Головна

Збитки минулих років

Стаття 283 Податкового кодексу РФ дозволяє організації списувати на витрати протягом наступних 10 років збиток, отриманий за підсумками звітного або податкового періоду.

З 2007 року податкові збитки можна повністю списувати в зменшення поточного прибутку. Таким чином, переносити на наступні роки доведеться лише ту частину збитку, що перевищує прибуток поточного року, і, яку, відповідно, списати не вдалося. Зверніть увагу: списати збиток у зменшення прибутку можна і не чекаючи кінця року. Зробити це можна і за підсумками кожного звітного періоду протягом року.

Платник податку зобов'язаний зберігати документи, що підтверджують обсяг понесених збитків протягом всього терміну, коли він зменшує податкову базу поточного податкового періоду на суми раніше отриманих збитків.

У разі припинення платником податків діяльності з причин реорганізації платник податків-правонаступник має право зменшувати податкову базу в порядку і на умовах, які передбачені статтею 283 Податкового кодексу РФ, на суму збитків, отриманих реорганізовуване організаціями до моменту реорганізації.