Головна

Податки та збори, нараховані до сплати в бюджет

Відповідно до підпункту 1 пункту 1 статті 364 Податкового кодексу РФ до складу інших витрат включають суму податків і зборів, мита і зборів, нарахованих у встановленому законодавством порядку. Виняток становлять лише ті податки, збори та мита, які вказані у статті 270 Кодексу.

ПДВ, сплачений податковим агентом

Відповідно до статті 161 Податкового кодексу РФ при реалізації на території Росії товарів (робіт, послуг) платниками податків - іноземними особами, що не перебував на обліку в податкових органах як платники податків, ПДВ сплачується податковими агентами. Такими визнаються організації, що купують на території РФ товари (роботи, послуги) в іноземних осіб і перебувають на податковому обліку в податкових органах. При цьому даною статтею Кодексу передбачено, що податкова база по ПДВ визначається податковими агентами як сума доходу від реалізації товарів (робіт, послуг) з урахуванням податку на додану вартість.

Якщо іноземна організація в вартості послуг з обробки інформації суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету Російської Федерації, не враховує, російському платникові податків слід застосовувати ставку податку у розмірі 18 відсотків до вартості послуг (без урахування податку на додану вартість) та сплачувати податок до бюджету за рахунок власних коштів.

Сплачені суми податку організацією, яка визнана податковим агентом при придбанні в іноземної організації послуг, місцем реалізації яких зізнається територія Російської Федерації, включаються до складу витрат, що зменшують податкову базу по податку на прибуток на підставі підпункту 1 пункту 1 статті 264 Податкового кодексу. Таку точку зору висловив Мінфін Росії в листі від 24 березня 2006 № 03-04-03/07.

Однак цей підхід не є єдино можливою, наприклад, ФАС Волго-Вятского округу в постанові від 5 вересня 2005 № А29-276/2005а прийшов до висновку, що ПДВ, сплачений за рахунок власних коштів, може бути прийнятий до відрахування.

Митні платежі при експорті та імпорті

У податковому обліку мита і збори, які фірма сплатила при експорті товарів, треба списувати на інші витрати разом з податками (подп. 1 п. 1 ст. 264 Податкового кодексу РФ). А у декларації з податку на прибуток митні платежі слід відображати за рядком 070 додатку № 2 до аркуша 2. У бухгалтерському обліку експортні митні платежі списують в дебет субрахунка "Експортні мита» рахунку 90 «Продажу». Таким чином, відмінностей між бухгалтерським і податковим обліком експортних платежів немає. Вони в повному обсязі зменшують бухгалтерську і податкову прибуток цього періоду.

Що стосується імпортних мит і зборів, сплачених при ввезенні до Росії товарів, матеріалів або основних засобів, у податковому обліку їх також можна списати на інші витрати. Адже підпункт 1 пункту 1 статті 264 Податкового кодексу РФ рівною мірою поширюється як на експортні, так і на імпортні митні платежі. Однак такий підхід не завжди зручний для бухгалтера, оскільки в деяких випадках веде до того, що бухгалтерська вартість купленого майна відрізняється від його ж податкової вартості.