Головна

Негативні сумові різниці

У бухгалтерському обліку поняття сумовий різниці тепер не застосовується. Різниця ж між рублевої оцінкою фактично надійшов як виручки активу, вираженого в іноземній валюті (іноземних грошових одиницях), обчисленої за офіційним чи іншому узгодженому курсу на дату прийняття до бухгалтерського обліку, і рублевої оцінкою цього активу, обчисленою за офіційним чи іншому узгодженому курсу на дату визнання виторгу в бухгалтерському обліку, вважається курсовою.

Різниці виникають, коли змінюється курс валюти в період між датою фактичної оплати товару (роботи, послуги) і датою відвантаження (реалізації) товарів (робіт, послуг).

При цьому різниці у покупця (замовника) при придбанні майна виникають, тільки якщо момент переходу права власності на товари встановлюється з моменту передачі їх покупцеві. Різниці не виникають, якщо момент переходу права власності на майно встановлюється з моменту його оплати покупцем, так як дати відображення в обліку моменту переходу права власності і оплати майна збігаються.

Для цілей оподаткування податком на прибуток поняття сумовий різниці визначено в підпункті 5.1 пункту 1 статті 265 Податкового кодексу: «сумарній різниці виникає у платника податків, якщо сума виникли зобов'язань і вимог, обчислена по встановленому угодою сторін курсу умовних грошових одиниць на дату реалізації (оприбуткування) товарів (робіт, послуг, майнових прав), не відповідає фактично надійшла (сплаченої) суми в рублях ».

У разі попередньої оплати сумові різниці не виникають. А якщо покупець робить часткову передоплату, а решту грошей перераховує після отримання товару, то сумові різниці виникають тільки при оплаті тієї частини товару, яка виявилася неоплаченої після його отримання. Такі роз'яснення привів ФНС Росії в листі від 20 Травня 2005 № 02-1-08/86 ®.

У який момент їх потрібно врахувати в разі застосування методу нарахування йдеться в пункті 7 статті 271 і пункті 9 статті 272 Податкового кодексу:

- У продавця - на дату погашення дебіторської заборгованості за реалізовані товари (роботи, послуги), а в разі попередньої оплати - на дату реалізації;

- У покупця - дату на погашення кредиторської заборгованості за придбані товари (роботи, послуги), а в разі попередньої оплати - на дату придбання.

ПРИКЛАДУ березні організація набула основний засіб вартістю 11 800 доларів США, у тому числі ПДВ - 1800 доларів США. Об'єкт введений в експлуатацію в квітні.Майно було сплачено в травні в рублях.Курс USD склав: на дату придбання - 27,34 руб / USD, на дату оплати - 28,00 руб / дол Бухгал тер зробив наступні записи:

У березні:

ДЕБЕТ 08 КРЕДИТ 60

- 273 400 руб.((11 800USD - 1800 USD) х 27,34 руб / USD) - придбано основний засіб; ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60

- 49 212 руб.(1800дол США х 27,34 руб / USD) - врахований ПДВ;

У квітні:

ДЕБЕТ 01 КРЕДИТ 08

- 273 400 руб. - Введено в експлуатацію основний засіб;
ДЕБЕТ 68 субрахунок «розрахунки по ПДВ» КРЕДИТ 19

-49 212 руб. - Прийнятий до відрахування ПДВ.

У травні:

ДЕБЕТ 60 КРЕДИТ 51

- 330 400 руб.(11 800дол США х 28,00 руб / USD) - оплачено основний засіб; ДЕБЕТ 91 субрахунок «Інші витрати» КРЕДИТ 60

- 7788 руб.(11 800USD х (28 руб / USD - 27,34 руб / USD)) - відбита негативна курсова різниця.