Головна

Фінансування та кредитування капітальних вкладень споживчої кооперації

Під фінансуванням капітальних вкладень розуміють надання грошових коштів на створення нових,

розширення і реконструкцію діючих основних фондів.

Система фінансування капітальних вкладень здійснюється на основі певних принципів:

- Фінансування капітальних вкладень споживчої кооперації здійснюється на основі певних принципів;

- Фінансування капітальних вкладень споживчій кооперації здійснюється за рахунок їх власних коштів, кредитів банків та залучених коштів;

- Фінансуються тільки ті обєкти, які включено до плану капітальних вкладень і для яких є затверджена проектно-кошторисна документація;

- Фінансування здійснюється через кооперативний банк або комерційний акціонерний банк.

Для відкриття фінансування капітальних вкладень потрібно уявити до установи банку наступні документи:

- План капітальних вкладень (за формою 7, наводиться нижче);

- План фінансування капітальних вкладень (за формою 5, наводиться нижче);

- Титульний список будови та внутріпостроечний список за формою № 1 (для великих будівництв) (наводиться нижче).

Крім того, установа банку може вимагати подання підрядного договору (при здійсненні будівництва підрядним способом) або плану по праці (при виконанні будівельних робіт господарським способом).

Прийнято наступний порядок фінансування капітальних вкладень: при веденні будівництва підрядним способом банк проводить фінансування з рахунку замовника. У даному випадку фінансування означає перерахування засобів підрядчику за виконані роботи.

1) за повністю завершені будівельні обєкти;

2) за етапи виконаних робіт.

Етап роботи - технологічно закінчений комплекс будівельно-монтажних робіт, виділених у кошторисі за будівництво обєкта.

Розрахунки за повністю закінчені будівництвом обєкти повинні сприяти скороченню строків будівництва, підвищення ефективності капітальних вкладень, підвищення матеріальної зацікавленості підрядчиків у своєчасному введенні в дію основних фондів.

При господарському способі будівництва кооперативна організація сама набуває будівельні матеріали, механізми, устаткування і привертає трудові ресурси.

Фінансування будівництва в залежності від кошторисної вартості будівництва здійснюється двома способами:

1) за елементами витрат, або

2) у міру виконаного обсягу робіт. Фінансування за елементами витрат здійснюють за

дрібним і середнім обєктам.

Банк відкриває на будову рахунок фінансування, з якого оплачуються витрати, повязані з будівництвом. Оплата здійснюється на підставі рахунків проектних організацій, підприємств, постачальників, транспортних підприємств, чеків на отримання грошей на заробітну плату та ін

Фінансування будівництва в міру виконаного обсягу робіт здійснюють по будівництвах, кошторисна вартість яких перевищує 1,0 млн руб.

При цьому способі фінансування робіт, що здійснюються хозспособом, яка будується кооперативна організація створює у себе відділ капітального будівництва (ВКБ) або призначає директора споруджуваного підприємства.

У цьому випадку кооперативна організація виступає в ролі замовника. А ОКС або дирекція споруджуваного підприємства - в ролі підрядника.

Директору споруджуваного підприємства або ОКСУ відкривають в банку розрахунковий рахунок, на цей рахунок забудовник перераховує зі свого рахунку кошти фінансування капітальних вкладень (у вигляді авансу).

З розрахункового рахунку директора споруджуваного підприємства (або ВКБ) оплачують рахунки за будматеріали і витрати на будівельно-монтажні роботи.

Організації споживчої кооперації при нестачі власних джерел коштів на фінансування капітальних вкладень використовують банківські кредити.

Кредити використовують головним чином на нове будівництво, розширення і реконструкцію підприємств оптової та роздрібної торгівлі, громадського харчування, заготівель і переробки сільгосппродуктів; консервних заводів, пиво безалкогольних заводів, хлібозаводів, на нове будівництво і розширення підприємств будівельної індустрії.

Банки кооперативні банки та комерційні акціонерні кредити видають на підставі висновку кредитного договору між банком і позичальнику.

При будівництві господарським способом кредити видаються шляхом перерахування на розрахунковий рахунок або шляхом оплати рахунків за будівельні матеріали, конструкції, обладнання, за транспортні послуги та видачі коштів на заробітну плату.

Строки погашення позичок встановлюються у кредитному договорі за погодженням між позичальником і банком.

Погашення позик і сплата відсотків здійснюються за рахунок коштів фонду фінансування капітальних вкладень або прибутку.

Частка кредитів банків у джерелах фінансування капітальних вкладень споживчої кооперації за останні роки зменшується.