Головна

Штрафи і пені

У бухгалтерському обліку штрафи, пені, неустойки за порушення договірних зобов'язань включаються до складу інших витрат. Це визначено пунктом 12 ПБУ 10/99.

Відповідно до пункту 14.2 ПБУ 10/99 штрафи, пені, неустойки приймаються до бухгалтерського обліку в сумах, присуджених судом, у тому звітному періоді, в якому винесено рішення суду про їх стягнення.

З метою обчислення податку на прибуток штрафи, які визнані боржником або по яких вступило в законну силу рішення суду, враховуються в складі позареалізаційних витрат відповідно до підпункту 13 пункту 1 статті 265 Податкового кодексу РФ.

Зверніть увагу: для включення суми штрафів до складу витрат необхідно, щоб були виконані всі вимоги, передбачені зазначеним підпунктом. Це наявність претензії контрагента та визнання боржником суми штрафу (постанова ФАС Західно-Сибірського округу від 11 травня 2006 № Ф04-280/2006). Аналогічні висновки містяться в постановах ФАС Московського округу від 27 липня 2005 № КА-А40/6944-05, ФАС Центрального органу від 31 серпня 2005 № А48-1003/05-19.

Датою визнання витрат у вигляді штрафу, пені, неустойки у платника податків, що визначає доходи й витрати методом нарахування, є дата визнання штрафу організацією. Це випливає з підпункту 8 пункту 7 статті 272 Податкового кодексу РФ.

У організацій, що визначають доходи і витрати касовим методом, витрати у вигляді штрафів, пені і (або) інших санкцій з метою оподаткування прибутку зізнаються після їхньої фактичної оплати (п. 3 ст. 273 Податкового кодексу РФ).

Для визнання штрафів, пені, неустойок у складі позареалізаційних витрат необхідний документ, що підтверджує факт порушення договірних зобов'язань боржником. Тобто необхідно виконання вимоги статті 252 Податкового кодексу РФ: витрати повинні бути обгрунтовані і документально підтверджені.

А ось суми штрафів, пені та інших санкцій, що підлягають сплаті до бюджету і позабюджетних фондів, Податковий кодекс не визнає витратами (п. 2 ст. 270 Податкового кодексу РФ).