Головна

Визнання доходів від дольової участі в діяльності інших організацій

По доходах у вигляді дивідендів, датою одержання доходу зізнається дата надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок (у касу) платника податків.

Якщо дивіденди видаються не грошовими коштами, а у формі товарів (робіт, послуг), датою отримання доходу, на нашу думку, повинна вважатися дата підписання сторонами акту прийому-передачі майна (приймання-здачі робіт, послуг).