Головна

Придбання (купівля) товарів у російських постачальників за договором комісії

За договором комісії один сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням іншого боку (комітента) за винагороду вчинити одну або кілька угод від свого імені, але за рахунок комітента (п. 1 ст. 990 ГК РФ).

Комісіонером можуть не тільки продаватися товари комітента, але і купуватися для останнього будь-які цінності. При цьому, найчастіше, товар може надходити на склад комісіонера і згодом передається ним комітенту, або одержувачем товару є безпосередньо комітент.

Речі, придбані комісіонером за рахунок комітента, що є власністю останнього (п. 1 ст. 996 ГК РФ). До комісіонера не переходить право власності на придбані їм товари. Воно переходить від російського постачальника до російського комітенту-покупцеві товару згідно з договорами купівлі-продажу, укладених комісіонером від свого імені на закупівлю товарів, які не належать йому на праві власності.

По виконанні доручення організація (комісіонер) зобов'язана представити комітенту звіт і передати йому все одержане за договором комісії (ст. 999 ГК РФ).

Комісіонер відповідає перед комітентом за недостачу або псування що знаходиться у нього майна комітента (п. 1 ст. 998ГКРФ).

Організація (комісіонер) має право на винагороду в розмірі та в порядку, встановлених в договорі комісії (п. 1 ст. 991 ГК РФ).

Комісійна винагорода є виручкою комісіонера від реалізації (надання) послуг російському комітенту. Надходження, пов'язані з наданням послуг, є доходом від звичайних видів діяльності (п. 5 ПБО 9 / 99). Виручка приймається до обліку (при наявності умов, передбачених пунктом 12 ПБО 9 / 99 в сумі, що дорівнює величині надходження грошових коштів та іншого майна і (або) величини дебіторської заборгованості, що визначаються виходячи з ціни, встановленої договором між комісіонером і комітентом (п. 6 ПБУ 9 / 99)).

Реалізацією визнається оплатне надання послуг організацією або індивідуальним підприємцем іншій особі (п. 1 ст. 39 НК РФ).

Об'єктом оподаткування по ПДВ є операції з реалізації послуг на території РФ (подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ).

Податкова база по ПДВ визначається при здійсненні підприємницької діяльності за договорами комісії, доручення або агентських договорів - як сума доходу, отримана ними у вигляді винагород (будь-яких інших доходів) при виконанні будь-якого із зазначених договорів (п. 1 ст. 156 НК РФ).

Момент визначення податкової бази по ПДВ і виникнення обов'язку з його сплати до бюджету для платників податків-організацій визначається як день надання послуг (подп. 1 п. 1 ст. 167 НК РФ).

Порядок відображення в бухгалтерському обліку. У бухгалтерському обліку організації-комісіонера робляться такі записи:

1. При одержанні коштів від комітента:

ДЕБЕТ 51 «Розрахункові рахунки» КРЕДИТ 76-5 «Інші розрахунки з різними дебіторами та кредиторами»

- Відображено суму грошових коштів, отриманих комісіонером від російського комітента для оплати договору комісії, включаючи суму на відшкодування витрат з виконання цього договору та суми комісійної винагороди;

2. При отриманні товарів від постачальника:

ДЕБЕТ 002 «Товарно - матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання»

- Прийнято на позабалансовий облік товари, придбані для комітента за цінами, передбаченим
приймально-здавальними актами;

ДЕБЕТ 76-5 «Інші розрахунки з різними дебіторами та кредиторами» КРЕДИТ 60 «розр ти з постачальниками і підрядниками», 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами»

- Відображено суму кредиторської заборгованості російського постачальника, пов'язана з виконанням
договору комісії;

3. При оплаті товарів постачальнику та інших витрат за рахунок комітента:

ДЕБЕТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», 76 «Розрахунки з різними дебітора ми і кредиторами» КРЕДИТ 51 «Розрахункові рахунки»

- Відображено перерахування грошових коштів для оплати постачальнику товарів;

ДЕБЕТ 76-5 «Інші розрахунки з різними дебіторами та кредиторами» КРЕДИТ 51 «Розрахункові рахунки», 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами»

- Відображені суми витрат за рахунок комітента, пов'язані із виконанням договору комісії;

4. При відвантаженні товарів комітенту:

КРЕДИТ 002 «Товарно - матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання»

- Списано з позабалансового обліку товари, передані комітенту;

5. При відображенні комісійної винагороди:

ДЕБЕТ 76-5 «Інші розрахунки з різними дебіторами та кредиторами» КРЕДИТ 90 «Продаж» (91-1 «Інші доходи»)

- Відображено суму комісійної винагороди, включаючи ПДВ з цієї суми;

ДЕБЕТ 90-3 «Податок на додану вартість" (+91 - 2 "Інші витрати») КРЕДИТ 68-2 «Розрахунки з податку на додану вартість»

- Нараховано заборгованість бюджету по ПДВ з обороту по реалізації посередницьких послуг;

6. Під час повернення комітенту залишку невикористаних грошових коштів:

ДЕБЕТ 76-5 «Інші розрахунки з різними дебіторами та кредиторами» КРЕДИТ 51 «Рас парні рахунки»

- Відображено залишок невикористаних комісіонером рублевих коштів, повернутих російському
комітенту в порядку перерахунку.

У бухгалтерському обліку організації-комітента робляться такі записи:

1. При перерахуванні грошових коштів комісіонеру:

ДЕБЕТ 76-5 "Інші розрахунки з різними дебіторами та кредиторами» КРЕДИТ 51 «Рас парні рахунки»

- Відображені суми грошових коштів (авансів), перерахованих комісіонеру на покриття його витр
дів, пов'язаних з виконанням договору комісії;

2. При отриманні товарів від комісіонера:

ДЕБЕТ 15-2 «Заготівельні і придбання товарів», 41 «Товари» КРЕДИТ 76-5 "Інші розрахунки зі різними дебіторами та кредиторами»

- Відображені суми погашеної дебіторської заборгованості російського комісіонера, пов'язані з
виконанням договору комісії;

ДЕБЕТ 15-2 «Заготівельні і придбання товарів», 41 «Товари» КРЕДИТ 76-5 «Інші розрахунки з різними дебіторами та кредиторами»

- Відображені суми витрат комісіонера, пов'язані з придбанням товарів і підлягають віз
ня за рахунок комітента, і комісійна винагорода комісіонеру;

3. При відображенні ПДВ по оприбуткованих (прийнятим на облік) товарах і за витратами комісіонера:

ДЕБЕТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - виробничих запасів» КРЕДИТ 76-5 "Інші розрахунки з різними дебіторами та кредиторами»

- Врахований (нарахований) ПДВ, сплачений або належний до сплати за придбаними товарами з вчених
тому витрат з їх придбання;

ДЕБЕТ 68-2 «Розрахунки з податку на додану вартість» КРЕДИТ 19-3 «Податок на до додану вартість по придбаних матеріально - виробничих запасів»

- Прийнятий до відрахування з бюджету ПДВ по оприбуткованих товарах;

4. При поверненні комісіонером залишку невикористаних грошових коштів:

ДЕБЕТ 51 «Розрахункові рахунки» КРЕДИТ 76-5 "Інші розрахунки з різними дебіторами та кредиторами»

- Відображено залишок невикористаних комісіонером рублевих коштів, повернутих російському
комітенту в порядку перерахунку.