Головна

Витрати за рахунок чистого прибутку

Відповідно до пункту 1 статті 270 Податкового кодексу при визначенні податкової бази не враховуються витрати у вигляді сум нарахованих дивідендів платником податків та інших сум що розподіляється доходу. Іншими словами, витрати, здійснені за рахунок чистого прибутку, тобто прибутку, що залишився після оподаткування, не враховуються в податковій базі з податку на прибуток організацій незалежно від характеру таких витрат.

Скажімо, якщо платник податків витрати на ремонт основних засобів виробив за рахунок сум розподілюваного доходу, тобто за рахунок прибутку, що залишився після оподаткування, такі витрати на підставі пункту 1 статті 270 Податкового кодексу не можуть бути враховані з метою оподаткування прибутку. Таку думку висловив Мінфін Росії в листі від 27 квітня 2006 № 03-03-04/1/406.

До такого ж висновку приходять і суди. Як приклад можна привести постанова ФАС Волго-Вятского округу від 31 січня 2006 у справі № А17-1991/5/2005. У справі бухгалтер фірми відніс на витрати при розрахунку податку на прибуток премію, виплачену генерального директора. Але тому що дана винагорода виплачувалася за рахунок отриманого платником податку чистого прибутку, на думку чиновників, оподатковувані доходи воно зменшувати не могло. Платник податків не погодився з винесеним податковим органом рішенням і звернувся із заявою до арбітражного суду.

Суд став на сторону податкової інспекції. Ось як він міркував. Відповідно до пункту 21 статті 270 Податкового кодексу РФ при визначенні податкової бази не враховуються витрати на будь-види винагород, що представляються керівництву або працівникам крім винагород, що виплачуються на підставі трудових договорів (контрактів). При цьому винагороди, що виплачуються на підставі трудових договорів (контрактів), обліковуються у складі витрат на оплату праці згідно зі статтею 255 Податкового кодексу РФ. Витрати на оплату праці можуть бути віднесені до виплат, що зменшують податкову базу по податку на прибуток, лише у разі, якщо такі виплати відображені у трудовому договорі (контракті), що укладається між роботодавцем і працівником.

У чинності пункту 22 статті 270 Податкового кодексу РФ при визначенні податкової бази по податку на прибуток організацією не враховуються витрати у вигляді премій, виплачуваних працівникам за рахунок коштів спеціального призначення. У розглянутій ситуації нерозподілений чистий прибуток, яка залишається в розпорядженні організації після оподаткування, слід розуміти засобами спеціального призначення і певну власником організації для виплати премій. Отже, виплати, видані за рахунок чистого прибутку, не повинні зменшувати оподатковуваний прибуток.

Аналогічні висновки відображені в постановах ФАС Центрального округу від 30 серпня 2005 у справі № А64-6875/4-11 від 7 квітня 2005 у справі № А14-13070-2004-409/28.