Головна

Фінансування капітальних вкладень при господарському способі будівництва

При господарському способі будівельні роботи здійснюються силами організації без залучення підрядників. При господарському способі будівельних робіт організація сама без посередників набуває будівельні матеріали, техніку, устаткування, привертає робочих-будівельників.

Фінансування будівництва при господарському способі ведення робіт здійснюється за елементами витрат або в міру виконання обсягу робіт.

Фінансування за елементами витрат здійснюється за обєктів, які потребують невеликого обсягу капітальних вкладень. У цьому випадку в банку відкривають рахунок фінансування, з якого оплачуються витрати за елементами витрат (вартість проектів, будівельні матеріали, обладнання, зарплата та ін.) Організація може фінансувати також витрати і з розрахункового рахунку.

Фінансування будівництва в міру виконаного обсягу робіт здійснюється по будовах, що вимагає значного обсягу капітальних вкладень. При цьому способі організація створює у себе відділ капітального будівництва або дирекції споруджуваного підприємства. У цьому випадку організація виступає в ролі замовника, а дирекція споруджуваного підприємства (або ГКС) - в ролі підрядника.

Дирекція споруджуваного підприємства відкриває в банку розрахунковий рахунок. На цей рахунок організація перераховує зі свого рахунку кошти (у вигляді авансу). Розмір цих коштів визначається на кожний квартал з урахуванням потреб та кошторису. З розрахункового рахунку дирекції споруджуваного підприємства оплачують рахунки в міру виконаного обєму робіт, а також за обладнання, будівельні матеріали, конструкції та ін

При оформленні фінансування комерційний банк укладає із замовником договір. Предметом договору є фінансування витрат замовника, які виникають в процесі будівництва, реконструкції, технічного переозброєння за рахунок нецентралізованих джерел.

У договорі про фінансування капітальних вкладень за рахунок власних засобів замовника вказується таке.

Спочатку вказуються найменування обєкта, його уповноважений представник, назва замовника і його уповноважений представник, а також документи, на основі яких вони діють. Потім у договорі викладається зміст його розділів.

1.    Предмет договору.

Наголошується, що банк зобовязується фінансувати за дорученням клієнта за рахунок наданих їм коштів капітальні вкладення на обєкті.

Після вказуються обєкт, що його характеристика, місцезнаходження, проектна потужність, генеральний підрядник, субпідрядник, проектна організація, кошторисна вартість, строки будівництва, введення в дію по роках.

2. Порядок мобілізації коштів інвестора для фінансування капітальних вкладень.

У розділі указуються обовязки клієнта своєчасно перераховувати на рахунок фінансування кошти, необхідні для капітальних вкладень, і вказується сума коштів, яка повинна бути перерахована на рахунок по роках.

3. Порядок відкриття рахунку фінансування. У розділі вказується, які документи повинен надати клієнт банку для відкриття фінансування рахунку.

4. Права і обовязки сторін у процесі здійснення операцій за рахунком фінансування капітальних вкладень. У розділі передбачається, що банк зобовязується: здійснювати виконання доручень клієнта про перерахування грошових коштів з рахунку фінансування на інші рахунки; надавати інші послуги (кредитування, факторинг тощо); забезпечувати клієнта бланками розрахункових документів; гарантувати таємницю операцій за рахунком.

Клієнт зобовязується:

- Здійснювати операції в безготівковому порядок;

- Виконувати вимоги інструкцій;

- Оплачувати вартість банківських послуг.

Клієнт має право самостійно розпоряджатися коштами, які є на його рахунку.

5. Контроль банку за ходом будівництва обєкту фінансування.

На прохання клієнта і від його імені, за її рахунок банк може здійснювати контроль за витратою коштів та діяльністю підрядних організацій.

6. Оплата послуг банку.

Передбачається винагорода банку за розрахункове обслуговування клієнта.