Головна

Фінансування та кредитування затрат на технічне переозброєння підприємств та придбання обладнання

Фінансування витрат на технічне переозброєння комерційних підприємств здійснюється за рахунок: 1) власних коштів підприємств, 2) залучених коштів - банківського кредиту технічне переоснащення державних підприємств здійснюється за рахунок:

- Коштів федерального бюджету і бюджетів субєктів РФ;

- Позикових коштів.

Перелік та конкретні розміри капітальних вкладень джерел фінансування для кожного обєкта відображаються в плані фінансування затрат на технічне переозброєння та придбання обладнання. План фінансування є одним з важливих документів, необхідних для відкриття фінансування капітальних вкладень на технічне переозброєння підприємств.

Як джерела фінансування використовуються в першу чергу, власні кошти або кошти вищестоящих організацій, а в відсутньої частини - довгостроковий кредит.

Джерелами власних засобів є:

- Прибуток, отриманий від господарської діяльності,

- Амортизаційний фонд підприємства;

- Фонд розвитку підприємства виробництва;

- Асигнування вищестоящих організацій.

Як джерело фінансування капітальних вкладень на реконструкцію виступає мобілізація внутрішніх ресурсів (надходження грошей від ліквідації частини основних фондів). Ці кошти, по суті, є частиною раніше створеного національного багатства.

Установи банків видають кредити на реконструкцію з оформлення кредитного договору. Крім того, банку потрібно подати план фінансування за формою № 5 і термінів погашення розрахунок кредиту.

Розрахунок термінів погашення кредиту на реконструкцію підприємства виконується в наступній послідовності:

1.    Обчислюється сума необхідного кредиту як різниця між повною суміжній вартістю реконструкції обєкта і сумою власних коштів, які можуть бути спрямовані на її фінансування.

2. Визначається сума відсотка за користування кредитом.

3. Визначається планова сума, яка щорічно може спрямовуватися на погашення кредиту та суми відсотків.

4. Визначається загальна сума кредиту з відсотками за час реконструкції обєкта.

Кредитування технічного переозброєння підприємств здійснюється відповідно до загальних принципів банківського кредитування, до яких належать: цільовий характер, терміновість, зворотність, забезпеченість, платність.

Для отримання кредиту підприємство повинне представити в обслуговує його установа банку наступні документи:

1.    Заява-клопотання на видачу кредиту.

2. Техніко-економічного обгрунтування потреби в кредиті.

3. Копії контрактів або інших документів, які підтверджують мету кредиту згідно з техніко-економічним обгрунтуванням.

4. Баланси підприємства (організації) річний і на останню звітну дату (вони використовуються для визначення платоспроможності та кредитоспроможності організації-заявника).

5. Договір застави або договір гарантії, або договір страхування позичальника відповідальності на випадок непогашення кредиту.

6. Термінове зобовязання - доручення на погашення кредиту.

7. Довідка про отримані позикових коштах в інших банках.

8. Проект кредитного договору (за формою, прийнятою в банк).

Видача кредиту має супроводжуватися відкриттям спеціального позикового рахунку в операційному відділі банку. Цей рахунок відкривається відповідно до письмового розпорядження, підписаного першою особою банку. У ньому вказуються сума кредиту, термін, процентна ставка та підстави для видачі.