Головна

Торгові знижки

Знижка являє собою зменшення ціни товару при виконанні покупцем певних договірних умов.

У роботі торгових організацій як елемент маркетингової політики використовуються різні системи знижок і способів їх подання, зокрема:

надання знижки постійним оптовим покупцям (дилерам) за придбання визначеної кількості товарів або на певну суму товарів за певний період. У цьому випадку знижка надається покупцеві, якщо він купує товарів більш певного обсягу або суми безпосередньо в момент покупки або за певний період;

знижки при купівлі певної номенклатури товарів за певний період;

знижки при купівлі морально застарілих товарів і товарів зниженого якості;

знижки за форму оплати придбаних товарів (готівковий, безготівковий розрахунки, по передоплаті);

знижки за швидку оплату придбаних товарів;

знижки при купівлі товарів у певні дні тижня (наприклад, продаж товарів за зниженими цінами в нічні години) і (або) у визначені дні (наприклад, перед Новим роком).

Знижки в залежності від типу умов, виконання яких покупцем забезпечує її отримання, підрозділяються на такі групи:

знижки, факт надання яких і їх сума визначається безпосередньо в момент продажу (придбання) товарів;

знижки, факт надання яких і їх сума визначається після продажу (придбання) товарів.

При визначенні продажної ціни на товари також можуть бути надані знижки, викликані (п. 3 ст. 40 НК РФ):

сезонними чи іншими коливаннями споживчого попиту на товари реалізовані;

втратою товарами якості та (або) інших споживчих властивостей;

закінченням (наближенням дати закінчення) термінів придатності або реалізації товарів;

маркетинговою політикою організації торгівлі, у тому числі при просуванні нових товарів, що не мають аналогів на ринку збуту, а також при просуванні товарів на нові ринки;

реалізацією дослідних моделей і зразків товарів з метою ознайомлення з ними покупців і інші причини.

Нормативними документами форма маркетингової політики та її основні положення не закріплені.

Надання знижок на реалізовані товари може оформлятися наказом (розпорядженням) керівника організації або уповноваженого ним особою, наприклад, наказом (розпорядженням) про маркетингову або ціновій політиці. В наказі (розпорядженні) по кожній номенклатурі або групі (підгрупі) товару вказується: величина знижки; період дії знижки; причина зниження ціни та ін

Порядок надання знижок повинен бути обговорений з покупцем у договорі поставки. Зміна ціни договору після його укладення допускається лише за умов, які відображені в самому договорі, якщо законом не встановлено інше (п. 1 ст. 450 ГК РФ). У разі зміни зобов'язання за договором первісна величина надходження й (або) дебіторської заборгованості коректується виходячи з вартості активу, що підлягає отриманню організацією (п. 6.4 ПБУ 9 / 99).

Податкові органи при здійсненні контролю за повнотою обчислення податків можуть перевіряти правильність застосування цін по операціях в наступних випадках (п. 2 ст. 40 НК РФ):

між взаємозалежними особами;

по товарообмінних (бартерних) операцій;

при здійсненні зовнішньоторговельних операцій;

при відхиленні більш ніж на 20 відсотків убік підвищення або убік зниження від рівня цін, застосовуваних платником податків по ідентичним (однорідним) товарів у межах нетривалого періоду часу.

Бухгалтерський облік знижок залежить від:

способу обліку товарів - за купівельними або продажними цінами;

моменту надання знижки - до або після відвантаження товару.

Торгові знижки при обліку товарів за вартістю придбання

Знижки в момент продажу товару. Для цілей бухгалтерського обліку і для цілей оподаткування ціна придбання (продажу) товарів визначається за мінусом отриманої (наданої) суми знижки.

Величина доходів і витрат у сторін договору поставки на момент продажу (придбання) товарів визначається що існує на цей момент часу ціною угоди (розміром зобов'язання покупця перед продавцем з оплати товарів).

Факт реалізації товарів з ПДВ із знижкою, яка надається безпосередньо в момент продажу товарів на умовах наступної їх оплати покупцем, та переходом права власності на товари до покупця в момент передачі цінностей відображається в бухгалтерському обліку організації-продавця наступними записами:

ДЕБЕТ 62 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами» КРЕДИТ 90-1 «Виручка»

- Відображено (нарахована) продажна вартість товарів з урахуванням всіх податків у складі виручки від про
даж. Продажна вартість реалізованих (проданих) товарів визначена виходячи з поточних відпустку
них цін по прайс-листу (відпускних цін за договором поставки) за мінусом суми знижки, обумовленої
у прайс-листі (договір);

ДЕБЕТ 90-3 «Податок на додану вартість» КРЕДИТ 68-2 «Розрахунки з податку на до додану вартість»

- Нараховано заборгованість бюджету по ПДВ з обороту з реалізації товарів зі знижкою; ДЕБЕТ 90-2 «Собівартість продажів» КРЕДИТ 41-1 «Товари на складах»

- Списана фактична (купівельна) вартість реалізованих із знижкою товарів, по яких була визнана виручка, на собівартість продажів.

У бухгалтерському обліку організації-покупця цей факт відбивається наступними записами:

1. Якщо надходження товарно-матеріальних цінностей організація відображає без використання рахунку 15 «Заготівельні та придбання матеріальних цінностей»:

ДЕБЕТ 41 - 1 «Товари на складах» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами»

- Відображено (нарахована) купівельна вартість товару без ПДВ. Купівельна вартість набутих то
варів визначена виходячи з поточних відпускних цін по прайс-листу (відпускних цін за договором постав
ки) за мінусом суми знижки, обумовленої в прайс-листі (договорі);

ДЕБЕТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально -вироби вальних запасах» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками»,
76«Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами»

- Врахований (нарахований) ПДВ, сплачений або належний до сплати по придбаних товарах зі знижкою; ДЕБЕТ 68-2 «Розрахунки з податку на додану вартість» КРЕДИТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - виробничих запасів»

- Прийнятий до відрахування з бюджету ПДВ по оприбуткованих товарах.

2. Якщо надходження товарно-матеріальних цінностей організація відображає з використанням рахунку 15 «Заготівельні та придбання матеріальних цінностей»:

ДЕБЕТ 15-2 «Заготівельні і придбання товарів» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами»

- Відображено (нарахована) покупна вартість товару без ПДВ. Купівельна вартість придбаних то
варів визначена виходячи з поточних відпускних цін по прайс-листу (відпускних цін за договором постав
ки) за мінусом суми знижки, обумовленої в прайс-листі (договір);

ДЕБЕТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - виробничих запасів» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами»

- Врахований (нарахований) ПДВ, сплачений або належний до сплати по придбаних товарах зі знижкою; ДЕБЕТ 41-1 «Товари на складах» КРЕДИТ 15-2 «Заготівельні і придбання товарів»

- Оприбутковано на склад (и) товари за фактичною (купівельної) вартості без ПДВ; ДЕБЕТ 68-2 «Розрахунки з податку на додану вартість» КРЕДИТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - виробничих запасів»

- Прийнятий до відрахування з бюджету ПДВ по оприбуткованих товарах.

