Головна

Придбання (купівля) товарів в іноземних постачальників

При придбанні товарів за платню, ціни, вказані в договорі або видаткових документах постачальника, визнаються фактичної собівартості товарів (п. 5 ПБУ 5 / 01).

Оцінка товарів, вартість яких при придбанні визначена в іноземній валюті, провадиться в рублях шляхом перерахунку суми в іноземній валюті за курсом ЦБ РФ, що діє на дату прийняття товарів до бухгалтерського обліку (п. 15 ПБУ 5 / 01). Перерахунок вартості цих активів у зв'язку зі зміною курсів валют не здійснюється.

Приймання на баланс імпортних товарів, що перебувають в дорозі, відображається в бухгалтерському обліку наступними записами:

1. При оприбуткуванні товарів, право власності на які перейшло до імпортера:

ДЕБЕТ 15-4 «Формування вартості імпортних матеріальних цінностей» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» субрахунок «Розрахунки з постачальника ми та підрядниками у валюті»

- Прийнята на баланс у рублевому еквіваленті (руб. / екв.) Транспортна партія імпортного товару на
ходить в дорозі за курсом ЦБ РФ, що діяв на дату переходу права власності імпорт
руемого товару (здійснення операції в іноземній валюті, у результаті якої вони прийняті до бух
галтерскому обліку);

2. При погашенні заборгованості іноземному постачальнику за імпортним товарам:

ДЕБЕТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» субрахунок «Розрахунки з постачальниками і підрядниками у валюті» КРЕДИТ 52 «Валютні рахунки»

- Відображено оплата іноземному постачальнику заборгованості по придбаних у нього товарах одне
тимчасово у валюті розрахунків і в рублевому еквіваленті (руб. / екв.) за курсом ЦБ РФ на дату погашення
боргу (фактичного перерахування платежу);

ДЕБЕТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» субрахунок «Розрахунки з постачальниками і підрядниками у валюті» КРЕДИТ 91-1 «Інші доходи»

- Відображено за курсом ЦБ РФ позитивна курсова різниця по рахунку 60 з моменту виникнення за
долженності за контрактом (або дати останньої переоцінки), до моменту погашення боргу з валютно
го рахунку;

або робиться інший запис --

ДЕБЕТ 91-2 «Інші витрати» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» субрахунок «Розрахунки з постачальниками і підрядниками у валюті»

- Відображено з курсом ЦБ РФ від'ємна курсова різниця по рахунку 60 з моменту виникнення за
долженності за контрактом (або дати останньої переоцінки), до моменту погашення боргу з валютно
го рахунку.

Приймання на баланс що знаходяться в дорозі імпортних товарів за передоплатою, виданої іноземним постачальникам у валюті, відображається в бухгалтерському обліку наступними записами:

1. При відображенні суми авансу (передоплати), перерахованого іноземному постачальнику:

ДЕБЕТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» субрахунок «Розрахунки за авансами ви даними у валюті» КРЕДИТ +52 «Валютні рахунки»

- Відображено заборгованість іноземному постачальнику за авансами (передоплати), переліченим ор
ганізації під поставку товарів одночасно у валюті розрахунків і в рублевому еквіваленті
(руб. / екв.) за курсом ЦБ РФ на дату фактичного перерахування платежу (здійснення операції в іно
дивній валюті);

2. При оприбуткуванні товарів, право власності на які перейшло до імпортера:

ДЕБЕТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» субрахунок «Розрахунки за авансами ви даними у валюті» КРЕДИТ 91-1 «Інші доходи»

- Відображено по курсу ЦП РФ позитивна курсова різниця по рахунку 60 з моменту виникнення за
долженності за контрактом (або дати останньої переоцінки), до моменту погашення боргу;

або робиться інший запис --

ДЕБЕТ 91-2 «Інші витрати» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» субрахунок «Розрахунки за авансами виданими у валюті»

- Відображено за курсом ЦБ РФ від'ємна курсова різниця по рахунку 60 з моменту виникнення заборгованості за контрактом (або дати останньої переоцінки), до моменту погашення боргу; ДЕБЕТ 15-4 «Формування вартості імпортних матеріальних цінностей» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» субрахунок «Розрахунки за авансами виданими у валюті»

- Прийнята на баланс в рублевому еквіваленті (руб. / екв.) Транспортна партія імпортного товару, що знаходиться в дорозі за курсом ЦБ РФ, що діяв на дату переходу права власності імпортованого товару (здійснення операції в іноземній валюті, у результаті якої вони прийняті до бухгалтерського обліку );

3. При відображенні заборгованості із розрахунків з постачальником:

ДЕБЕТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» субрахунок «Розрахунки за авансами виданими у валюті» КРЕДИТ 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами» субрахунок «Розрахунки по претензіях у валюті»

- Відображено заборгованість за недоплату передоплати іноземному постачальнику одночасно в іно
дивній валюті і в рублевому еквіваленті (руб. / екв.) за курсом ЦБ РФ на дату оприбуткування (вдосконалення
ня операції в іноземній валюті),

або робиться інший запис --

ДЕБЕТ 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами» субрахунок «Розрахунки за претендувати зіям у валюті» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» субрахунок «Розрахунки за авансами виданими у валюті»

- Відображено заборгованість щодо переплати передоплати іноземному постачальнику одночасно в іно
дивній валюті і в рублевому еквіваленті (руб. / екв.) за курсом ЦБ РФ на дату оприбуткування (вдосконалення
ня операції в іноземній валюті).

Фактична вартість матеріальних цінностей формується з урахуванням витрат, пов'язаних з їх придбанням (п. 5 ПБУ 5 / 01). При здійсненні зовнішньоторговельних операцій до витрат, що включаються у вартість товару, належать:

митні платежі декларованої партії імпортних товарів;

Послуги митного брокера, при залученні його для митної очистки товарів;

витрати, пов'язані із здійсненням валютного контролю, оформленням паспорта угоди в уповноваженому банку;

витрати на оплату винагороди банку, пов'язані з придбанням валюти для оплати договорів з постачання матеріально-виробничих запасів і т. п., якщо організація в бухгалтерському обліку відображає використання валюти на придбання конкретних матеріальних цінностей;

відсотки до сплати за кредитами (позиками), залученими для фінансування операції, пов'язаної з придбанням товарів;

витрати, пов'язані з доставкою імпортних товарів російськими та (або) іноземними перевізниками на склад (и) покупця та інші витрати, якщо вони включаються до собівартості товарів.

У фактичну вартість придбання товарів не включаються ПДВ та інші відшкодовуються податки, крім випадків, передбачених законодавством РФ (п. 6 ПБУ 5 / 01).

Сума додаткових витрат, що включаються в фактичну вартість товарів, може розподілятися наступним чином:

пропорційно сумі товарів;

пропорційно кількості товару.

Порядок розподілу додаткових витрат повинен бути відображений в обліковій політиці організації. Для різних видів товарів або способів їх доставки може бути розроблена своя методика розподілу таких витрат.

У бухгалтерському обліку додаткові витрати, пов'язані з оформленням паспорта угоди, відображаються наступними проводками:

ДЕБЕТ 15-4 «Формування вартості імпортних матеріальних цінностей» КРЕДИТ 51 «Розрахункові рахунки»

- Відображено банку комісія за оформлення паспорта угоди;

ДЕБЕТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - вироби вальних запасах» КРЕДИТ 51 «Розрахункові рахунки»

- Врахований (нарахований) ПДВ, сплачений або належний до сплати у комісії банку.

Якщо організація в бухгалтерському обліку відбиває використання валюти на придбання конкретних матеріальних цінностей, то додаткові витрати, пов'язані з комісією банку за покупку валюти, відображаються проводкою:

ДЕБЕТ 15-4 «Формування вартості імпортних матеріальних цінностей» КРЕДИТ 51 «Розрахункові рахунки»

- Комісія Відображено банку за покупку валюти в складі витрат, пов'язаних з придбанням конкретних
них матеріальних цінностей.

Додаткові витрати, пов'язані з переміщенням імпортних товарів, що перебувають в дорозі, інші витрати, що не ввійшли в контрактну вартість й оплачені імпортером в іноземній валюті, відображаються в бухгалтерському обліку наступного записом:

ДЕБЕТ 15-4 «Формування вартості імпортних матеріальних цінностей» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» субрахунок «Розрахунки з постачальниками і підряд чікамі у валюті», 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами» субрахунок "Інші розрахунки з різними дебіторами та кредиторами у валюті »

- Відображені (нараховано) транспортні витрати іноземного перевізника та інші витрати, не у
йшли в контрактну вартість, у рублевому еквіваленті (руб. / екв.) за курсом ЦБ РФ на дату вдосконалення
ня операції в іноземній валюті.

Митний збір за оформлення вантажну митну декларацію, що розраховується у відсотках від митної вартості товару в рублях і іноземній валюті.

