Головна

Цінники і прайс-листи товарів

Звичаї торгової діяльності включають застосування організаціями спеціальних бланків - цінників і прайс-листів.

Цінники і прайс-листи призначені для інформування покупців про найменування, якісні характеристики реалізованого товару, про його продажних (відпускних) цінах, знижки, норми відпустки та ін

Цінники складаються на кожну номенклатурну одиницю реалізованого товару. При призначенні нових цін складаються нові цінники на переоцінені товари.

Цінники, що виготовляються на паперових носіях інформації, можуть бути складені вручну або за допомогою технічних засобів. Під час складання цінників можуть бути використані паперові носії різного кольору для залучення уваги покупців до реалізованим товарах, які є новинками і хітами продажів, а також знижені в ціні, на які надані торговельні знижки, що беруть участь в рекламних акціях, та ін

Щоб привернути увагу покупців до реалізованим товарах також можуть бути використані спеціальні ярлики, що прикріплюються до цінників товарів.

Організації та індивідуальні підприємці, що застосовують контрольно-касову техніку, зобов'язані розміщувати в доступному покупцеві місці цінники на продавані товари, які повинні відповідати документам, що підтверджує оголошені ціни, а також забезпечувати працівникам податкових органів та центрів технічного обслуговування контрольно-касових машин безперешкодного доступу до них.

Прайс-лист товарів для покупця є списком, що містить певні реквізити: найменування організації, товарний знак, знак обслуговування, адреса місцезнаходження, телефон, факс, адреса електронної пошти, номенклатуру реалізуються організацією торгівлі товарів, їх відпускні (продажні) ціни та пільги з придбання ( знижки), норми відпустки і т.п.

Чернетка прайс-листа складається працівником бухгалтерії або уповноваженим на це особою за даними довідника умовно-постійної інформації товарів (робіт, послуг). Підписується особою, що склав документ, головним бухгалтером і затверджується керівником організації або уповноваженим на це особою.

Дані документа використовуються при складанні остаточних прайс-листів в організаціях, зокрема, за допомогою засобів обчислювальної техніки.

Можливе складання прайс-листа фрагментарно (по окремих найменуваннях товарів, групою товарів) і в повному обсязі.

Розрізняються такі типи прайс-листів:

номенклатурний товарів прайс-лист. Складається за продажними цінами згідно з класифікацією товарів, прийнятої організацією для цілей бухгалтерського обліку. Прайс-лист може формуватися по всій номенклатурі товарів або тільки для товарів, що знаходяться на складі (ах) організації;

номенклатурний прайс-лист для покупців. Форма застосовується, коли класифікація товарів, прийнята організацією для покупців, що не збігається із класифікацією товарів, прийнятої організацією з метою бухгалтерського обліку. Прайс-лист може формуватися по всій номенклатурі товарів або тільки для товарів, що знаходяться на складі (ах) організації;

номенклатурний прайс-лист для доларів. Складається за продажними цінами для дилерів відповідно до класифікації товарів, прийнятої організацією для цілей бухгалтерського обліку;

прайс-лист по партіях товарів. Форма застосовується, коли продажні ціни встановлюється окремо на кожну партію товарів і ін

Прайс-листи можуть складатися в залежності від виду розрахунку (готівковий, безготівковий) з покупцями.

Форма прайс-аркуша не встановлена законодавством і розробляється організацією самостійно відповідно до прийнятої технологією обробки даних, характеру облікової інформації та ін

Цінники і прайс-листи повинні відповідати документам, що підтверджує оголошені в них ціни.

Цінники і прайс-листи можуть бути виготовлені будь-якими доступними засобами організації, зокрема, виготовлені на замовлення поліграфічною фірмою. Бухгалтерський облік цінників і прайс-листів здійснюється у складі матеріалів з використанням рахунку 10.

Для аналізу цін на реалізовані партнерами товари, а також для отримання додаткових відомостей про продажної (відпускної) ціною партнера, наприклад, відомостей про максимальної або мінімальної відпускної ціни, величину продажної ціни, вираженої в іноземних валютах, найменування і курси цих валют та ін, зокрема застосовуються:

довідка-звіт про закупівельні ціни з окремих позицій товарів у різних постачальників на підставі їх прайс-листів. Складається в якості статистичного звіту для аналізу закупівельних цін з окремих позицій товарів у різних постачальників на підставі їх прайс-листів.

Може складатися фрагментарно (з групи постачальників) і в повному обсязі;

довідка-звіт про продажних цінах з окремих позицій товарів у різних конкурентів на підставі їх прайс-листів. Складається в якості статистичного звіту для аналізу продажних цін по окремих позиціях товарів у різних конкурентів на підставі їх прайс-листів.

Може складатися фрагментарно (по групі конкурентів) і в повному обсязі.

У довідках-звітах вказуються:

найменування товару, його характеристику (вид, сорт, група, артикул і т. п.) і одиниця виміру;

відомості про організації-постачальників або про організації-конкурентах (найменування, адреса, номер телефону і т. п.);

продажна (відпускна) ціна товару за одиницю виміру згідно прайс-листу кожного постачальника або прайс-листу кожного конкурента та ін

Довідки-звіти складаються і підписуються бухгалтерії працівником або уповноваженим на це особою.