Головна

Поняття фінансування та його форми

Під фінансуванням розуміється забезпечення необхідними фінансовими ресурсами (грошима) підприємств, організацій, а також різних економічних програм і видів економічної діяльності, будівництв і обєктів, що будуються.

Фінансування може здійснюватися з власних, внутрішніх джерел комерційних підприємств (організацій) і з державних джерел у вигляді асигнувань з коштів бюджетів (федерального, регіонального, місцевого), а також кредитних коштів, іноземної допомоги, внесків інших юридичних і фізичних осіб.

У фінансуванні капітальних вкладень виділяють так зване венчурне фінансування - фінансування, повязане з підвищеним ризиком. Венчурний фінансовий капітал вкладається зазвичай до нової техніку, технологію, освоєння нових видів виробництв.

Венчурні операції (ризиковані операції) - грошові операції у формі капітальних вкладень та операції з цінними паперами повязані з фінансуванням технічних нововведень, наукових досліджень і проектно-конструкторських розробок, впровадження винаходів і відкриттів. Вони проводяться в основному інноваційними венчурними банками та фірмами.

Джерела фінансування капітальних вкладень поділяються на централізовані і нецентралізовані.

За рахунок централізованих джерел фінансуються обєкти, передбачені державним планом-завданням. На ці цілі використовуються бюджетні асигнування. Нецентралізовані капітальні фінансуються за рахунок вкладення амортизаційних відрахувань на реновацію, прибутки комерційних організацій та банківських кредитів.

Бюджетні асигнування направляються головним чином на нове будівництво обєктів для державних федеральних і республіканських потреб.

При реконструкції підприємств основним джерелом фінансування є частина амортизаційних відрахувань на реновацію основних фондів. Фінансування капітальних вкладень має два форми: безповоротне фінансування (безповоротне фінансування складає більше 80% капітальних вкладень) і зворотний.

Відповідно до правил фінансування будівництва фінансуються лише будівництва та обєкти, включені в план капітальних вкладень й титульні списки.

Замовник і підрядник відкривають в обслуговуючому їх банку рахунку фінансування.

Замовник відкриває рахунок з фінансування капітальних вкладень, а підрядник - розрахунковий рахунок.

Для відкриття рахунка вони предявляють до банку заяву: статут (становище) організації, в якій викладено цілі, завдання та права організації; наказ про призначення посадових осіб та зразки їх підписів, завірених нотаріусом; довіреність (для нестатутних організацій) і відбиток печатки.

На рахунок капітальних вкладень надходять кошти з джерел фінансування капітальних вкладень. З рахунку фінансування капітальних вкладень проводиться оплата за будівельні матеріали, обладнання, виконані підрядником роботи.

На розрахунковому рахунку зберігаються грошові кошти підрядної організації, з нього виплачується заробітна плата

робітникам і службовцям, оплачуються матеріали, конструкції, деталі, транспортні витрати, виконані підрядними організаціями.

Фінансування державних централізованих капітальних вкладень (з коштiв бюджету) та нецентралізованих (з коштів інвесторів) має свої особливості.