Додаткові витрати, пов'язані з розрахунком митних платежів декларованої партії імпортних товарів, в частині митного збору відображаються в бухгалтерському обліку наступними записами:

ДЕБЕТ 15-4 «Формування вартості імпортних матеріальних цінностей» КРЕДИТ 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами» субрахунок «Розрахунки з митницею»

- Відображено збір за митне оформлення в рублях. Митний збір у рублях за оформлення гру
зовой митної декларації включений (нарахований) до первісної покупну вартість товару;

ДЕБЕТ 15-4 «Формування вартості імпортних матеріальних цінностей» КРЕДИТ 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами» субрахунок «Розрахунки з митницею у валюті»

- Відображено збір за митне оформлення у іноземній валюті одночасно у валюті платежів і
в рублевому еквіваленті (руб. / екв.) по курсу ЦБ РФ на дату проходження митниці. Митний збір у
валюті за оформлення вантажної митної декларації в рублевому еквіваленті включений (нараховано)
до первісної покупну вартість товару.

Ввізне мито транспортної партії, що розраховується з урахуванням поправочного коефіцієнта, що залежить від країни походження товару.

Якщо країна походження товарів належать до найбільш благопріятствуемоі нації, то ставка ввізного мита використовується без поправочного коефіцієнта.

Якщо країна походження товару не визначена або ставиться до благопріятствуемоі нації, застосовується підвищує поправочний коефіцієнт.

Якщо країна походження відноситься до товару країнам, що розвиваються або до схеми тарифних преференцій РФ, застосовується понижуючий поправочний коефіцієнт.

Якщо для товарів встановлені адвалерні ставки (процентна частка розрахункової бази), сума мита розраховується в процентній частці від митної вартості декларованого виду товарів або вказується безпосередньо (для товарів зі специфічними ставками, наприклад, алкогольної продукції).

Додаткові витрати, пов'язані з розрахунком митних платежів декларованої партії імпортних товарів, в частині ввізного мита відображаються в бухгалтерському обліку наступного записом:

ДЕБЕТ 15-4 «Формування вартості імпортних матеріальних цінностей» КРЕДИТ 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами» субрахунок «Розрахунки з митницею»

- Ваш телефон (нарахована) до первісної покупну вартість товару ввізне мито
декларованої транспортної партії, оплачувана (підлягає сплаті) в рублях (для товарів, обла
Гаєм митами);

або робиться інший запис --

ДЕБЕТ 15-4 «Формування вартості імпортних матеріальних цінностей» КРЕДИТ 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами» субрахунок «Розрахунки з митницею у валюті»

- Включена (нарахована) до первісної покупну вартість товару в рублевому еквіваленті
(руб. / екв.) ввізне мито декларованої транспортної партії, оплачувана (підлягає сплаті) в іноземній валюті за курсом ЦП РФ на дату проходження митниці (для товарів, які обкладаються митом).

Митний ПДВ розраховується (у загальному випадку) за формулою:

H = (C + N + A) xN/100%, де Н - сума ПДВ,

С - митна вартість ввезеного товару, П - сума ввізного мита, А - сума акцизу, Н - ставка податку на додану вартість.

У цій формулі податкова база по ПДВ визначається як сума (п. 1 ст. 160 НК РФ): митної вартості товарів, що ввозяться; що підлягає сплаті мита; що підлягають сплаті акцизів (з підакцизних товарів).

Податкова база визначається окремо по кожній групі товарів одного найменування, виду і марки, яка ввозиться на митну територію РФ (п. 3 ст. +160 НК РФ).

Сума ПДВ (за що потрапляє під оподаткування ПДВ товарах) стягується одночасно з митними платежами за встановленими ставками і в первісну ціну товару не включається.

Додаткові витрати, пов'язані з розрахунком митних платежів декларованої партії імпортних товарів, в частині митного ПДВ відображаються в бухгалтерському обліку наступного записом:

ДЕБЕТ 19-4 «Податок на додану вартість, сплачений митним органам за вво зімим товарах» КРЕДИТ 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами» субрахунок «Розрахунки з митницею»

- Відображено митний ПДВ (для товарів, що підлягають оподаткуванню ПДВ) декларованої транс
кравець партії, оплачувану (підлягає сплаті) у рублях;

або робиться інший запис --

ДЕБЕТ 19-4 «Податок на додану вартість, сплачений митним органам за вво зімим товарах» Кредит 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами» субрахунок «Розрахунки з митницею у валюті»

- Відображено митний ПДВ (для товарів, що підлягають оподаткуванню ПДВ) в рублевому еквівален
ті (руб. / екв). декларованої транспортній партії, оплачувану (підлягає сплаті) в іноземній
валюті по курсу ЦБ РФ на дату проходження митниці;

ДЕБЕТ 68-2 «Розрахунки з податку на додану вартість» КРЕДИТ 19-4 «Податок на до додану вартість, сплачений митним органам по ввезених товарах»

- Прийнятий до відрахування з бюджету ПДВ, сплачений при ввезенні товарів на митну територію РФ у
Відповідно до пункту 1 статті 172 НК РФ.

