Головна

Проведення зборів акціонерів

Вищим органом управління товариства є загальні збори акціонерів. Про це сказано в пункті 1 статті 47 Федерального закону від 26 грудня 1995 № 208-ФЗ «Про акціонерні товариства». Товариство зобов'язане щорічно проводити річні загальні збори акціонерів. До компетенції загальних зборів акціонерів належить велика кількість питань, безпосередньо пов'язаних з управлінням товариством (п.1 ст.48 Федерального закону № 208-ФЗ). Проведені крім річного загальні збори акціонерів є позачерговими.

Витрати на проведення зборів акціонерів (учасників, пайовиків), зокрема витрати, пов'язані з орендою приміщень, підготовкою та розсилкою необхідної для проведення зборів інформації, та інші витрати, безпосередньо пов'язані з проведенням зборів, враховуються при оподаткуванні прибутку (подп. 16 п 1. ст. 265 Податкового кодексу РФ).

Зверніть увагу: за цією статтею враховують витрати на проведення будь-яких зборів акціонерів, як чергових, так і позачергових.