Головна

Фінансування капітальних вкладень за рахунок власних коштів інвесторів

Фінансування капітальних вкладень за рахунок власних засобів інвесторів, а також за рахунок коштів банку здійснюється за домовленістю сторін.

Сторони самостійно визначають порядок внесення інвесторами власних коштів на рахунки в банки для фінансування капітальних вкладень.

Порядок фінансування капітальних вкладень на будівництво залежить від способу виконання будівельних робіт: підрядного чи господарського.

Фінансування капітальних вкладень при підрядному способі ведення робіт.

При веденні будівництва підрядним способом фінансування будівельної організації (підрядника) здійснюється шляхом перерахування коштів з рахунку замовника на рахунок підрядника.

Для фінансування капітальних вкладень потрібно подати до банку такі документи:

1) план капітальних вкладень;

2) план фінансування капітальних вкладень;

3) титульний список будівництв і внутріпостроечний титульний список за формою № 1 (для великих будівництв).

Крім того, установа банку може вимагати подання підрядного договору (при веденні будівництва підрядним способом) або плану по праці (при виконанні будівельних робіт господарським способом).

Після перевірки наданих документів установа банку відкриває рахунок фінансування капітальних вкладень.

Для відкриття рахунку організація-замовник представляє у відділення банку заяву, наказ про призначення посадових осіб та зразки їх підписів (керівника, головного бухгалтера та їх заступників), відбиток печатки.

Установи банку присвоюють відкритим рахунками постійний номер. На рахунку зараховуються кошти, що надходять із джерел фінансування. З рахунку здійснюються розрахунки з підрядником.