Головна

Визнання доходів в вигляді безоплатно отриманого майна (робіт, послуг)

За доходами у вигляді безоплатно отриманого майна (робіт, послуг), включаються до складу позареалізаційних доходів, датою отримання доходу визнається дата підписання сторонами акту прийому-передачі майна (приймання-здачі робіт, послуг) або дата надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок (у касу ) платника податків.

Згідно даній підставі, у разі отримання доходів у вигляді безоплатно отриманого майна (робіт, послуг) датою одержання доходу зізнається:

а) при безоплатному отриманні товарів (робіт, послуг) - дата підписання сторонами акту прийому-передачі
майна (приймання-здачі робіт, послуг);

б) при безоплатному отриманні грошових коштів - дата надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок
(у касу) платника податків.