ПРИКЛАДПродажна ціна одиниці товару «А» з ПДВ 18% становить 1000 руб.

Організацією оптової торгівлі прийнято рішення протягом кварталу продавати цей товар зі скид кой 10% в розмірі 100 руб.Облікова ціна одиниці товару «А» складає 600 руб.Організація - поку Патель набуває протягом цього кварталу 10 000 одиниць товару «А».

У бухгалтерському обліку організації - продавця робляться такі записи:

ДЕБЕТ 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» КРЕДИТ 90-1 «Виторг»

-9000 000 руб. [(1000 руб. - 100 крб.) Х 10 000 одиниць] - відбита вартість продажу товару «А» за мінусом знижки;

ДЕБЕТ 90-3 «Податок на додану вартість» КРЕДИТ 68-2 «Розрахунки з податку на додану вартість»

- 1372 881,36 руб. (9 000 000 крб. Х 18/118) - нарахований ПДВ з обороту з реалізації товару "А" зі знижкою;

ДЕБЕТ 90-2 «Собівартість продажів» КРЕДИТ 41-1 «Товари на складах»

- 6 000 000 руб. (600 руб. Х 10 000 одиниць) - списана облікова вартість реалізованого зі скид кой товару «А».

У бухгалтерському обліку організації - покупця робляться такі записи:

ДЕБЕТ 41-1 «Товари на складах» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиком ками»

-7627118,64 Руб. (9 000 000 - 1372 881,36) - відображена купівельна вартість товару «А» Ex ПДВ; ДЕБЕТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - про виробничій запасах» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

- 1372 881,36 руб. - Нарахований ПДВ по придбаному зі знижкою товару «А»;

ДЕБЕТ 68-2 «Розрахунки з податку на додану вартість» КРЕДИТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - виробничих запасів»

- 1372 881,36 руб. - Прийнятий до відрахування ПДВ по оприбутковано товар «А».

Знижки за умови швидкої оплати товарів. Для цілей бухгалтерського обліку і для цілей оподаткування ціна придбання (продажу) товарів визначається за мінусом отриманої (наданої) суми знижки тільки протягом визначеного умовами договору поставки терміну.

Протягом цього терміну зобов'язання покупця перед продавцем існує у вартості придбаного ним товару за мінусом суми знижки. Якщо покупцем при оплаті товарів зазначений строк буде пропущено, то з моменту його закінчення величина зобов'язання покупця перед продавцем збільшується на суму упущеної знижки.

Організація-продавець факт реалізації товарів з ПДВ зі знижкою за якнайшвидшу оплату товарів і переходом права власності на товари до покупця - у момент передачі цінностей відображає в бухгалтерському обліку наступними записами:

1. Протягом терміну дії скидки, обумовленого договором:

ДЕБЕТ 62 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами» КРЕДИТ 90-1 «Виторг»

- Відображено (нарахована) продажна вартість товарів з урахуванням всіх податків у складі виручки від про
даж. Продажна вартість реалізованих (проданих) товарів визначена виходячи з відпускних цін
за договором поставки за мінусом суми знижки, обумовленої в договорі;

ДЕБЕТ 90-3 «Податок на додану вартість» КРЕДИТ 68-2 «Розрахунки з податку на до додану вартість»

- Нараховано заборгованість бюджету по ПДВ з обігу по реалізації товарів зі знижкою; ДЕБЕТ 90-2 «Собівартість продажів» КРЕДИТ 41-1 «Товари на складах»

- Списана фактична (купівельна) вартість реалізованих із знижкою товарів, по яких була визнана виручка, на собівартість продажів;

2. Після терміну дії знижки, обумовленого договором:

ДЕБЕТ 62 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами» КРЕДИТ 90-1 «Виторг»

- Відображено збільшення продажної вартості реалізованих товарів на суму упущеної знижки; ДЕБЕТ 90-3 «Податок на додану вартість» КРЕДИТ 68-2 «Розрахунки з податку на до додану вартість»

- Донараховано заборгованість бюджету з ПДВ з обороту, що відноситься до суми упущеної знижки.

У бухгалтерському обліку організації-покупця цей факт відображається наступними записами:

1. Протягом терміну дії знижки, обумовленого договором:

ДЕБЕТ 41-1 «Товари на складах» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами»

- Відображено (нараховано) покупна вартість товару без ПДВ. Купівельна вартість придбаних товарів визначена виходячи з відпускних цін за договором поставки за мінусом суми знижки, обумовлений
ної в договорі;

ДЕБЕТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - вироби вальних запасах» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками»,
76«Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами»

- Врахований (нарахований) ПДВ, сплачений або належний до сплати по придбаних товарах зі знижкою; ДЕБЕТ 68-2 «Розрахунки з податку на додану вартість» КРЕДИТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - виробничих запасів»

- Прийнятий до відрахування з бюджету ПДВ по оприбуткованих товарах;

2. Після терміну дії знижки, обумовленого договором:

коли придбані товари ще не продані --

ДЕБЕТ 41 - 1 "Товари на складах» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами»

- Відображено збільшення купівельної вартості товару без ПДВ на суму упущеної знижки;

коли придбані товари вже продані --

ДЕБЕТ 90-2 «Собівартість продажів» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підряд чікамі», 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами»

- Списано на собівартість продажів збільшення фактичної (купівельної) вартості реалізованих то
варів на суму упущеної знижки;

ДЕБЕТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - виробничих запасів» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами»

- Врахований (нарахований) ПДВ, сплачений або належний до сплати із суми упущеної знижки; ДЕБЕТ 68-2 «Розрахунки з податку на додану вартість» КРЕДИТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - виробничих запасів»

- Прийнятий до відрахування з бюджету ПДВ, що відноситься до упущеної знижку.

ПРИКЛАДОрганізація оптової торгівлі реалізує організації - покупцеві партію товару «А» з ПДВ 18% з продажної вартості, що становить 1 000 000 руб. За договором за умови його опла ти покупцем протягом 7 днів з моменту його отримання.Якщо товари будуть оплачені пізніше, вартість партії збільшується на 10% і складе 1 100 000 руб.Облікова вартість партії това ра «А» становить 600 000 руб.Організація - покупець оплачує товари через 10 днів після їх отримання.

