятих (оприбуткованих) на склад (и) і повернутих постачальнику. Якщо договором купівлі-продажу був укладений в умовних одиницях, то повернення товару зроблений в обліку за тим же курсом умовної одиниці, що та придбання; ДЕБЕТ 76-2 «Розрахунки по претензіях» КРЕДИТ 60-1 «Розрахунки з постачальниками і під рядчікамі», 60-6 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками (в умовних одиницях)», 76-5 «Інші розрахунки зі різними дебіторами і кредиторами», 76-6 «Інші розрахунки зі різними дебіторами та кредиторами (в умовних одиницях)»

- Відображено заборгованість постачальнику (претензію) на покупну вартість повернутих товарів без ПДВ;

ДЕБЕТ 68-2 «Розрахунки з податку на додану вартість» КРЕДИТ 19-3 «Податок на до додану вартість по придбаних матеріально - виробничих запасів»

- Відновлено (сторно) сума ПДВ за повернутих постачальника товарах;

ДЕБЕТ 76-2 «Розрахунки по претензіях» КРЕДИТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - виробничих запасів»

- Списано на збільшення заборгованості постачальнику (претензії) сума ПДВ, що припадає на повернення
щенние товари.

ПРИКЛАД Організацією оптової торгівлі був придбанийу постачальника товар «А» у кількості 5 штук за ціною 2360 руб. За штуку, у тому числі ПДВ 360 руб. І оприбутковано на склад.

Дві штуки товару «А» були повернуті постачальнику з - за виявлених у них дефектів.

У бухгалтерському обліку робляться такі записи:

а) при оприбуткуванні товару від постачальника:

ДЕБЕТ 41-1 "Товари на складах» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підряд чікамі»

- 10 000 руб. [(2360 руб. - 360 руб.) Х шт 5.] - Відображено покупна вартість товару «А» Ex ПДВ;

ДЕБЕТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - про виробничій запасів» Кредит 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками»

- 1800 руб. (360 руб. Х 5 шт). - Нараховано ПДВ по придбаному товару «А»;

ДЕБЕТ 68-2 «Розрахунки з податку на додану вартість» КРЕДИТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - виробничих запасів»

- 1800 руб. - Прийнятий до відрахування ПДВ по оприбутковано товар «А»;

б) при поверненні товару постачальнику:

ДЕБЕТ 41-1 «Товари на складах» Кредит 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

- 4000 руб. [(2360 руб. - 360 руб.) Х 2 шт.] - (Червоне сторно) сторнувати покупна вартість
товару «А» без ПДВ;

ДЕБЕТ 76-2 «Розрахунки по претензіях» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками і під рядчікамі»

- 4000 руб. - Відображено заборгованість постачальнику на покупну вартість повернутого товару«А»
без ПДВ;

ДЕБЕТ 68-2 «Розрахунки з податку на додану вартість» КРЕДИТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - виробничих запасів»

- 720 руб. (360 руб. Х +2 шт.) - (Червоне сторно) відновлений ПДВ після повернення товару «А»;
ДЕБЕТ 76-2 «Розрахунки по претензіях» КРЕДИТ 19-3 «Податок на додану вартість
тість по придбаних матеріально - виробничих запасів »

- 720 руб. - Збільшена заборгованість постачальнику на суму ПДВ після повернення товару «А».

Факт пред'явлення претензій постачальникам, транспортним та іншим організаціям по шлюбу, псування і т. п. товарів, що обліковуються за вартістю придбання, відображається наступної бухгалтерським проведенням:

ДЕБЕТ 76-2 «Розрахунки за претензіями» КРЕДИТ 41-1 «Товари на складах»

- Списана фактична (купівельна) вартість товарів, за яким пред'явлені претензії до поставщі
кам, транспортним та іншим організаціям.

Коли претензії відхилено і стягненню не підлягають, їх суми відносяться на ті рахунки обліку, із яких вони були списані.

У бухгалтерському обліку факт відхилення пред'явлених претензій постачальниками, транспортними та іншими організаціями по шлюбу, псування і т.п. товарів, що обліковуються за вартістю придбання, відображається наступною проводкою:

ДЕБЕТ 41 - 1 «Товари на складах» КРЕДИТ 76-2 «Розрахунки по претензіях»

- Відновлено суми фактичної (купівельної) вартості товарів за претензіями, який відхилив
ни та стягненню не підлягають.

Облік товарів по продажній вартості. Факт повернення товару (з ПДВ) постачальникам, право власності на який при відвантаженні перейшло до покупця з роздрібної торгівлі, що використовує рахунок 42 «Торговельна націнка», відображається в бухгалтерському обліку наступними записами:

1. Якщо ця операція є звичайною реалізацією товару (а для покупця відповідно придбанням), то робляться записи аналогічні записам, що відображає продаж товарів;

2. Якщо дана операція відображається коригуванням операцій з придбання та пред'явленням претензій до свого постачальника:

ДЕБЕТ 41-2 "Товари в роздрібній торгівлі» КРЕДИТ 42-1 «Торгова націнка: знижка, накидка»

- Відображено (сторнування) повернення неякісного товару постачальнику на суму торгової націнки;