Приймання (оприбуткування) імпортних товарів, що надходять від іноземних постачальників на товарний (і) склад (и) в оптовій торгівлі, відображається в бухгалтерському обліку наступними проводками:

ДЕБЕТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально -вироби вальних запасів» Кредит 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками»,
76«Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами»

- Врахований (нарахований) ПДВ, сплачений або належний до сплати за витратами з доставки партії (й) імпортних товарів російськими перевізниками на склад (и) покупця з митного складу та інших витрат, якщо вони включені в собівартість товарів;

ДЕБЕТ 15-4 «Формування вартості імпортних матеріальних цінностей» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кре діторамі»

- Відображено (нараховані) витрати без ПДВ по доставці партії (й) імпортних товарів російськими перевізниками на склад (и) покупця з митного складу та інші витрати, якщо вони включені в собівартість товарів;

ДЕБЕТ 41-1 «Товари на складах» КРЕДИТ 15-4 «Формування вартості імпортних матеріальних цінностей»

- Оприбутковано на склад (и) транспортна (і) партія (и) імпортних товарів за фактичною вартістю їх придбання без ПДВ;

ДЕБЕТ 68-2 «Розрахунки з податку на додану вартість» КРЕДИТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - виробничих запасів»

- Прийнятий до відрахування з бюджету ПДВ по оприбуткованих товарах.

Залежно від прийнятої підприємством організації обліку формування фактичної вартості придбаних імпортних товарів може бути відображено без застосування рахунку 15 «Заготівельні та придбання матеріальних цінностей» безпосередньо на рахунку 41 «Товари». У цьому разі до рахунку 41 «Товари» можуть бути відкриті субрахунки:

«Товари в дорозі» - для обліку первісної (контрактної) вартості імпортного товару. При надходженні товарів на склад (и) вони списуються з цього субрахунку на субрахунок 41-1 «Товари на складах»;

«Додаткові витрати» - для обліку інших витрат, що включаються до первісної вартості товару.

При відвантаженні (реалізації) товарів у цьому випадку необхідно списувати як основну частину їх вартості з рахунку 41-1 «Товари на складах», так і що припадає на відвантажені товари частку додаткових витрат з субрахунка "Додаткові витрати».

Витрати, пов'язані з придбанням, але не включаються у вартість товарів, можуть враховуватися на рахунках: 44 «Витрати на продаж», 91 «Інші доходи і витрати».

У бухгалтерському обліку списання на витрати обігу витрат з доставки партії (й) імпортних товарів російськими перевізниками на товарний (і) склад (и) в оптовій торгівлі відображається наступними проводками:

ДЕБЕТ 44-1 «Витрати обігу» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиком ками», 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами»

- Відображені (нараховані) витрати без ПДВ з доставки партії (й) імпортних товарів російськими пе
ревозчікамі до центральних складів (баз) покупця з митного складу, коли вони включені в з
став витрат на продаж в організації торгівлі;

ДЕБЕТ 19 «Налог на додану вартість по придбаних цінностей» субрахунок «На лог на додану вартість з виконаних робіт (послуг) сторонніх організує цій» КРЕДИТ +60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами»

- Врахований (нарахований) ПДВ, сплачений або належний до сплати за витратами з доставки партії (й) імпортних товарів російськими перевізниками до центральних складів (баз) покупця з митного складу та інших витрат, якщо вони включені до складу витрат на продаж в організації торгівлі; ДЕБЕТ 68-2 «Розрахунки по податку на додану вартість» КРЕДИТ 19 «Податок на до додану вартість по придбаних цінностей» субрахунок «Податок на додану сто імость з виконаних робіт (послуг) сторонніх організацій»

- Прийнятий до відрахування з бюджету ПДВ по витратах, пов'язаних з доставкою імпортні товари.

ПРИКЛАДОрганізація уклала контракт на імпорт товарів з іноземним постачальником.Сума контракту складає 10 000 євро.Вартість доставки товару російським перевізником склала: до

кордону РФ - 80 000 руб.; по території РФ - 11 800 руб, включаючи ПДВ 18% - 1800 руб.Курс євро, встановлений ЦБ РФ, склав на дату:

переходу права власності на товар - 31,70 руб. / євро;

оплати - 31,75 руб. / євро;

пред'явлення ВМД - 32,10 руб. / євро.