У бухгалтерському обліку організації - продавця робляться наступні записи:

ДЕБЕТ 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» КРЕДИТ 90-1 «Виторг»

- 1 000 000 - відбита вартість проданої партії товару «А»;

ДЕБЕТ 90-3 «Податок на додану вартість" КРЕДИТ 68-2 «Розрахунки з податку на додану вартість"

- 152 542,37 руб. (1000000 руб. Х 18/118) - нарахований ПДВ з обороту з реалізації партії товару «А»; ДЕБЕТ 90-2 «Собівартість продажів» КРЕДИТ 41-1 «Товари на складах»

- 600 000 руб. - Списана облікова вартість реалізованої зі знижкою партії товару «А»; ДЕБЕТ 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» КРЕДИТ 90-1 «Виторг»

- 100 000 руб. (1 100 000 - 1 000 000) - відбите збільшення продажної вартості реалізований
ної партії товару «А» на суму упущеної знижки;

ДЕБЕТ 90-3 «Податок на додану вартість» КРЕДИТ 68-2 «Розрахунки з податку на додану вартість»

- 15 254,24 руб. (100 000 руб. Х 18/118) - донараховано ПДВ з обороту, що відноситься до суми УПУ щенной скидки.

У бухгалтерському обліку організації - покупця робляться такі записи:

ДЕБЕТ 41-1 «Товари на складах» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підряд чікамі»

- 847457,63 грн. (1 000 000 - 152 542,37) - відбита покупна вартість партії товару«А»
без ПДВ;

ДЕБЕТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - про виробничій запасах» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

- 152 542,37 руб. - Нараховано ПДВ з придбаної партії товару «А»;

якщо придбані товари ще не продані --

ДЕБЕТ 41-1 «Товари на складах» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підряд чікамі»

- 84 745,76 руб. (100 000 - 15 254,24) - відбите збільшення купівельної вартості партії товару «А» без ПДВ на суму упущеної знижки;

якщо придбані товари вже продані --

ДЕБЕТ 90-2 «Собівартість продажів» КРЕДИТ +60 «Розрахунки з постачальниками і під рядчікамі»

- 84 745,76 руб. (100 000 - 15 254,24) - списано на собівартість продажу збільшення фактічес кой (купівельної) вартості реалізованої партії товару «А» на суму упущеної знижки;

ДЕБЕТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - про виробничій запасів» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

- 15 254,24 руб. - Нараховано ПДВ з суми упущеної знижки;

ДЕБЕТ 68-2 «Розрахунки з податку на додану вартість" КРЕДИТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - виробничих запасів»

- 167 796,61 руб. (152 542,37 + 15 254,24) - прийнятий до відрахування ПДВ по оприбуткованої партії то вара «А».

Знижки у вигляді кредит - ноти. Кредит-нота - це розрахунковий документ, в якій міститься повідомлення, що посилається однією з що знаходяться в розрахункових відносинах сторін (постачальником) іншій стороні (покупцеві), про запис у кредит рахунку останньої певної суми через настання будь-якого зобов'язання, що створив в іншої сторони права вимоги цієї суми.

Знижки в вигляді кредит-ноти застосовуються, коли за підсумками певного періоду продажів організація-продавець, аналізуючи підсумки реалізації товарів визначеному покупцеві виходячи з обсягу зроблених їм за період покупок, своєчасної оплати покупок і інших позитивних факторів, що характеризують покупця, приймає рішення про надання йому знижки шляхом зменшення існуючої заборгованості покупця або при її відсутності визначенням суми, яка буде зарахована в рахунок оплати товарів при подальших розрахунках з даним покупцем.

На суму наданої знижки покупцеві може бути виставлений «негативний рахунок». Разом з тим, для того, щоб факт виставлення кредит-ноти кваліфікувався як факт надання знижки за договором поставки, в цьому договорі має бути визначено умову про можливість надання такого виду знижки, її розміри та умови, виконання яких покупцем необхідні для отримання такої знижки.

Кредит-нота використовується в розрахунках, в основному, за ініціативою постачальників, що переслідують наступні цілі:

надання знижки постійним оптовим покупцям (дилерам) за придбання визначеної кількості товарів або на певну суму товарів за певний період, знижки при купівлі певної номенклатури товарів за певний період, знижки за швидку оплату придбаних товарів. Зміна ціни після укладення договору допускається у випадках і на умовах, передбачених договором, законом або на встановленому законом порядку (ст. 424 ГК РФ);

врегулювання розрахунків за передбаченою договором оплаті постачальником додаткових видатків покупця з виконання умов договору або надаються покупцем послуг постачальника згідно з укладеним договором, і (або) при поверненні покупцем товарів постачальнику.

При врегулюванні розрахунків постачальник погашає виставлянням кредит-ноти будь-які зустрічні зобов'язання перед покупцем. Кредит-нота в цьому випадку оформляє залік сторонами договору взаємних вимог.

При погашенні зустрічного зобов'язання покупця перед постачальником кредит-нота не є обов'язковим документом. Крім кредит-ноти сторонами складаються та інші документи, що є підставою для визнання постачальником зобов'язання перед покупцем.

При одержанні знижки у вигляді кредит-ноти продавець і покупець повинні врегулювати наступні податкові зобов'язання та представити уточнені декларації:

з податку на прибуток;

з ПДВ на підставі «негативного рахунки-фактури». Сума ПДВ обчислюється за тією ж ставкою, що і сума ПДВ по товару, відвантаженої за первісним договором.

Використання кредит-ноти в якості варіанту надання знижок пов'язано з податковими наслідками у вигляді пені і (або) призначення податкових перевірок.

Знижки у вигляді кредит-ноти не дозволяють:

продавцю спрогнозувати обсяг своїх продажів покупцеві і величину майбутніх знижок;

покупцеві робити більш гнучкої свою цінову політику через невпевненість у можливості отримання знижки.

У бухгалтерському обліку факт надання знижки у вигляді кредит-ноти відображається у тому звітному періоді, в якому прийнято рішення про її надання. При цьому якщо знижка у вигляді кредит-ноти надана в першому кварталі звітного року, за четвертий квартал попереднього року вона оформляється останнім числом попереднього року.

При відображенні у продавця наданої покупцям за підсумками продажів знижки у вигляді кредит-ноти робляться наступні бухгалтерські записи:

ДЕБЕТ 62 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами» КРЕДИТ 90-1 «Виторг»

- Відображено сторнування знижка, надана покупцю за результатами продажів у звітному пери
оді наступному за періодом продажів;

ДЕБЕТ 90-3 «Податок на додану вартість» КРЕДИТ 68-2 «Розрахунки з податку на додану вартість до»

- Скорегований сторно ПДВ по реалізації раніше проданого товару з урахуванням наданої
знижки в звітному періоді наступному за періодом продажів;

ДЕБЕТ 90-9 «Прибуток (збиток) від продажів» КРЕДИТ 99-1 «Прибутки та збитки»

- Скорегований сторно фінансовий результат за період продажів з урахуванням наданої знижки.

