Головна

Класифікація витрат

ПБУ 10/99 дає поняття витрат і встановлює перелік вибувають активів, які витратами не визнаються.

Витратами організації зізнається зменшення економічних вигод у результаті вибуття активів (грошових коштів, іншого майна) і (або) виникнення зобов'язань, що приводить до скорочення капіталу цієї організації за винятком внесків за рішенням учасників (власників майна).

Поняття активи трактується стосовно до МСФЗ. У словнику термінів МСФЗ активи - це ресурси, контрольовані компанією в результаті минулих подій, від яких очікується отримання економічних вигод у майбутньому.

У вітчизняній практиці актив завжди розглядається як «ліва сторона» бухгалтерського балансу, у розділах і статтях якій мають місце необоротні та оборотні активи.

У ПБУ 10/99 визначено, яке вибуття активів не може визнаватися витратами організації. Це вибуття активів, пов'язане з:

- Придбанням (створенням) необоротних активів (основних засобів, незавершеного будівництва, нематеріальних активів тощо);

- Вкладами у статутному (складеному) капітали інших організацій, придбанням акцій акціонерних товариств та інших цінних паперів не з метою перепродажу (продаж);

- Договорами комісії, агентськими та іншими аналогічними договорами на користь комітента, принципала тощо;

- Попередньою оплатою матеріально-виробничих запасів і інших цінностей, робіт, послуг;

- Авансом, задатками в рахунок оплати матеріально-виробничих запасів і інших цінностей, робіт, послуг;

- Погашення кредиту, позики, отриманих організацією.

Всі перераховані вище випадки вибуття активів є оплатою. З цього переліку ясно, що до витрат не відносяться витрати організації, пов'язані з капітальними й фінансовими вкладеннями. У ПБУ 10/99 мова йде про правила, пов'язаних з поточними витратами (за визначенням Закону «Про бухгалтерський облік»). У зв'язку з цим можна зробити висновок про те, що витрати на виконання робіт з будівництва об'єкта господарським способом також не можуть формувати витрати організації.

Класифікація витрат. Залежно від характеру, умов здійснення і напрямків діяльності організації витрати поділяються на:

1) витрати по звичайних видах діяльності;

2) інші витрати.

Витрати по звичайних видах діяльності відображаються за дебетом рахунків:

- 20 «Основне виробництво»;

- 21 «Напівфабрикати власного виробництва»;

- 23 «Допоміжні виробництва»;

- 25 «Загальновиробничі витрати»;

- 26 «Загальногосподарські витрати»;

- 28 «Шлюб у виробництві»;

- 29 «Обслуговуючі виробництва і господарства»;

- 44 «Витрати на продаж» та ін

Потім після закриття рахунків і відповідного розподілу вони відображаються за дебетом рахунку 90 «Продажу».

Інші витрати відображаються за дебетом рахунка 91 «Інші доходи й витрати» (субрахунок 2 «Інші витрати»). З 2007 року на рахунку 91 потрібно буде враховувати також і надзвичайні витрати. Нагадаємо: до 2007 року вони відображалися на рахунку 99 за дебетом рахунку 99 «Прибутки та збитки».