Вартість послуг митного брокера склала 4720 руб., Включаючи ПДВ 18% - 720 руб.Органи зація в бухгалтерському обліку не відображає використання валюти на придбання конкретних матері альних цінностей.

У бухгалтерському обліку організації робляться такі записи:

а) при відображенні оформлення паспорта угоди.Уповноваженим банком стягнута комісіяу
сумі 472 руб., включаючи ПДВ 18% - 72 руб.:

ДЕБЕТ 15-4 «Формування вартості імпортних матеріальних цінностей» КРЕДИТ 51 «Розрахункові рахунки»

- 400 руб. (472 - 72) - відбита комісія банку за оформлення паспорта угоди;

ДЕБЕТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - про виробничій запасах» КРЕДИТ 51 «Розрахункові рахунки»

- 72 руб. - Нараховано ПДВ з комісії банку;

б) при прийнятті товару до обліку:

ДЕБЕТ 15-4 «Формування вартості імпортних матеріальних цінностей» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» субрахунок «Розрахунки з поставщі ками та підрядниками у валюті»

- 317000 руб. (10 000 євро х 31,70 руб. / Євро) - на дату переходу права власності товар при
Нят на баланс в якості імпортних товарів, що перебувають в дорозі;

в) при погашенні заборгованості іноземному постачальнику:

ДЕБЕТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» субрахунок «Розрахунки з поставщі ками та підрядниками у валюті» КРЕДИТ 52 «Валютні рахунки»

- 317 500 руб. (10 000 євро х 31,75 руб. / Євро) - оплачені товари іноземному постачальнику;
ДЕБЕТ 91-2 «Інші витрати» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядника
ми »субрахунок« Розрахунки з постачальниками і підрядниками у валюті »

- 500 руб. (317500 - 317000) - відбитий негативна курсова різниця по рахунку 60;

г) при відображенні послуг перевізника з доставки товару до кордону РФ:

ДЕБЕТ 15-4 «Формування вартості імпортних матеріальних цінностей» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

- 80 000 руб. - Відображено витрати з доставки товару до РФ кордону;

д) при відображенні митних платежів.Відповідно до ВМД митна вартістьтовару
при ввезенні його на митну територію РФ визначена в сумі 321 000 руб. (10 000 єврох
х 32,10 руб. / євро):

ДЕБЕТ 15-4 «Формування вартості імпортних матеріальних цінностей» КРЕДИТ 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами» субрахунок «Розрахунки з та можна»

- 32 100 руб. (321 000 руб. 10% Х) - відбита мито за ставкою10%;
ДЕБЕТ 15-4 «Формування вартості імпортних матеріальних цінностей»
КРЕДИТ 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами» субрахунок «Розрахунки зта
можна »

-321 Руб. (321 000 руб. Х 0,1%) - відбиті митні збори 0,1% у рублях;

ДЕБЕТ 15-4 «Формування вартості імпортних матеріальних цінностей» КРЕДИТ 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами» субрахунок «Розрахунки з митницею у валюті»

- 160,5 руб. = 5 євро (10 000 євро х 0,05%) - відбиті митні збори 0,05% в іноземній
валюті;

ДЕБЕТ 19-4 «Податок на додану вартість, сплачений митним органам по ввезених товарах» Кредит 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами» суб рахунок «Розрахунки з митницею»

- 63 558 руб. (321 000 руб. + 32 100 крб.) Х 18% - відбитий митний ПДВ 18%;

е) при відображенні послуг митного брокера:

ДЕБЕТ 15-4 «Формування вартості імпортних матеріальних цінностей» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

- 4000 руб. (4720 - 720) - відбита вартість послуг митного брокера;

ДЕБЕТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - про виробничій запасах» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

- 720 руб. - Нараховано ПДВ за послугами брокера;

ж) при відображенні послуг перевізника з доставки товару по території РФ:

ДЕБЕТ 15-4 «Формування вартості імпортних матеріальних цінностей» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

- 10 000 руб. (11 800 - 1800) - відбиті витрати з доставки товару по території РФ;
ДЕБЕТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально -про
виробничій запасах »КРЕДИТ 60« Розрахунки з постачальниками та підрядниками »

- 1800 руб. - Нараховано ПДВ за послугами перевізника;

з) при прийнятті товарів на склад:

ДЕБЕТ 41-1 «Товари на складах» КРЕДИТ 15-4 «Формування вартості імпорт них матеріальних цінностей»

- 443 981,5 руб.(400 + 317 000 + 80 000 + 32 100 + 321 + 160,5 + 4000 + 10 000) -опріходова
ни товари за фактичної вартості.