Головна

Необхідна умова для застосування касового методу визнання доходів

Згідно з пунктом 1 статті 273 НК РФ касовий метод обліку доходів і витрат можуть застосовувати будь-які організації, якщо в середньому за попередні чотири квартали сума виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) цих організацій без урахування податку на додану вартість не перевищила одного мільйона рублів за кожний квартал. Новостворені організації повинні визначати доходи і витрати у загальновстановленому порядку (за методом нарахування), а після закінчення чотирьох кварталів має право розглядати питання про перехід на касовий метод визначення доходів і витрат.

Повне виключення у цій статті зроблено тільки щодо банків, вони взагалі не можуть застосовувати касовий метод.

У організації, що працює за касовим методом, виникає обов'язок щоквартальної перевірки правомірності застосування даного методу.

Касовий метод визначення доходів і витрат для цілей оподаткування платник податків має закріпити в обліковій політиці організації, яка затверджується відповідним наказом керівника.

На підставі статті 313 НК РФ платник податків обчислює податкову базу за підсумками кожного звітного (податкового) періоду на основі даних податкового обліку. Система ведення податкового обліку організується платником податку самостійно, виходячи з принципу послідовності застосування норм правил та податкового обліку, від одного податкового періоду до іншого.

Мінусом касового методу є те, що відповідно до пункту 4 статті 273 НК РФ, якщо в податковому періоді, в якому застосовується касовий метод, середня виручка від реалізації за останні чотири квартали перевищить граничний показник, то в цьому випадку платник податку зобов'язаний перейти на метод нарахування. Причому зробити це він повинен не з того кварталу, в якому відбулося перевищення граничного показника, а з початку податкового періоду, в якому було перевищено граничний показник виручки від реалізації. У цьому разі платнику податків буде необхідно зробити перерахунок всіх доходів і витрат у порядку, передбаченому для методу нарахування.