Головна

Звірка стану оприбуткування і витрачання товарно-матеріальних цінностей

Звірка стану руху цінностей проводиться для виявлення розбіжностей даних, відображених на рахунку, і даних, що містяться в відвантажувальних (витратних) документах. До основних параметрів звірки відносяться:

1. Період звірки стану руху цінностей;

2. Конкретні товарно-матеріальні цінності, по яких проводиться звірка;

3. Усі первинні документи, за якими проводяться оприбуткування та (або) витрачання (відвантаження) конкретних товарно-матеріальних цінностей;

4. Бухгалтерські рахунки, за якими проводиться звірка стану руху цінностей. До таких рахунків відносяться:

рахунок 07 «Устаткування до установки»;

рахунок 10 «Матеріали»;

рахунок 41 «Товари»;

рахунок 43 «Готова продукція» та ін

Результати звірки стану оприбуткування і витрачання товарно-матеріальних цінностей, що відносяться до засобів в обороті, крім незавершеного будівництва, оформляються актом. В акті зазначаються:

найменування товарно-матеріальних цінностей, їх характеристику (вид, сорт, група, артикул і т. п.) і одиниця виміру;

номер і найменування рахунка і субрахунка обліку товарно-матеріальних цінностей;

дати початку і кінця звірки стану руху цінностей;

найменування всіх господарських операцій по приходу і (або) витраті (відвантаження) цінностей за період звірки та реквізити всіх прибутково-видаткових документів, які є підставою для проведення цих операцій;

кількість (обсяг) і фактична вартість усієї кількості оприбуткованих (отриманих) або витрачених (відвантажених) цінностей при проведенні кожної господарської операції;

сальдо за дебетом в натуральному і вартісному висловах відповідно рахунки, субрахунки обліку товарно-матеріальних цінностей на дату початку і дату кінця звірки;

обороти за дебетом і (або) кредиту відповідно рахунки, субрахунки обліку товарно-матеріальних цінностей за період звірки в натуральному і вартісному виразі та ін

Акт звірки складається і підписується працівником бухгалтерії на підставі проведених господарських операцій з оприбуткуванню та витрачання товарно-матеріальних цінностей.