Головна

Спеціалізована (внутрішня) бухгалтерська звітність з обліку товарів

Спеціалізована (внутрішня) бухгалтерська звітність з обліку товарів складається організацією для:

аналізу залишків і руху товарів як по організації в цілому, так і по окремих її структурних підрозділах (складам). Аналіз дозволяє організації оптимізувати товарні (складські) запаси і визначати ефективність роботи складів;

отримання детальної та зведеної інформації про покупку і продаж товарів, включаючи їх ціни, ПДВ, знижки, надані певній категорії покупців при продажу товарів, отриманий прибуток - різницю між закупівельною та продажу та ін;

аналізу продаж товарів як по організації в цілому, так і порівняльний аналіз продажу в кожному її структурному підрозділу (секції, матеріально відповідальній особі). На підставі такого аналізу визначається ефективність діяльності організації та її структурних підрозділів, оцінка обсягу продажів у кількісному і вартісному виразах;

порівняльного аналізу продажів товарів різних видів. На підставі порівняльного аналізу визначається ефективність реалізації великого обсягу номенклатури товарів і стабільність продажів по будь-якій позиції номенклатури;

аналізу динаміки зміни обсягу продажів або прибутку, отриманого при продажу цукеркових видів товарів;

аналізу привабливості товарів для продажу. На підставі такого аналізу виробляється можуть бути розділені по групах з дуже високою, високої, середньої, низької і дуже низькою привабливістю для їх подальшої реалізації;

порівняльного аналізу прибутку, отриманого при продажу товарів різних постачальників. На підставі порівняльного аналізу визначається ефективність закупівель товарів (зиск) у різних постачальників;

отримання інформації про фінансові результати кожної господарської операції;

отримання інформації про замовлення покупців і замовленнями постачальникам, резервування, реалізації товарів по замовленнях покупців і закупівель товарів по замовленнях постачальникам. На основі аналізу заявок може бути спланована торговельна діяльність організації;

контролю за оплатою заявок і відвантаженням по них товарів. У результаті контролю виявляються невідвантажений і (або) неоплачені товари контрагентами;

отримання інформації про резервування товарів з організації в цілому і по її складах, а також про зняття товарів з резерву (разрезервірованія) на конкретному складі або по організації в цілому;

аналізу ефективності реклами товарів і оцінки діяльності менеджерів;

аналізу заходів щодо усунення невдоволення покупців і контролю за їх виконанням, а також для обліку задоволеності покупця прийнятими заходами. На підставі такого аналізу можуть бути виявлені невідповідності, усунення причин яких призведе до зниження ймовірності появи аналогічних скарг в подальшому;

прийняття управлінських рішень та ін

Спеціалізована (внутрішня) бухгалтерська звітність складається на паперових та (або) машинних носіях інформації в довільній формі відповідно до прийнятої в організації технологією обробки і характеру облікової інформації, економічної зацікавленості організації (доцільність) в аналізі різних видів своєї діяльності та інших факторів. Кількість і вид форм (бланків) довільних (внутрішніх) звітів розробляються організацією самостійно і затверджуються відповідним організаційно-розпорядчим документом цієї організації.