При відображенні у покупця наданої продавцем за підсумками покупок знижки у вигляді кредит-ноти робляться такі бухгалтерські записи:

1. При обліку товарів за вартістю придбання:

ДЕБЕТ 41 - 1 «Товари на складах» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядника ми», 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами»

- Зменшено сторнування покупна вартість оприбуткованого товару без ПДВ на суму знижки,
отриманого за підсумками покупок за попередній звітний період;

2. При обліку товарів по продажній вартості:

ДЕБЕТ 41 - 2 "Товари в роздрібній торгівлі» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами»

- Зменшено сторнування покупна вартість оприбуткованого товару без ПДВ на суму знижки,
отриманого за підсумками покупок за попередній звітний період;

якщо організація збирається залишити продажну ціну товарів колишньою --

ДЕБЕТ 41-2 "Товари в роздрібній торгівлі» КРЕДИТ 42-1 «Торгова націнка: знижка, накидка»

- Відновлено продажна вартість товарів, по яких була отримана знижка донарахуванням тор
говой націнки;

якщо організація збирається знизити продажну ціну товарів --

ДЕБЕТ 41-2 "Товари в роздрібній торгівлі» КРЕДИТ 42-1 «Торгова націнка: знижка, накидка»

- Продажна вартість Зменшено товарів, по яких була отримана знижка сторнування торго
вої націнки;

3. При відображенні ПДВ:

ДЕБЕТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - виробничих запасів» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами»

- Скорегований сторно ПДВ по оприбуткованих товарах з урахуванням отриманої знижки по товарах,
придбаним за попередній звітний період;

ДЕБЕТ 68-2 «Розрахунки з податку на додану вартість» КРЕДИТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - виробничих запасів»

- Скорегований сторно ПДВ, раніше пред'явлений до відрахування по придбаних товарах з урахуванням по
одержанні знижки за підсумками покупок у звітному періоді наступному за періодом покупок.

Якщо покупець не збирається змінювати первісну покупну вартість оприбуткованих товарів, то для коректування купівельної вартості на суму знижки використовуються рахунки 15 «Заготівельні та придбання матеріальних цінностей» і 16 «Відхилення в вартості матеріальних цінностей».

При відображенні у покупця наданої продавцем за підсумками продажів знижки у вигляді кредит-ноти, якщо на час надання знижки він реалізував товар і пред'явив ПДВ по них до відрахування, робляться такі бухгалтерські записи:

ДЕБЕТ 90-2 «Собівартість продажів» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підряд чікамі», 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами»

- Відображено сторнування знижка за продані товари, отримана організацією за підсумками покупок у звітному періоді наступному за періодом покупок;

ДЕБЕТ 68-2 «Розрахунки з податку на додану вартість» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з по постачальника і підрядниками», 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами»

- Скорегований сторно ПДВ, раніше пред'явлений до відрахування по придбаних товарах з урахуванням отриманої знижки за підсумками покупок у звітному періоді наступному за періодом покупок.

ПРИКЛАДОрганізація оптової торгівлі реалізує організації - покупцеві за договором товар «А» з ПДВ 18%.Якщо покупцем протягом кварталу буде придбаний товар «А» на суму не менше 1 000 000 руб., Йому буде надана знижка у виді кредит - ноти в розмірі 10% продажної стои мости на всю партію придбаного ним товару «А».Покупець закупив за квартал товар «А» на сум му 1 180 000 руб.Облік товарів у покупця ведеться за вартістю придбання.У бухгалтерському обліку організації - продавця робляться наступні записи:

а) за період продажу:

ДЕБЕТ 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» КРЕДИТ 90-1 «Виторг»

- 1 180 000 руб. - Відображено вартість проданої партії товару «А»;

ДЕБЕТ 90-3 «Податок на додану вартість» КРЕДИТ 68-2 «Розрахунки з податку на додану вартість»

- 180 000 руб. (1180000 руб. Х 18/118) - нарахований ПДВ з обороту з реалізації партії товару «А»;

б) у звітному періоді наступному за періодом продажів:

ДЕБЕТ 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» КРЕДИТ 90-1 «Виторг»

-118 000 руб. (1 180 000 руб. Х 10%) - (червоне сторно) скоригований оборот за період про даж товару «А» на суму наданої знижки;

ДЕБЕТ 90-3 «Податок на додану вартість» КРЕДИТ 68-2 «Розрахунки з податку на додану вартість»

- 18000 руб. (118 000 руб. Х 18/118) - (червоне сторно) скоригований нарахований ПДВ з про рота по реалізації раніше проданого товару «А» з урахуванням знижки;

ДЕБЕТ 90-9 «Прибуток (збиток) від продажів» КРЕДИТ 99-1 «Прибутки та збитки»

- 100 000 руб. (118 000 - 18 000) - (червоне сторно) скоригований фiнансовий результат за пе ли продаж товару «А» з урахуванням наданої знижки.

У бухгалтерському обліку організації - покупця робляться такі записи:

а) за період покупок:

ДЕБЕТ 41-1 «Товари на складах» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиком ками»

- 1 000 000 руб. (1 180 000 - 180 000) - оприбуткована партія товар "А" з покупної вартості
без ПДВ;

ДЕБЕТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - про виробничій запасів» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

- 180 000 руб. - Нараховано ПДВ з придбаної партії товару «А»;

ДЕБЕТ 68-2 «Розрахунки з податку на додану вартість» КРЕДИТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - виробничих запасів»

- 180 000 руб. - Прийнятий до відрахування ПДВ по оприбуткованої партії товару «А»;

б) у звітному періоді наступному за періодом покупок, якщо придбані товари ще не
продані:

ДЕБЕТ 41-1 «Товари на складах» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиком ками»

- 100 000 руб. (118 000 - 18 000) - (червоне сторно) зменшена покупна вартість оприбутковують
ного товару «А» без ПДВ на суму отриманої знижки;

ДЕБЕТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - про виробничій запасах» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

-18000 Руб. - (Червоне сторно) скоригований ПДВ за оприбутковано товар «А» з урахуванням по одержанні знижки;

ДЕБЕТ 68-2 «Розрахунки з податку на додану вартість» КРЕДИТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - виробничих запасів»

- 18 000 руб. - (Червоне сторно) скоригований ПДВ, раніше пред'явлений до відрахування, по опріхо
дова товару «А» з урахуванням отриманої знижки;

в) у звітному періоді наступному за періодом покупок, якщо придбані товари вже продані:
ДЕБЕТ 90-2 «Собівартість продажів» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками іпід
рядчікамі »

- 100 000 руб. (118 000 - 18 000) - (червоне сторно) зменшена облікова вартість проданого
товару «А» на суму отриманої знижки;

ДЕБЕТ 68-2 «Розрахунки з податку на додану вартість» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

-18000 Руб. - (Червоне сторно) скоригований ПДВ за проданого товару «А» з урахуванням отриманий ной знижки.

