Головна

Доходи організації в податковому обліку

Об `єкт оподаткування з податку на прибуток визначається у вигляді доходу або у вигляді різниці між доходом і витратами. У зв'язку з цим виникає необхідність у визначенні дати визнання для цілей оподаткування доходів і витрат. Стаття 271 НК РФ встановлює порядок визнання доходів для цілей оподаткування за методом нарахування, стаття 273 НК РФ встановлює порядок визнання доходів для цілей оподаткування за касовим методом.

Визначення дати отримання доходу за методом нарахування або касовим методом здійснюється виключно з метою обчислення податку на прибуток.