Головна

Матеріальна допомога

Матеріальна допомога не включається до витрат при розрахунку податку на прибуток, оскільки вона прямо пойменовані в пункті 23 статті 270 Податкового кодексу РФ.

Правда, є судові рішення, які не дивлячись на зазначену норму, дозволяють включати до витрат суму «матеріалкі». Правда, потрібно дотримати деякі умови.

Так, ФАС Уральського округу в постанові від 11 травня 2006 у справі № Ф09-3490/06-С7 прийшов до висновку, що матеріальна допомога, що виплачується організацією своїх працівників в залежності від дотримання умов, передбачених трудовим договором, є стимулюючими виплатами і підлягають включенню до складу витрат на оплату праці. Суд виніс цей вердикт, грунтуючись на такій логіці.

Згідно зі статтею 252 Податкового кодексу РФ при обчисленні податку на прибуток платник податків зменшує отримані доходи на суму зроблених витрат (за винятком витрат, зазначених у статті 270 Податкового кодексу РФ).

Згідно зі статтею 255 Податкового кодексу РФ у витрати платника податків на оплату праці включаються будь-які нарахування працівникам у грошовій і (або) натуральної формах, що стимулюють нарахування й надбавки, компенсаційні нарахування, пов'язані з режимом роботи або умовами праці, премії та одноразові заохочувальні нарахування, витрати, пов'язані зі змістом цих працівників, передбачені нормами законодавства Російської Федерації, трудовими угодами (контрактами) і (або) колективними договорами.

Судом першої інстанції встановлено, що спірні виплати носять стимулюючий характер, оскільки виплачувалися в залежності від дотримання умов, передбачених колективним договором, положенням про матеріальне стимулювання. Окрім того, пунктом 25 статті 255 Податкового кодексу РФ передбачено включення до витрат з оплати праці інших, крім перелічених у пунктах 1 - 24, витрат, зроблених на користь працівника, передбачених трудовим договором та (або) колективним договором.

В іншій справі суд прийшов до висновку, що до витрат на оплату праці з метою оподаткування прибутку ставляться й інші види витрат, зроблених на користь працівника, передбачених трудовим договором та (або) колективним договором (постанова ФАС Північно-Західного округу в постанові від 10 квітня 2006 № А44-3851/2005-9).

Платник податків включив у витрати, що зменшують оподатковуваний прибуток, витрати з виплати матеріальної допомоги працівникам, що йдуть у відпустку. Ці виплати передбачені колективним договором.

За зазначених обставин суд і прийшов до висновку про те, що платник податків правомірно в силу наведених норм включив у витрати, пов'язані з веденням комерційної діяльності, що зменшують отриманий дохід виплати матеріальної допомоги працівникам до відпустки.

Виплата матеріальної допомоги до відпустки є виплатою, безпосередньо пов'язаної з виконанням трудових функцій і отриманням доходу, входить у встановлену в установі систему оплати праці і, отже, підлягає включенню до витрат при обчисленні податку на прибуток

Аналогічні висновки містять постанови ФАС Уральського округу від 11 Травня 2006 № Ф09-3490/06-С7, ФАС Західно-Сибірського округу від 30 травня 2006 № Ф04-9138/2005, ФАС Північно-Західного округу від 10 квітня 2006 № А44-3851/2005-9.