ПРИКЛАДОрганізація оптової торгівлі реалізує організації - покупцеві за договором товар «А» з ПДВ 18%.Якщо покупцем протягом кварталу буде придбаний товар «А» на суму не менше 1 000 000 руб., Йому буде надано знижку у вигляді кредит - ноти в розмірі 10% продажної стои мости на всю партію придбаного ним товару «А».Покупець закупив за квартал товар «А» на сум му 1 180 000 руб.Облік товарів у покупця ведеться за продажної вартості.Торговельна націнка з ставлять 25% від закупівельної ціни.

У бухгалтерському обліку організації - покупця робляться такі записи:

а) за період покупок:

ДЕБЕТ 41-2 "Товари в роздрібній торгівлі» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

- 1 000 000 руб. (1 180 000 - 180 000) - оприбуткована партія товару "А" з покупної вартості
без ПДВ;

ДЕБЕТ 41-2 "Товари в роздрібній торгівлі» КРЕДИТ 42-1 «Торгова націнка: скид ка, накидка»

- 250 000 руб. (1 000 000 руб. Х 25%) - включена торгова націнка в роздрібну ціну оприбутковують
ного товару «А»;

ДЕБЕТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - про виробничій запасів» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

- 180 000 руб. - Нараховано ПДВ з придбаної партії товару «А»;

ДЕБЕТ 68-2 «Розрахунки з податку на додану вартість» КРЕДИТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - виробничих запасів»

- 180 000 руб. - Прийнятий до відрахування ПДВ по оприбуткованої партії товару «А»;

б) у звітному періоді наступному за періодом покупок:

ДЕБЕТ 41-2 "Товари в роздрібній торгівлі» КРЕДИТ +60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

- 100 000 руб. (118 000 - 18 000) - (червоне сторно) зменшена покупна вартість оприбутковують
ного товару «А» без ПДВ на суму отриманої знижки;

якщо організація збирається залишити продажну ціну товарів колишньою - ДЕБЕТ 41-2 «Товари в роздрібної торгівлі» КРЕДИТ 42-1 «Торгова націнка: скид ка, накидка»

- 100 000 руб. - Відновлено продажна вартість товару «А», за яким була отримана скид
ка донарахуванням торгової націнки;

якщо організація збирається знизити продажну ціну товарів --

ДЕБЕТ 41-2 "Товари в роздрібній торгівлі» КРЕДИТ 42-1 «Торгова націнка: скид ка, накидка»

- 25 000 руб. (100 000 руб. Х 25%) - (червоне сторно) зменшена продажна вартість товару «А»,
за яким була отримана знижка зменшенням торгової націнки;

ДЕБЕТ 19-3 «Налог на додану вартість по придбаних матеріально - про виробничій запасах» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками»

- 18000 руб. - (Червоне сторно) скоригований ПДВ за оприбутковано товар «А» з урахуваннямпо
одержанні знижки;

ДЕБЕТ 68-2 «Розрахунки з податку на додану вартість» КРЕДИТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - виробничих запасів»

- 18000 руб. - (Червоне сторно) скоригований ПДВ, раніше пред'явлений до відрахування, по опріхо дова товару «А» з урахуванням отриманої знижки.

Знижки за умови покупки товарів у встановленому обсязі або певній сумі. Для цілей бухгалтерського обліку і для цілей оподаткування ціна придбання (продажу) товарів визначається наступним чином:

існує ціна товару без урахування знижки протягом періоду з моменту придбання першої партії товарів до моменту його покупки у встановленому обсязі або до певної грошової суми;

ціна придбаного товару зменшується на суму отриманої (наданій) знижки з моменту його покупки у встановленому обсязі або на певну грошову суму.

На суму наданої (отриманої) знижки зменшується вартість реалізації товарів у організації-продавця і вартість придбання цих товарів у організації-покупця.

Організація-продавец факт реалізації товарів з ПДВ із знижкою за придбання товарів у встановленому обсязі або на певну суму і переходом права власності на товари до покупця - у момент передачі цінностей відображає наступними бухгалтерськими записами:

ДЕБЕТ 62 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами» КРЕДИТ 90-1 «Виторг»

- Відображено (нарахована) продажна вартість товарів з урахуванням всіх податків у складі виторгу від про
даж. Продажна вартість реалізованих (проданих) товарів визначена виходячи з поточних відпустку
них цін по прайс-листу (відпускних цін за договором поставки) без урахування знижки;

ДЕБЕТ 90-3 «Податок на додану вартість» КРЕДИТ 68-2 «Розрахунки з податку на до додану вартість»

- Нараховано заборгованість бюджету з ПДВ з обороту по реалізації товарів без обліку знижки; ДЕБЕТ 62 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами» КРЕДИТ 90-1 «Виторг»

- Зменшено (сторнування) продажна вартість реалізованих товарів у організації-продавця на суму наданої знижки;

ДЕБЕТ 90-3 «Податок на додану вартість» КРЕДИТ 68-2 «Розрахунки з податку на до додану вартість»

- Зменшено (сторнування) сума нарахованої заборгованості бюджету по ПДВ з обороту по ре
алізації товарів зі знижкою;

ДЕБЕТ 90-2 «Собівартість продажів» КРЕДИТ 41 - 1 «Товари на складах»

- Списана фактична (купівельна) вартість реалізованих із знижкою товарів, за якими була
визнана виручка, на собівартість продажів.

