Головна

Другий спосіб нормування відсотків

Позичальник визначає середній рівень відсотків за отриманими протягом кварталу кредитах. У розрахунок беруться відсотки по тих договорів, які укладено на порівнянних умовах. Тобто коли гроші отримані в однаковій валюті, на ті ж терміни, під аналогічні забезпечення, у порівнянних обсягах.

Якщо таких позик не було, то можна скористатися другим варіантом розрахунку. У цьому випадку максимальний рівень відсотків, які можна врахувати при оподаткуванні прибутку, становить:

- За договорами в іноземній валюті - 15 відсотків річних;

- За рублевих договорами - ставка рефінансування, збільшена до 1,1 рази.

Здавалося б, все просто. Проте на практиці часто виникає таке питання: якщо під час дії кредитного договору ставка рефінансування змінилася, то як врахувати цю зміну при розрахунку максимальної суми відсотків? У цьому випадку з дати фактичної зміни ставки за кредитним договором витрати позичальника для цілей оподаткування розраховують виходячи з нової ставки рефінансування Банку Росії.

Якщо фірма при розрахунку податку на прибуток використовує метод нарахування, то відсотки за позиковими коштами визнаються або на кінець звітного періоду, або на дату погашення боргу - залежно від того, що сталося раніше (п. 8 ст. 272 Податкового кодексу РФ). У тих же фірм, які розраховують податок на прибуток касовим методом, відсотки враховуються у витратах на день сплати (ст. 273 Податкового кодексу РФ).

ПРИКЛАДОрганізація сплачує податок на прибуток за методом нарахування.Від іншій компанії 1 октя бря фірма отримала позику в сумі 500 000 руб.Згідно з угодою за користування позиковими коштами організація виплачує відсотки виходячи з поточної ставки рефінансування Банку Росії плюс 5 відсотків, тобто при зміні ставки рефінансування договір передбачає вимірюв ня і ставки за кредитом.

Припустимо, що позика організація отримала 1 жовтня 2006 року.Ставка рефінансування Цін тробанка цього дня становила 11,5 відсотків, а з 23 жовтня - 11,0 відсотків річних.

Розглянемо, як в подібній ситуації бухгалтер повинен буде розрахувати суму відсотків, кото рую можна врахувати при оподаткуванні.Припустимо, що кредитів на порівнянних умовах у вказаний ном періоді отримано не було.

Отже, відсотки за користування кредитом, нараховані за жовтень 2006 року, будуть рівні:

(500 000 руб. Х (11,5% + 5%): 365 дн. Х 22 дн.) + (500 000 руб. Х (11% + 5%): 365 дн. Х Едн.) = 6945, 2 руб.

Тепер розрахуємо суму відсотків, які можна врахувати при оподаткуванні:

(500 000 руб. Х 11,5% х 1,1:365 дн. Х 22 дн.) + (500 000 руб. Х 11% х 1,1:365 дн. Х 9 дн.) = 5304,11 руб.

Саме цю суму можна врахувати при оподаткуванні прибутку.А 1191,09 руб. (6945,2 - 5304,11) буде списано за рахунок фірми.

Таким чином, якщо під час дії кредитного договору ставка рефінансування змінювалася, розрахунок потрібно робити виходячи з тієї ставки, яка діє на дату визнання витрат у вигляді відсотків. Нагадаємо: якщо фірма при розрахунку податку на прибуток використовує метод нарахування, то відсотки за позиковими коштами визнаються або на кінець звітного періоду, або на дату погашення боргу - залежно від того, що сталося раніше (п. 8 ст. 272 Податкового кодексу РФ). У тих же фірм, які розраховують податок на прибуток касовим методом, відсотки враховуються у витратах на день сплати (ст. 273 Податкового кодексу РФ).