Головна

Поняття і структура капітальних вкладень, їх сутність, класифікація та економічна роль

Капітальні вкладення - це інвестиції реальні (вкладення) в основний капітал (основні фонди), в тому числі витрати на нове будівництво на розширення, реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств, придбання машин, обладнання, проектно-вишукувальні роботи та інші витрати, а також витрати на житлове та культурно-побутове будівництво.

У статистичному обліку і економічному аналізі їх ще називають капіталообразующімі інвестиціями.

За економічним змістом капітальні вкладення становлять частину суспільного продукту (головним чином фонду накопичення), що направляється на відтворення основних фондів.

За формою ж капітальні вкладення виступають у вигляді грошових коштів, які йдуть на будівництво капітальне, придбання обладнання та інших засобів праці, що входять до складу основних фондів.

Капітальні вкладення здійснюють держава, юридичні і фізичні особи.

Капітальні вкладення визначають розвиток матеріально-технічної бази народного господарства, вони необхідні для збільшення виробничих потужностей промисловості, сільського господарства і інших галузей, прискорення темпів науково-технічного прогресу.

Капітальні вкладення, будучи основою розвитку матеріально-технічною бази підприємств, обєднань, галузей, служать фактором посилення незалежності господарюючих субєктів в умовах ринку, а держави - основою зміцнення обороноздатності.

Вкладення в житлове і соціально-культурне будівництво (будівництво житлових будинків, шкіл, вузів, лікарень, дитячих закладів тощо) безпосередньо служать задоволенню соціальних потреб народу.

Іншими словами, являють собою капітальні вкладення сукупність суспільно необхідних витрат, повязаних зі створенням та оновленням основних фондів, призначених для розвитку галузей народного господарства і задоволення соціальних потреб населення.

Капітальні вкладення є більш широким поняттям, ніж капітальне будівництво. Частина капітальних вкладень здійснюється, оминаючи стадію будівництва, що наприклад, витрати на придбання транспортних засобів, сільськогосподарської техніки, технологічного обладнання.

Капітальні вкладення класифікують за такими ознаками: за ознакою цільового (галузевого) призначення майбутніх обєктів на:

- Будівництво обєктів виробничого призначення;

- Будівництво обєктів сільськогосподарського призначення;

- Будівництво обєктів транспорту і звязку;

- Житлове будівництво;

- Геологорозвідувальні роботи;

- Будівництво обєктів соціальної сфери (закладів охорони здоровя, освіти, культури, торгівлі та ін.)

По формах відтворення основних фондів капітальні вкладення розділяють:

а) на нове будівництво;

б) на розширення діючих підприємств;

в) на технічне переозброєння і реконструкцію. За джерелами фінансування діляться капітальні вкладення:

- На централізовані капітальні вкладення;

- На нецентралізовані капітальні вкладення.

За технологічному ознакою капітальні вкладення поділяють:

а) на будівельні та монтажні роботи;

б) на придбання машин та обладнання;

в) на інші капітальні роботи і витрати.

Залежно від ознак класифікацією структура капітальних вкладень підрозділяється на галузеву, відтворювальну і технологічну.

Роль капітальних вкладень виявляється в наступному:

1.    Капітальні вкладення є головним чинником створення основних фондів, реконструкції та розширення діючих підприємств, технічного переозброєння підприємств.

2. За допомогою капітальних вкладень здійснюється регулювання пропорцій і темпів розвитку основних фондів окремих виробництв і галузей господарства.

3. За допомогою капітальних вкладень вирішуються проблеми соціального характеру (будівництво житла, закладів освіти, охорони здоровя, культури).

4. За допомогою капітальних вкладень здійснюється регулювання розвитку всіх економічних районів країни.

5. Капітальні вкладення покривають витрати на проектні та проектно-вишукувальні роботи.