У бухгалтерському обліку організації-покупця цей факт відображається наступними записами:

1. Якщо надходження товарно-матеріальних цінностей організація відображає без використання рахунку 15 «Заготівельні та придбання матеріальних цінностей»:

ДЕБЕТ 41 - 1 «Товари на складах» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами»

- Відображено (нарахована) купівельна вартість товару без ПДВ. Купівельна вартість придбаних товарів визначена виходячи з поточних відпускних цін по прайс-листу (відпускних цін за договором постав
ки) без урахування знижки;

ДЕБЕТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - вироби вальних запасах» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками»,
76«Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами»

- Врахований (нарахований) ПДВ, сплачений або належний до сплати за придбаними товарами без урахування знижки;

ДЕБЕТ 41-1 «Товари на складах» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами»

- Зменшено (сторнування) покупна вартість придбаних товарів без ПДВ в організації-покупця на суму наданої знижки;

ДЕБЕТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - вироби вальних запасах» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками»,
76«Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами»

- Зменшено (сторнування) сума ПДВ, сплачена або що належить до сплати по придбаних товарах зі знижкою;

ДЕБЕТ 68-2 «Розрахунки з податку на додану вартість» КРЕДИТ 19-3 «Податок на до додану вартість по придбаних матеріально - виробничих запасів»

- Прийнятий до відрахування з бюджету ПДВ по оприбуткованих товарах;

2. Якщо надходження товарно-матеріальних цінностей організація відображає з використанням рахунку 15 «Заготівельні та придбання матеріальних цінностей»:

ДЕБЕТ 15-2 «Заготівельні і придбання товарів» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з поставщі ками та підрядниками», 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами»

- Відображено (нарахована) покупна вартість товару без ПДВ. Купівельна вартість придбаних товарів визначена виходячи з поточних відпускних цін по прайс-листу (відпускних цін за договором поставки) без урахування знижки;

ДЕБЕТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - виробничих запасів» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами»

- Врахований (нарахований) ПДВ, сплачений або належний до сплати за придбаними товарами без урахування знижки;

ДЕБЕТ 15-2 «Заготівельні і придбання товарів» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з поставщі ками та підрядниками», 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами»

- Зменшено (сторнування) покупна вартість придбаних товарів без ПДВ в організації-покупця на суму наданої знижки;

ДЕБЕТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально -вироби вальних запасах» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками»,
76«Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами»

- Зменшено (сторнування) сума ПДВ, сплачена або що належить до сплати по придбаних товарах зі знижкою;

ДЕБЕТ 41-1 «Товари на складах» КРЕДИТ 15-2 «Заготівельні і придбання товарів»

- Оприбутковано на склад (и) товари за фактичною (купівельної) вартості без ПДВ та без урахування знижки;

ДЕБЕТ 41-1 «Товари на складах» КРЕДИТ 15-2 «Заготівельні і придбання товарів»

- Зменшено (сторнування) фактична (купівельна) вартість оприбуткованих на склад (и) товарів на суму наданої знижки;

ДЕБЕТ 68-2 «Розрахунки з податку на додану вартість» КРЕДИТ 19-3 «Податок на до додану вартість по придбаних матеріально - виробничих запасів»

- Прийнятий до відрахування з бюджету ПДВ по оприбуткованих товарах.

ПРИКЛАДПродажна ціна одиниці товару «А» з ПДВ 18% становить 1000 руб.

Організацією - продавцем укладено договір поставки з організацією - покупцем на умови, що якщо покупець придбає більше 1000 одиниць товару «А», на весь обсяг придбаних товарів буде надана знижка 10%.Облікова ціна одиниці товару «А» складає 600 руб.Організація - покупець набуває 600 одиниць товару «А», а потім докуповує ще 500 одиниць товару «А».

У бухгалтерському обліку організації - продавця робляться такі записи:

ДЕБЕТ 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» КРЕДИТ 90-1 «Виторг»

- 600 000 руб. (1000 руб. Х 600 одиниць) - відбита вартість продажу 600 одиниць товару «А» без урахування знижки;

ДЕБЕТ 90-3 «Податок на додану вартість» КРЕДИТ 68-2 «Розрахунки з податку на додану вартість»

-91525,42 Руб. (600 000 руб. Х 18/118) - нарахований ПДВ із обороту з реалізації 600 одиниць то вара «А» без урахування знижки;

ДЕБЕТ 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» КРЕДИТ 90-1 «Виторг»

- 500 000 руб. (1000 руб. Х 500 одиниць) - відбита вартість продажу 500 одиниць товару «А»без
обліку знижки;

ДЕБЕТ 90-3 «Податок на додану вартість» КРЕДИТ 68-2 «Розрахунки з податку на додану вартість»

- 76 271,19 руб. (500 000 руб. Х 18/118) - нарахований ПДВ з обороту з реалізації 500 одиниць то вара «А» без урахування знижки;

ДЕБЕТ 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» КРЕДИТ 90-1 «Виторг» - 110 000 руб. [(600 000 руб. 500 000 грн.) Х 10%] - (червоне сторно) скоригований оборот по

продажу 1100 одиниць товару «А» на суму наданої знижки;

ДЕБЕТ 90-3 «Податок на додану вартість» КРЕДИТ 68-2 «Розрахунки з податку на

додану вартість »

- 16 779,66 руб. (110 000 руб. Х 18/118) - (червоне сторно) скоригований нарахований ПДВ з обороту по реалізації 1 100 одиниць товару "А" зі знижкою;

ДЕБЕТ 90-2 «Собівартість продажів» КРЕДИТ 41-1 «Товари на складах»

- 660 000 руб. (600 грн. Х 1100 одиниць) - списана облікова вартість реалізованих 1100 одиниць товару «А».

У бухгалтерському обліку організації - покупця робляться такі записи:

ДЕБЕТ 41-1 «Товари на складах» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підряд чікамі»

- 508 474,58 руб. (600 000-91 525,42) - відбита покупна вартість 600 одиниць товару «А» без ПДВ;

ДЕБЕТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - про виробничій запасах» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

-91525,42 Руб. - Нараховано ПДВ по придбаних 600 одиниць товару «А»;

ДЕБЕТ 41-1 «Товари на складах» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підряд чікамі»

- 423 728,81 руб. (500 000 - 76 271,19) - відбита покупна вартість 500 одиниць товару «А» без ПДВ;

ДЕБЕТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - про виробничій запасах» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками»

- 76 271,19 руб. - Нараховано ПДВ по придбаних 500 одиниць товару «А»;

ДЕБЕТ 41-1 «Товари на складах» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підряд чікамі»

- 93 220,34 руб. (110 000 - 16 779,66) - (червоне сторно) скоригована покупна вартість придбаних 1100 одиниць товару «А» без ПДВ на суму наданої знижки;

ДЕБЕТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - про виробничій запасах» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками»

- 16 779,66 руб. - (Червоне сторно) скоригований нарахований ПДВ по придбаних 1100 одиниць товару "А" зі знижкою;

ДЕБЕТ 68-2 «Розрахунки з податку на додану вартість» КРЕДИТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - виробничих запасів»

- 151 016,95 руб. (91 525,42 + 76 271,19 - 16 779,66) - принт до відрахування ПДВ по оприбутковано му товару «А».

Найбільш частими випадками надання знижок організаціями роздрібної торгівлі є:

знижки, що надаються в момент покупки товару, за умови, що одноразової покупки товару покупцем у кількості або на суму необхідних для отримання знижки;

бонусні скидки, що надаються у вигляді подарунка або в рамках рекламної акції як покупка двох предметів за ціною одного.

