Головна

Порядок визнання доходів при методі нарахування

Метод нарахування полягає в наступному: доходи (витрати) визнаються такими в тому звітному (податковому) періоді, в якому вони мали місце (до якого вони належать), незалежно від фактичного надходження (фактичної виплати) грошових коштів або іншої форми оплати.

Дане визначення є умовним, оскільки в окремих випадках визнання доходів (витрат) пов'язаний із здійсненням розрахунків.

Метод нарахування застосовують всі організації, за винятком тих, яким дозволено застосовувати касовий метод за умови встановлення такого для цілей оподаткування.

У статті 271 НК РФ (Додаток № 4) встановлено порядок визнання доходів при методі нарахувань. При аналізі зазначеної статті, можна умовно виділити шістнадцять підстав визнання доходів, перші п'ятнадцять підстав є спільними, які застосовуються щодо конкретного переліку операцій, і одна підстава є особливим. Ним встановлюється порядок визнання доходів за тими ж операціями, за яких застосовуються загальні, при наявності додаткових умов.

Зі складу загальних підстав можна виділити кілька спеціальних підстав визнання доходів.