Головна

Розкриття інформації в бухгалтерській звітності

Відповідно до пунктів 23 і 24 ПБУ 5 / 01 в Бухгалтерському балансі матеріально-виробничі запаси відображаються відповідно до їх класифікацією (розподілом за групами, видами), виходячи зі способу використання у виробництві продукції, виконання робіт, надання послуг або для управлінських потреб організації .

На кінець звітного року матеріально-виробничі запаси відображаються за вартістю, яка визначається виходячи з використовуваних способів оцінки запасів, а також вартості запасів при їх вибутті (по собівартості одиниці, середньої собівартості, способу ФІФО, у звітах за 2007 рік - можливо, ще й за способом ЛІФО).

Запаси, морально застарілі, повністю або частково втратили свою первинну якість або поточна ринкова вартість яких знизилася, відображаються в бухгалтерському балансі за вирахуванням резерву під зниження вартості матеріальних цінностей (п. 25 ПБУ 5 / 01).

Матеріально-виробничі запаси, що належать організації, але перебувають у дорозі або передані під заставу покупцеві, враховуються в оцінці, передбаченої в договорі, з наступним уточненням фактичної собівартості.

У бухгалтерській звітності (пояснювальної записки) з матеріально-виробничих запасів підлягає розкриттю, як мінімум, така інформація (п. 27 ПБУ 5 / 01):

- Про способи оцінки запасів за їх групами (видами),

- Про наслідки змін способів оцінки запасів;

- Про вартість запасів, переданих під заставу;

- Про величину й рух резервів під зниження вартості матеріальних цінностей. Елементами облікової політики щодо готової і відвантаженої продукції є:

- Вибір способу оцінки готової і відвантаженої продукції;

- Вибір способу обліку випуску готової продукції (без обліку використання рахунку 40 і з використанням цього рахунку);

- Визнання моменту продажу по роботах довгострокового характеру (без використання рахунку 46 і з використанням цього рахунку);

- Визначення порядку визнання витрат на продаж.

Крім того, що наказ Мінфіну РФ № 26н вніс поправки в ПБУ 5 / 01, його зміни також торкнулися інші нормативні акти. А саме - Методичні вказівки по бухгалтерському обліку матеріально-виробничих запасів (затв. наказом Мінфіну РФ від 28 грудня 2001 р. № 119н) і додаток до них.

У Методичних вказівках (і додатку до них) також передбачається з 2008 року виключити будь-яке згадування про метод оцінки матеріально-виробничих запасів за методом ЛІФО.