Знижки при купівлі товару. У бухгалтерському обліку факт продажу товарів з ПДВ із знижкою, яка надається у момент їх купівлі, відображаються наступними записами:

ДЕБЕТ 50 «Каса», 62 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами» КРЕДИТ 90-1 «Виторг»

- Відображено (нарахована) виручка від реалізації товарів з ПДВ (з урахуванням знижки);

ДЕБЕТ 90-3 «Податок на додану вартість» КРЕДИТ 68-2 «Розрахунки з податку на до додану вартість»

- Нараховано заборгованість бюджету з ПДВ з обороту з реалізації товарів зі знижкою; ДЕБЕТ 41-2 "Товари в роздрібній торгівлі» КРЕДИТ 42-1 «Торгова націнка: знижка, накидка»

- Сторнувати торгова націнка в результаті зменшення відпускної (продажної) ціни реалізованих роздрібних товарів в результаті надання на них знижки;

ДЕБЕТ 90-2 «Собівартість продажів» КРЕДИТ 41 - 2 "Товари в роздрібній торгівлі»

- Списано продажна вартість реалізованих із знижкою товарів, по яких була визнана виручка, собівартість на продаж;

ДЕБЕТ 90-2 «Собівартість продажів» КРЕДИТ 42-1 «Торгова націнка: знижка, накидка»

- Сторнувати торгова націнка по реалізованих (проданим) зі знижкою товарах з собівартості продажів.

ПРИКЛАДПродажна вартість усього товару «А» з ПДВ 18% становить 1000 руб.Торгова націнка на товар «А» складає 400 руб.Весь товар «А» реалізований покупцеві, якому при покупці цього товару надана знижка 10% в розмірі 100 руб.У бухгалтерському обліку робляться такі записи:

ДЕБЕТ 50 «Каса» КРЕДИТ 90-1 «Виторг»

- 900 руб. (1000 - 100) - відбитий виторг від реалізації товару «А» покупцю з урахуванням знижки;

ДЕБЕТ 90-3 «Податок на додану вартість» КРЕДИТ 68-2 «Розрахунки з податку на додану вартість»

- 137,29 руб. (900 руб. Х 18/118) - нарахований ПДВ з обороту з реалізації товару "А" зі знижкою;

ДЕБЕТ 41-2 "Товари в роздрібній торгівлі» КРЕДИТ 42-1 «Торгова націнка: скид ка, накидка»

- 100 руб. (Червоне сторно) - на суму знижки сторнувати торгова націнка на реалізований товар «А»;

ДЕБЕТ 90-2 «Собівартість продажів» КРЕДИТ 41-2 "Товари в роздрібній торгівлі»

- 900 руб. (1000 - 100) - списано продажна вартість реалізованого зі знижкою товару «А»;
ДЕБЕТ 90-2 «Собівартість продажів» КРЕДИТ 42-1 «Торгова націнка: знижка, щона
кидка »

- 300 руб. (400 - 100) - (червоне сторно) сторнувати торгова націнка по реалізованому зі знижкою товару «А».

Бонусні знижки являють собою подарунки, які організації торгівлі дарують покупцям при купівлі ними певного товару.

Бонусні знижки - подарунки, як безоплатна передача товарів, що продаються організацією торгівлі. У бухгалтерському обліку факт продажу товарів з ПДВ та бонусной знижкою - подарунком, що надаються безоплатно в момент придбання товарів, відбивається наступними записами:

ДЕБЕТ 50 «Каса», 62 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами» КРЕДИТ 90-1 «Виторг»

- Відображено (нарахована) виручка від реалізації товарів з ПДВ;

ДЕБЕТ 90-3 «Податок на додану вартість» КРЕДИТ 68-2 «Розрахунки з податку на додану вартість до»

- Нараховано заборгованість бюджету по ПДВ з обороту з реалізації товарів;

ДЕБЕТ 90-2 «Собівартість продажів» КРЕДИТ 41 - 2 "Товари в роздрібної торгівлі»

- Списано продажна вартість реалізованих товарів, за якими була визнана виторг, на собі вартість продажу;

ДЕБЕТ 90-2 «Собівартість продажів» КРЕДИТ 42-1 «Торгова націнка: знижка, накидка»

- Сторнувати торгова націнка по реалізованих (проданим) товарах з собівартості продажів;

ДЕБЕТ 41-2 "Товари в роздрібній торгівлі» КРЕДИТ 42-1 «Торгова націнка: знижка, накидка»

- Сторнувати торгова націнка на товар, безоплатно переданий покупцеві в якості подарунка торгівлі організацією;

ДЕБЕТ 91 - 2 «Інші витрати» КРЕДИТ 41 - 2 "Товари в роздрібній торгівлі»

- Списана фактична (купівельна) вартість безоплатно переданих товарів в якості подарунків на інші витрати організації;

ДЕБЕТ 91-2 «Інші витрати» КРЕДИТ 68-2 «Розрахунки з податку на додану вартість тість»

- Нараховано заборгованість бюджету з ПДВ з продажної (ринкової) вартості безоплатно переданих товарів як подарунків (п. 1 ст. 146 НК РФ).

ПРИКЛАДОрганізація роздрібної торгівлі реалізує товари «А» і «Б».З метою прискорення продажу цих товарів організацією прийнято рішення при покупці товару «А» видавати покупцеві товар «Б» як подарунок.

Продажна ціна товару «А» з ПДВ 18% становить 10 000 руб.Торгова націнка на товар «А» з ставлять 4000 руб.

Продажна ціна товару «Б» з ПДВ 18% становить 1000 руб.Торгова націнка на товар «Б» склад ляєт 400 руб.

319

У бухгалтерському обліку робляться такі записи:

ДЕБЕТ 50 «Каса» КРЕДИТ 90-1 «Виторг»

- 10 000 руб. - Відображено виторг від реалізації товару «А» покупцю;

ДЕБЕТ 90-3 «Податок на додану вартість» КРЕДИТ 68-2 «Розрахунки з податку на додану вартість»

- 1525,42 руб. (10 000 руб. Х 18/118) - нарахований ПДВ з обороту з реалізації товару «А»;
ДЕБЕТ 90-2 «Собівартість продажів» КРЕДИТ 41-2 "Товари в роздрібній торгівлі»

- 10 000 руб. - Продажна вартість Списано реалізованого товару «А» покупцю; ДЕБЕТ 90-2 «Собівартість продажів» КРЕДИТ 42-1 «Торгова націнка: знижка, на кидка»

- 4000 руб. (Червоне сторно) - сторнувати торгова націнка по реалізованого товару «А»; ДЕБЕТ 41-2 "Товари в роздрібній торгівлі» КРЕДИТ 42-1 «Торгова націнка: скид ка, накидка»

- 400 руб. (Червоне сторно) - сторнувати торгова націнка на товар «Б», переданий безвозме здно покупцеві;

ДЕБЕТ 91-2 «Інші витрати» КРЕДИТ 41-2 "Товари в роздрібній торгівлі»

- 600 руб. (1000 - 400) - списана фактична (купівельна) вартість безоплатно переданого покупцеві товару «Б»;

ДЕБЕТ 91-2 «Інші витрати» КРЕДИТ 68-2 «Розрахунки з податку на додану вартість»

- 152,54 руб. (1000 руб. Х 18/118) - нарахований ПДВ з продажної вартості безоплатно пере даного покупцеві товару «Б».

