Головна

Тара та упаковка

Якщо договором купівлі-продажі не визначені вимоги до тари й упаковки, то товар повинен бути затарені та (або) упакований звичайним для такого товару способом, а за відсутності такого способом, який забезпечує схоронність товарів такого роду за звичайних умов зберігання і транспортування (п. 2 ст. 481 ГК РФ).

Якщо у встановленому законом порядку передбачено обов'язкові вимоги до тари та (або) упаковку, то продавець, який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язаний передати покупцеві товар у тарі та (або) упаковку, встановленим актами цивільного законодавства (п. 3 ст. 481 ГК РФ).

Якщо товар, що підлягає затарювання і (або) упаковці, передається покупцеві без тари та (або) упаковки або в неналежній тарі та (або) упаковці, покупець має право зажадати від продавця затарити і (або) упакувати товар або замінити неналежну тару та (або) упаковку, якщо інше не випливає з договору, суті зобов'язання або характеру товару (п. 1 ст. 482 ГК РФ).

Якщо вартість тари включається в продажну ціну товару, то відпустка (витрата) тари на упаковку товарів організацією торгівлі відображається наступної бухгалтерським записом:

ДЕБЕТ 44-1 «Витрати обігу» КРЕДИТ 41 - 3 «Тара під товаром і порожня»

- Списана фактична собівартість витраченої тари на витрати на продаж організації за --
постачальника (продавця).

У бухгалтерському обліку організації-покупця яка надійшла від продавця тара відображається наступними проводками:

1. Якщо тара оплачена окремо (понад вартість Затарені в неї товару):

ДЕБЕТ 41-3 «Тара під товаром і порожня» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», 76 «Розрахунки із різними дебіторами та кредиторами»

- Відображено (нарахована) облікова вартість тари;

2. Якщо вартість тари включена в ціну товару:

ДЕБЕТ 41 - 3 «Тара під товаром і порожня» КРЕДИТ 91-1 «Інші доходи»

- Ринкова ціна оприбуткованої тари з урахуванням її фізичного стану (ціна можливого використання) відображена на фінансові результати організації. У документах на поставку товарів постачальником можуть бути позначені різні умови поставки товарів у тарі.

ПРИКЛАД Організацією придбаніу постачальника товари в січні поточного року.У документах по постачальника вартість тари виділена окремим рядком і склала 118 000 руб.Тара позначена в з проводітельних документах постачальника як поворотної, при цьому ПДВ щодо тари не виділено (ПДВ щодо тари виділена окремим рядком).У лютому поточного року організацією повернута вся та ра постачальнику.

У бухгалтерському обліку робляться такі записи:

а) у момент оприбуткування тари:

ДЕБЕТ 002 «Товарно - матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання»

- 118 000 руб. - Відображено вартість тари, прийнятої від постачальника;

б) в момент передачі (відвантаження) тари:

КРЕДИТ 002 «Товарно - матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання»

- 118 000 руб. - Списано вартість тари, повернутої постачальнику.

ПРИКЛАДУмови попереднього прикладу.Тара не позначена в супровідних документах постачальника як поворотної, що при цьому ПДВ щодо тари виділений в сумі 18 000 руб.У бухгалтерському обліку робляться такі записи:

а) у момент оприбуткування тари:

ДЕБЕТ 41 - 3 «Тара під товаром і порожня» КРЕДИТ +60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками»

- 100 000 руб. (118 000 - 18 000) - відбита покупна вартість тари без ПДВ;

ДЕБЕТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - про виробничій запасах» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

- 18 000 руб. - Нараховано ПДВ за набутим тарі;

ДЕБЕТ 68-2 «Розрахунки з податку на додану вартість» КРЕДИТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - виробничих запасів»

- 18 000 руб. - Прийнятий до відрахування ПДВ по оприбуткованої тарі;

б) в момент передачі (відвантаження) тари:

ДЕБЕТ 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» КРЕДИТ 90-1 «Виторг» - 118 000 руб. - Відображено вартість продажу тари;

ДЕБЕТ 90-3 «Податок на додану вартість» КРЕДИТ 68-2 «Розрахунки з податку на додану вартість»

- 18 000 руб. (118 000 руб. Х 18/118) - нарахований ПДВ з обороту по реалізації тари; ДЕБЕТ 90-2 «Собівартість продажів» КРЕДИТ 41-3 «Тара під товаром і порожня»

- 100 000 руб. - Списана облікова вартість реалізованої тари.

