Головна

Втрати від псування, бою, лому товарів

У торговельних організаціях під час транспортування, зберігання чи продажу товарів можуть виникати з тих чи інших причин бій, псування, лом товарно-матеріальних цінностей.

Бій, псування, лом товарно-матеріальних цінностей, що підлягають уцінку або списанню, оформляється актом за формою № ТОРГ-15.

Псування, втрата якості товарів, що не підлягають подальшій реалізації, оформляється актом за формою № ТОРГ-16.

Зіпсований товар підлягає знищенню в присутності комісії, що склала акт, під уникнення його повторного актування матеріально відповідальною особою з присвоєнням незіпсованих товарів натомість.

Втрати від бою, лому та псування товарно-матеріальних цінностей відображаються у бухгалтерському обліку в порядку, аналогічному списання нестачі товарів.

ПРИКЛАДУ організації оптової торгівлі внаслідок порушення умов зберігання товару матері ально відповідальною особою сталася псування 50 штук товару «А», що не підлягають реалізації.Облікова ціна товару «А» склала 100 грн. За одну річ.Сума ПДВ за зіпсованого товару «А» була пред явлена до відрахування за ставкою 18%.

Зіпсований товар «А» був заактірован і знищений у присутності комісії.Для вибулого то вара «А» не визначені норми убутку.

У бухгалтерському обліку робляться такі записи:

а) при відображенні псування товару:

ДЕБЕТ 94-1 «Нестачі і втрати від псування цінностей фізичними особами, являющі міся працівниками організації» КРЕДИТ 41-1 «Товари на складах»

- 5000 руб. (100 руб. / Шт. Х 50 шт.) - Відображено втрата товару «А»;

ДЕБЕТ 73-2 «Розрахунки з відшкодування матеріального збитку» КРЕДИТ 94-1 «Недо стача і втрати від псування цінностей фізичними особами, які є працівниками ор ганізації»

- 5000 руб. - Сума втрат списано на винна особа;

б) при відображенні ПДВ за який вибув товару:
ДЕБЕТ 68-2 «Розрахунки з податку на додану вартість» КРЕДИТ 19-3 «Податок на

додану вартість по придбаних матеріально - виробничих запасів »

- 900 руб. (5 000 руб. Х 18/118) - (червоне сторно) відновлена сума ПДВ за зіпсованому
товару «А»;

ДЕБЕТ 94-1 «Нестачі і втрати від псування цінностей фізичними особами, являющі міся працівниками організації» КРЕДИТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - виробничих запасів»

- 900 руб. - Списано ПДВ за зіпсованого товару «А»;

ДЕБЕТ 73-2 «Розрахунки з відшкодування матеріального збитку» КРЕДИТ 94-1 «Недо стача і втрати від псування цінностей фізичними особами, які є працівниками ор ганізації»

- 900 руб. - Сума ПДВ списана на винну особу.