Вартість подарунків, що перевищує ліміт рублів в рік на одного платника податків, підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб (п. 28 ст. 217 НК РФ).

Фактична (купівельна) вартість виданих товарів в якості подарунків не зменшує оподатковуваний прибуток (п. 16 ст. 270 НК РФ).

Бонусні знижки - подарунки, як рекламна акція товарів. Видачу подарунків покупцям можна оформляти як рекламну акцію товарів. У цьому випадку фактичну (покупну) вартість таких товарів можна списувати на видатки організації на рекламу. Порядок обліку рекламних витрат проводиться відповідно до статті 264 НК РФ.

Вартість подарунків, виданих в якості рекламної акції і що перевищує ліміт рублів в рік на одного платника податків, підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб (п. 28 ст. 217 НК РФ).

Бонусні знижки - подарунки, як придбання двох і більше одиниць товару за ціною одного. При реалізації організацією торгівлі основної одиниці товару надається знижка у розмірі вартості товару, що видається покупцеві в якості подарунка. Покупець набуває два і більше одиниці товару за ціною одного товару. У цьому випадку сума наданої знижки при придбанні основної одиниці товару дорівнює продажній вартості подарунка. Сума ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету, визначається виходячи з продажної вартості основної одиниці товару без урахування подарунків.

Вартість подарунків не підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.

Фактична (купівельна) вартість виданих товарів в якості подарунків зменшує оподатковуваний прибуток.

У бухгалтерському обліку факт продажу товарів з ПДВ та бонусной знижкою - подарунком, що надаються як покупка двох та більше одиниць товару за ціною одного, відбивається наступними записами:

ДЕБЕТ 50 «Каса», 62 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами» КРЕДИТ 90-1 «Виторг»

- Відображено (нараховано) виторг від реалізації основних товарів з ПДВ;

ДЕБЕТ 90-3 «Податок на додану вартість» КРЕДИТ 68-2 «Розрахунки з податку на до додану вартість»

- Нараховано заборгованість бюджету з ПДВ з обороту по реалізації основних товарів;

ДЕБЕТ 41-2 "Товари в роздрібній торгівлі» КРЕДИТ 42-1 «Торгова націнка: знижка, накидка»

- Сторнувати торгова націнка на основний товар на продажну вартість товарів-подарунків або знижки;

ДЕБЕТ 90-2 «Собівартість продажів» КРЕДИТ 41 - 2 "Товари в роздрібній торгівлі»

- Продажна Списано вартість реалізованих основних товарів, по яких була визнана виручка, на собівартість продажів;

ДЕБЕТ 90-2 «Собівартість продажів» КРЕДИТ 41 - 2 "Товари в роздрібній торгівлі»

- Списано продажна вартість переданих товарів-подарунків на собівартість продажів;

ДЕБЕТ 90-2 «Собівартість продажів» КРЕДИТ 42-1 «Торгова націнка: знижка, накидка»

- Сторнувати торгова націнка по реалізованих (проданим) основним товарах з собівартості продажів;

ДЕБЕТ 90-2 «Собівартість продажів» КРЕДИТ 42-1 «Торгова націнка: знижка, накидка»

- Сторнувати торгова націнка за переданими товарах-подарунків з собівартості продажів.

ПРИКЛАДОрганізація роздрібної торгівлі реалізує товари «А» і «Б».З метою прискорення продажу цих товарів організацією прийнято рішення при покупці товару «А» оформляти продаж одновремено але товару «А» і товару «Б».

Продажна ціна товару «А» з ПДВ 18% становить 10 000 руб.Торгова націнка на товар «А» з ставлять 4000 руб.

Продажна ціна товару «Б» з ПДВ 18% становить 1000 руб.Торгова націнка на товар «Б» склад ляєт 400 руб.

У бухгалтерському обліку робляться такі записи:

ДЕБЕТ 50 «Каса» КРЕДИТ 90-1 «Виторг»

- 10 000 руб. - Відображено виручка від реалізації товару «А» покупцю;

ДЕБЕТ 90-3 «Податок на додану вартість» КРЕДИТ 68-2 «Розрахунки з податку на додану вартість»

- 1525,42 руб. (10 000 руб. Х 18/118) - нарахований ПДВ з обороту з реалізації товару «А»;
ДЕБЕТ 41-2 "Товари в роздрібній торгівлі» КРЕДИТ 42-1 «Торгова націнка: скид ка, накидка»

- 1000 руб. - (Червоне сторно) сторнувати торгова націнка на товар «А» на продажну стои тість товару «Б»;

ДЕБЕТ 90-2 «Собівартість продажів» КРЕДИТ 41-2 "Товари в роздрібній торгівлі»

- 1000 руб. - Списано продажна вартість переданого товару «Б» покупцеві;

ДЕБЕТ 90-2 «Собівартість продажів» КРЕДИТ 41-2 «Товари в роздрібної торгівлі»

- 9000 руб. (10 000 - 1000) - списана продажна вартість реалізованого товару «А» покупців лю, знижена на продажну вартість товару "Б»;

ДЕБЕТ 90-2 «Собівартість продажів» КРЕДИТ 42-1 «Торгова націнка: знижка, на кидка»

- 400 руб. - (Червоне сторно) сторнувати торгова націнка по переданому товару «Б»;
ДЕБЕТ 90-2 «Собівартість продажів» КРЕДИТ 42-1 «Торгова націнка: знижка,на
кидка »

- 3000 руб. (4000 - 1000) - (червоне сторно) Сторнувати торгова націнка по реалізованого товару «А».

Втрати і нестачі товарів

Втрати і нестачі товарів можуть виникнути в наступних випадках:

1. Недостача і псування товарів, виявлених при прийманні їх від постачальників:
в межах норм природного убутку;

понад норми природного убутку;

2. Недостача і псування товарів, виявлені в організації торгівлі під час проведення інвентаризацій і перевірок: у межах норм природного убутку;

понад норми природного убутку;

3. Втрати товарів при аваріях, пожежах і стихійних лихах;

4. Втрати товарів від завіса тари;

5. Утворення відходів.