Головна

Формування плану капітальних вкладень споживчої кооперації

Формування плану капітальних вкладень споживчої кооперації здійснюється з використанням принципу демократії кооперативної.

Кооперативна демократія в плануванні проявляється в поєднанні широкого обговорення проектів планів на всіх рівнях: в споживчих товариствах, спілки споживчих товариств, трудових колективах підприємств (обєднань) на обовязковість виконання планів після їх затвердження.

Основною формою планування капітальних вкладень споживчої кооперації протягом багатьох років є пятирічний план, що розробляється з розбивкою по роках.

До 1992 р. в споживчої кооперації розробка плани капітальних вкладень починалась з подання Центросоюзові планів-заявок, що складаються кооперативними організаціями і споживспілок. При складанні таких планів-заявок споживчі товариства та районні та обласні спілки споживчої кооперації готували пропозиції про розміри і напрямках капітальних вкладень з урахуванням потреб у розвитку МТБ та ефективного використання капітальних вкладень, з розбивкою за джерелами фінансування (власні кошти, кредити банків).

Центросоюз з урахуванням що надійшли від регіональних союзів планів-заявок розробляв план капітальних вкладень споживчої кооперації з розподілом їх по регіональним спілкам і власному господарству. Останні складали і доводили плани капітальних вкладень до кооперативних низових організацій (до споживчих товариств і райспоживспілок).

Зведений план капітальних вкладень споживчої кооперації доводився до Держплану, що враховував його при розробці народногосподарських планів з метою забезпечення цих нецентралізованих капітальних вкладень матеріальними ресурсами.

З 1992 р. у країні почалися економічні реформи і економіки на переклад ринкові відносини, були скасовані планові органи країни. Змінився і порядок планування капітальних вкладень в системі споживчої кооперації.

Розробка планів капітальних вкладень споживчої кооперації тепер здійснюється в її низових кооперативних організаціях (споживчих товариствах і районних спілках), координують роботу обласні, крайові споживспілки і споживспілок республік, що входять до складу Російської Федерації.

Споживчі суспільства, районні, обласні, крайові та республіканські спілки тепер самостійно вирішують питання планування капітальних вкладень виходячи зі своїх фінансових можливостей та доцільності отримання банківських кредитів та залучення позикових коштів пайовиків і населення.

Для координації дій в галузі капітального будівництва і надання фінансової допомоги нужденним в ній кооперативним організаціям і споживчим товариствам у більшості обласних, крайових і республіканських спілок споживчих товариств збережений наступний порядок планування капітальних вкладень.

Розробка плани капітальних вкладень у споживчій кооперації регіону починається з планів-заявок, що складаються низовими кооперативними організаціями - споживчими товариствами, райспоживспілки, госпрозрахунковими підприємствами. Під час складання таких планів-заявок споживчі суспільства, госпрозрахункові підприємства (оптові бази, промкомбінат, заводи і т.п.) і рай-споживспілки тепер самі вирішують питання про розміри і напрямках капітальних вкладень з урахуванням найбільш ефективного їх використання з розбивкою за джерелами фінансування ( власні кошти, кредити банків, кредити організацій кооперативних, позичкові кошти).

При розробці планів-заявок особлива увага звертається на вишукування резервів більше інтенсивного використання наявних основних фондів. При складанні планів-заявок кооперативні організації на місцях повинні враховувати вимоги інвестиційної політики: концентрувати ресурси насамперед на технічне переозброєння та реконструкції діючих підприємств і на

спорудженні обєктів, які визначають науково-технічний прогрес і вирішення соціальних завдань.

При розробці планів-заявок капітальних вкладень споживчі товариства повинні також враховувати чинні нормативи торговій площі на 1000 мешканців, нормативи технічної оснащеності, нормативи складської ємності та ін Плани-заявки направляються до обласної споживспілки.

Правління обласного (крайового, республіканського) споживспілки узагальнює плани-заявки, що надійшли від споживчих товариств, госпрозрахункових підприємств, рай-споживспілок. На цій основі розробляє план капітальних вкладень споживчої кооперації області (краю, республіки), зокрема капітальних вкладень на обєкти міжрайонного та обласного значення (міжрайонних складів і оптових баз, автобаз, баз концентрації сільськогосподарських продуктів та сировини).

Розроблений на основі планів-заявок і споживчих товариств райспоживспілок і затверджений правлінням відповідного споживспілки план капітальних вкладень доводиться до райспоживспілок і споживчих товариств.

Законом України "Про споживчу кооперацію (споживчих товариства, їх спілки) у Російській Федерації" (п. 5 ст. +31) Обласної (правовий, республіканський) союз наділений правом координувати і здійснювати розпорядчі функції щодо споживчих товариств і спілок, які є членами обласного (крайового, республіканського) союзу.

При розробці плану введення в дію виробничих потужностей, споруд і обєктів необхідно передбачати у першу чергу введення потужностей за рахунок закінчення будівництва раніше розпочатих, а також розширення і реконструкції діючих підприємств, а потім знову починає будівництв.

Терміни введення в дію потужностей і обєктів визначаються виходячи із встановлених норм тривалості будівництва, з якими погоджуються строки поставки обладнання і розміри виділених капітальних вкладень.

Обсяг незавершеного будівництва при плануванні капітальних вкладень до споживчої кооперації визначається на основі розрахункової середньої тривалості будівництва і нормативу зачепила в будівництві, затверджених Центросоюзом1.

Обсяг незавершеного будівництва державними будівельними організаціями визначається на основі розрахункової середньої тривалості будівництва, "Нормативів зачепила з будівництва підприємств, будівель і споруд (СН 384-75)" і "Нормативів зачепила в будівництві по галузях народного господарства (СН 411-76)".

На першій стадії розробки пятирічного плану обсяги капітальних вкладень визначаються на основі нормативів і показників питомих капітальних вкладень на одиницю введеної потужності (обєкта), використання основних фондів та інших економічних показників. Розрахований за допомогою нормативів питомих капітальних вкладень і економічних показників обсяг капітальних вкладень у подальшому (в річних планах) уточнюється на основі більш детальних економічних і прямих розрахунків по проектно-кошторисної документації та титульним списками великих будівництв.