Головна

Необхідність і ланцюг технічного переозброєння підприємств

Поряд з новим будівництвом і розширенням підприємств галузей народного господарства здійснюється технічне переозброєння діючих підприємств.

Технічне переозброєння підприємств - заміна застарілого обладнання новим, більш продуктивним, впровадження прогресивної технології.

Необхідність технічного переозброєння пояснюється наступними причинами:.

В міру використання техніка (машини, устаткування, інструменти) поступово зношується.

Знос - це втрата технікою споживної вартості і вартості.

Розрізняють дві форми зносу техніки: знос фізичний і моральний знос.

Знос фізичний - це матеріальний зношування машин та обладнання, постійна втрата ними природних властивостей і вартості в результаті експлуатації, впливу сил природи.

Фізичний знос техніки в кінцевому рахунку приводить в непридатність обєкти, викликаючи необхідність їх заміни новими.

На розміри фізичного зношення техніки впливають багато факторів: ступінь навантаження, що якість техніки, особливості технологічного процесу, рівень захисту від впливу зовнішніх умов, догляд та обслуговування техніки.

Техніка старіє не тільки фізично, але і піддається моральному зносу.

Розрізняють дві форми морального зносу. Перша полягає в втрати вартості машин і обладнання до їхнього фізичного зносу внаслідок того, що нові такі ж машини і обладнання стали дешевшими за рахунок скорочення витрат на їх виробництво.

Другий форма морального зносу полягає в тому, що відбувається знецінення старих машин і устаткування внаслідок появи нових, технічно досконалих, з більш високою продуктивністю, економічних машин.

За оцінками фахівців, термін морального зносу обладнання за умов високих темпів науково-технічного прогресу в промисловості складає 7-10 років.

Метою технічного переозброєння діючих підприємств являються:

1) заміна фізично зношеного та морально застарілого обладнання новим, більш продуктивним;

2) ліквідація на підприємствах (організаціях) ручного і, насамперед, важкої фізичної праці;

3) впровадження прогресивних технологій та усуває вузьких місць як в основному виробництві, так і у допоміжних службах підприємств;

4) підвищення якості продукції та послуг.

Технічне переозброєння має певні переваги перед новим будівництвом, бо вона дозволяє в короткі терміни вдосконалити накопичені в минулому елементи основних фондів.

Тому доцільно спрямовувати капітальні вкладення в першу чергу на технічне переозброєння діючих підприємств. Будівництво нових підприємств слід починати в тому випадку, якщо потреби в впускаємо продукції не можуть бути забезпечені за рахунок поліпшення використання діючих виробничих потужностей і технічного переозброєння підприємств.

Технічне переозброєння підприємств є обєктом планування.

У плані технічного переозброєння підприємства відображаються:

- Розрахунок потреби в обладнанні;

- Обсяг капітальних вкладень;

- Техніко-економічні показники.

Пояснювальна записка, в якій відображаються результати аналізу техніко-економічного рівня виробництва, доцільність технічного переозброєння, обгрунтування потреби в устаткуванні.

Обсяг будівельно-монтажних робіт на ці цілі, як правило, становить не більше 10% обсягу капітальних вкладень, що виділяються на технічне переозброєння.

На технічне переозброєння діючих підприємств складається проектно-кошторисна документація.

Підприємство (організація) має право: розроблятиме власними силами, а також на договірних засадах проектно-кошторисну документацію на роботи з технічного переозброєння.

Стверджувати проектно-кошторисну документацію і титульні списки на обєкти, які підлягають технічному переозброєнню.