ДЕБЕТ 41 - 2 "Товари в роздрібній торгівлі» КРЕДИТ 60-1 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», 60-6 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками (в умовних одиницях)», 76-5 «Інші розрахунки з різними дебіторами та кредиторами» , 76-6 «Інші розрахунки з різними дебіторами та кредиторами (у умовних одиницях)»

- Відображено (сторнування) повернення неякісного товару постачальнику на покупну вартість без
ПДВ. Якщо договір купівлі-продажу був укладений у умовних одиницях, то повернення товару проведений
в обліку за тим же курсом умовної одиниці, що та придбання;

ДЕБЕТ 76-2 «Розрахунки по претензіях» КРЕДИТ 60-1 «Розрахунки з постачальниками і під рядчікамі», 60-6 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками (в умовних одиницях)», 76-5 «Інші розрахунки з різними дебіторами та кредиторами» , 76-6 «Інші розрахунки з різними дебіторами та кредиторами (в умовних одиницях)»

- Відображено заборгованість постачальнику (претензія) на покупну вартість повернутих товарів без ПДВ; ДЕБЕТ 68-2 «Розрахунки з податку на додану вартість» КРЕДИТ 19-3 «Податок на до додану вартість по придбаних матеріально - виробничих запасів»

- Відновлено (сторно) сума ПДВ за повернутих постачальника товарах;

ДЕБЕТ 76-2 «Розрахунки по претензіях» КРЕДИТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - виробничих запасів»

- Списано на збільшення заборгованості постачальнику (претензії) сума ПДВ, що припадає на повернення
щенние товари.

Факт пред'явлення претензій постачальникам, транспортним та іншим організаціям по шлюбу, псування і т. п. товарів, що враховуються за продажної вартості, відбивається наступними бухгалтерськими проводками:

ДЕБЕТ 41-2 "Товари в роздрібній торгівлі» КРЕДИТ 42-1 «Торгова націнка: знижка, накидка»

- Відображено (сторнування) повернення неякісного товару постачальникам, транспортним та іншим
організаціям на суму торгової націнки;

або робиться інший запис --

ДЕБЕТ 42-1 «Торгова націнка: знижка, накидка» КРЕДИТ 41-2 "Товари в роздрібній торгівлі»

- Списано суму торгової націнки якщо якість товару, поверненим постачальникам, транс
кравцем та іншим організаціям;

ДЕБЕТ 76-2 «Розрахунки по претензіях» КРЕДИТ 41 - 2 "Товари в роздрібній торгівлі»

- Списана фактична (купівельна) вартість товарів, за яким пред'явлені претензії до поставщі
кам, транспортним та іншим організаціям.

Коли претензії відхилено і стягненню не підлягають, їх суми відносяться на ті рахунки обліку, з яких вони були списані.

У бухгалтерському обліку факт відхилення пред'явлених претензій постачальниками, транспортними та іншими організаціями по шлюбу, псування і т.п. товарів, що враховуються за продажною вартістю, відображається наступними проводками:

ДЕБЕТ 41 - 2 "Товари в роздрібній торгівлі» КРЕДИТ 76-2 «Розрахунки по претензіях»

- Відновлено суми фактичної (купівельної) вартості товарів за претензіями, який відхилив
ни та стягненню не підлягають;

ДЕБЕТ 41-2 "Товари в роздрібній торгівлі» КРЕДИТ 42-1 «Торгова націнка: знижка, накидка»

- Відновлено торгову націнку товарів за претензіями, які відхилено і стягненню не
підлягають.

Погашення претензій постачальниками. Претензії, пред'явлені постачальникам по поверненню товарів, можуть бути погашені ними в грошовій і (або) негрошовій формах.

Повернення оплати постачальниками відображається у бухгалтерському обліку наступного записом:

ДЕБЕТ 51 «Розрахункові рахунки» КРЕДИТ 76-2 «Розрахунки по претензіях»

- Погашено перерахуванням на розрахунковий рахунок організації торгівлі заборгованість постачальника за
повернутих йому товарах.

Якщо заборгованість постачальників не перевищує граничний розмір розрахунків готівкою (руб.) в Російській Федерації між юридичними особами по одній угоді, встановлений ЦП РФ, то повернення оплати постачальниками може бути здійснено безпосередньо в касу організації торгівлі. При цьому в бухгалтерському обліку робиться такий запис:

ДЕБЕТ 50 «Каса» КРЕДИТ 76-2 «Розрахунки по претензіях»

- Погашено в касу організації торгівлі заборгованість постачальника за повернутих йому товарах.
Заміна повернутих постачальникам товарів неналежної якості на інші аналогічні товари відображаючи
ється в бухгалтерському обліку наступними записами:

1. При обліку товарів за вартістю придбання:

ДЕБЕТ 41 - 1 «Товари на складах» КРЕДИТ 76-2 «Розрахунки по претензіях»

- Відображено відшкодування організацією-боржником товарів відповідно до пред'явленими до нього
претензіями;

2. При обліку товарів по продажній вартості:

ДЕБЕТ 41 - 2 "Товари в роздрібній торгівлі» КРЕДИТ 76-2 «Розрахунки за претензіями»

- Відшкодування Відображено організацією-боржником товарів відповідно до пред'явленими до нього
претензіями;

ДЕБЕТ 41-2 "Товари в роздрібній торгівлі» КРЕДИТ 42-1 «Торгова націнка: знижка, накидка»

- Відображено торгова націнка по товарах, повернутих організацією-боржником.