Витрати на доставку проданих товарів

Порядок обліку транспортних витрат визначається умовами укладеного договору з покупцем (лист Мінфіну Росії от 10 березня 2005 № 03-03-01-04/1/103).

Якщо за умовами договору вартість доставки не відшкодовується покупцем, а включена до продажної ціни товару, то в бухгалтерському обліку організації-продавця робляться такі записи:

ДЕБЕТ 44-1 «Витрати обігу» КРЕДИТ +60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиком ками», 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами»

- Відображено вартість наданих покупцю послуг з доставки;

ДЕБЕТ 19 «Податок на додану вартість по придбаних цінностей» субрахунок «ПДВ по виконаних робіт (послуг) сторонніх організацій» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з по постачальника і підрядниками», 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами»

- Відображено ПДВ із вартості послуг транспортної організації.

Якщо за умовами договору відшкодовується вартість доставки покупцем окремо, то в бухгалтерському обліку організації-продавця робляться такі записи:

ДЕБЕТ 62 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами»

- Відображено вартість наданих покупцю послуг з доставки.

У цьому випадку організація торгівлі виділяє вартість доставки в накладній і рахунку-фактурі окремим рядком, покупець оплачує доставку, а організація торгівлі перераховує суму доставки транспортної організації.

ПРИКЛАДОрганізація - продавець реалізувала за договором поставки організації - покупцеві пар тію товару на загальну суму 236 000 руб.Для доставки реалізованих товарів покупцеві продавець скористався послугами транспортної організації.

Сума транспортних витрат організації - продавця склала 11 800 руб., В тому числі ПДВ 18% - 1800 руб.Вартість доставки включена в продажну ціну товару.

У бухгалтерському обліку організації - продавця робляться такі записи:

а) при відображенні заборгованості покупця:

ДЕБЕТ 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» КРЕДИТ 90-1 «Виторг»

- 247800 руб. (236 000 + 11 800) - відбита реалізація та доставка товару покупцеві,відповідно до
відвантажувальних документів постачальника;

б) при відображенні транспортних витрат:

ДЕБЕТ 44-1 «Витрати обігу» КРЕДИТ 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами»

-11 800 руб. - Відображено доставка товару покупцеві.Оформлений акт наданих послуг;

ДЕБЕТ 19-5 «Податок на додану вартість з виконаних робіт (послуг) сторонніх організацій» КРЕДИТ 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами»

- 1800 руб. - Нараховано ПДВ із вартості послуг з доставки згідно з рахунком - фактурою;

ДЕБЕТ 68-2 «Розрахунки з податку на додану вартість» КРЕДИТ 19-5 «Податок на додану вартість з виконаних робіт (послуг) сторонніх організацій»

- 1800 руб. - Прийнятий до відрахування ПДВ за послугами транспортної організації;

в) в момент надходження грошових коштів від покупця:

ДЕБЕТ 51 «Розрахункові рахунки» КРЕДИТ 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками»

- 247800 руб. - Відображено оплата товару;

г) в момент перерахування грошових коштів організації транспортної:

ДЕБЕТ 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами» КРЕДИТ 51 «Розрахункові рахунки»

-11 800 руб. - Відображено оплата послуг транспортної організації.

ПРИКЛАДУмови попереднього прикладу.Вартість доставки не включена в продажну ціну товару.У бухгалтерському обліку організації - продавця робляться наступні записи:

а) при відображенні заборгованості покупця:

ДЕБЕТ 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» КРЕДИТ 90-1 «Виторг»

- 236 800 грн. - Відображена реалізація товару покупцеві згідно відвантажувальних документівпо
постачальника;

б) при відображенні транспортних витрат:

ДЕБЕТ 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» КРЕДИТ 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами»

-11 800 руб. - Відображено послуги з доставки згідно з товаро - транспортної накладної;

в) в момент надходження грошових коштів від покупця:

ДЕБЕТ 51 «Розрахункові рахунки» КРЕДИТ 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками»

- 247800 руб. (236 000 11 800) - відбита оплата товару;

г) в момент перерахування грошових коштів транспортної організації:

ДЕБЕТ 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами» КРЕДИТ 51 «Розрахункові рахунки»

-11 800 грн. - Відображено оплата послуг транспортної організації.

Реєстрація фактів доставки великогабаритної (інший) техніки як платної, так і безкоштовною, а також її установки проводиться в спеціалізованому журналі. За допомогою журналу працівники організації можуть оперативно отримувати інформацію про доставлених товари, а також про ті товари, доставка яких запланована.