Головна

Загальні рекомендації з бухгалтерського обліку продажів товарів

Облік продажу товарів здійснюється на бухгалтерських рахунках, передбачених Планом рахунків бухгалтерського урахування фінансово-господарської діяльності організацій і інструкції з його застосування, затвердженого Наказом Мінфіну РФ від 31 жовтня 2000 № 94н. При цьому використовуються:

рахунок 45 «Товари відвантажені»;

рахунок 90 «Продажу».

Для узагальнення інформації про наявність та рух відвантаженої продукції (товарів), виторг від продажу якої певний час не може бути визнана в бухгалтерському обліку, зокрема, під час експорту, реалізації (продажу) товарів за договорами комісії, договорами доручення, агентського договору, призначений рахунок 45 «Товари відвантажені».

Операції по рахунку здійснюються на підставі відвантажувальних документів, рахунків, авансових звітів (форма № АТ-1), розрахунків тощо п.

За дебетом рахунку відображаються відвантажені товари, право власності на які ще не перейшли до покупця, за кредитом - відвантажені товари, право власності на які перейшли до покупця.

Аналітичний облік ведеться за кожним дебітором. Облік організовується в грошовому вираженні.

При використанні цього рахунку організація повинна забезпечити можливість отримання інформації з окремих видів відвантаженої продукції (товарів).

Для узагальнення інформації про доходи та витрати, пов'язані зі звичайними видами діяльності організації, і визначення фінансового результату за ним призначений рахунок 90 «Продажу».

Реалізованими вважаються товарно-матеріальні цінності, відвантажені покупцеві, незалежно від того, чи надійшли гроші на рахунок чи ні.

Операції по рахунку здійснюються на підставі відвантажувальних та розрахунково-платіжних документів, розрахунків тощо п.

За кредитом рахунка (на субрахунку 90-1) відображаються доходи - виторг від продажу товарів (з урахуванням всіх податків). Одночасно відображаються за дебетом рахунка (на субрахунках 90-2, 90-3, 90-4 та ін): Собівартість продажів, за якими була визнана виручка; ПДВ до отримання від покупця (замовника); акцизи, включені в ціну проданих товарів, та інші витрати.

В організаціях оптово-роздрібної торгівлі за дебетом рахунка (на субрахунку 90-7 «Комерційні витрати») відображаються також витрати, пов'язані зі звичайними видами діяльності цих організацій, що враховуються на рахунку 44 «Витрати на продаж».

Фінансовий результат від продажів (прибуток або збиток) визначається щомісяця шляхом зіставлення доходів і видатків організації і відображається одним записом по субрахунку 90-9 «Прибуток (збиток) від продажу» в кореспонденції з рахунком 99 «Прибутки та збитки», при цьому субрахунку рахунку 90 «Продаж» в кінці кожного місяця не закриваються, хоча сальдо в цілому по рахунку 90 «Продажу» на кінець місяця відсутня.

Після закінчення року заключними записами грудня субрахунки, на яких обліковуються доходи і витрати по звичайних видах діяльності, закриваються на субрахунок 90-9.

На початок нового звітного року рахунок 90 «Продажу» сальдо не має.

Аналітичний облік виручки, податків та собівартості продажів ведеться за видами товарів. На інших субрахунках, що відкриваються до рахунку 90, аналітичний облік не ведеться. Крім того, аналітичний облік за цим рахунком може вестися за регіонами продажів і інших напрямках, необхідним для управління організацією. Облік організовується в грошовому вираженні.