Головна

Види лізингу

Найбільш характерними є наступні види лізингу:

1.    Фінансовий лізинг. Характерною рисою цього виду лізингу є те, що термін, на який устаткування передається у тимчасове користування, співпадає по тривалості з терміном його повної амортизації. Після закінчення терміну користувач може придбати майно у власність або відновити договір на нових умовах. Повний обсяг обовязків по страхуванню, технічному обслуговуванню і ремонту покладається на користувача майна. Фінансовий лізинг також носить назву "лізинг майна з повною окупністю", що означає, що протягом строку договору майна користувач отримує прибуток від лізингової угоди.

2. Зворотний лізинг. Цей вид лізингу розглядається як різновид фінансового лізингу. Його відмінність полягає в тому, що власник майна передає право власності на нього майбутньому лізингодавцю на умовах купівлі-продажу, тобто продає його і водночас вступає з ним в інші відношення - у якості лізингоодержувача цього майна. У цьому випадку постачальник і лізингодавець є однією і тією ж юридичною особою. Цей вид лізингу дозволяє підприємствам зі складним фінансовим становищем гнучко й оперативно вирішувати свої проблеми.

3. Оперативний лізинг. Такий вид лізингу відрізняється тим, що термін оренди за ним коротше, ніж економічний термін служби майна. Обєктом оперативного лізингу є устаткування з високими темпами морального старіння. Лізингодавець за час дії даного договору відшкодовує лише частину вартості обладнання, тому він змушений здавати його в тимчасове користування кілька разів, як правило, різним користувачам. У кінцевому рахунку лізингодавець компенсує всі витрати повністю. При оперативному лізингу ризик псування або втрати майна лізингодавці лежить на.

Зростає також ризик лізингодавця по відшкодуванню високої залишкової вартості обєкта лізингу при відсутності попиту на нього. Тому на початковому етапі розвитку лізингового бізнесу, на якому знаходиться наша країна, прийнятний для лізингодавців найбільшою мірою фінансовий лізинг - передача майна на строки, близькі до періоду повної амортизації з наступним його викупом за залишковою вартістю.

4. Лізинг за залишковою вартістю. Він на застосовується вже було в експлуатації обладнання, тому обєкт лізингу оцінюється не за первісною, а за залишковою вартістю, що значно знижує вартість лізингу.

5. Чистий лізинг. Характерна риса цього виду лізингу - технічне обслуговування обладнання повністю лягає на лізингоотримувачів. Свою назву він отримав тому, що до лізингових платежів в даному випадку не включаються витрати лізингодавця по експлуатації, це "чисті" платежі. В даний час у нас у країні практично немає лізингових компаній, які змогли б забезпечити належне технічне обслуговування обєктів лізингу. Банки теж не в змозі впоратися з таким завданням, тому фінансовий лізинг поки носить характер чистого лізингу. Відсутність можливості надавати сервісні послуги з лізингу - одна зі слабких сторін лізингового бізнесу у нас в країні в порівнянні із зарубіжною практикою.

Слід зазначити, що в закордонній практиці використовуються ще два види лізингу: "мокрий" і роздільний. Однак у Росії зараз немає технічної бази для розвитку цих видів лізингу. "Мокрий" лізинг за вартості є одним з найдорожчих видів лізингу. У комплексі послуг поряд з технічним обслуговуванням, ремонтом, страхуванням лізингодавець представляє необхідне для роботи устаткування, сировину, готує кваліфікований персонал, здійснює рекламу готової продукції.

Роздільний лізинг - лізинг, частково фінансований лізингодавець. Він використовується під час особливо великих і дорогих угодах. Лізингодавець, купуючи обєкт лізингу, виплачує зі своїх коштів не всю, а тільки частина необхідної суми, решту він бере позику спеціально для цієї мети в одного або кількох кредиторів. У цій угоді особливо велика роль фінансує сторони - банку. Він же несе основний ризик по угоді.

Залежно від того, де відбуваються лізингові операції, виділяють внутрішній лізинговий ринок (ринок однієї окремо взятої країни) і зовнішній ринок.

Таким чином, подальше удосконалення системи кредитування витрат на придбання обладнання викликало пошук нетрадиційних форм вирішення цієї проблеми.

Одним із перспективних напрямків для Росії в умовах ринку може стати лізинг.

Лізинг являє собою довгострокову оренду машин, устаткування, транспортних засобів, будівельної техніки, а також обєктів виробничого характеру, тобто форму інвестування.

Всі лізингові операції в нашій країні діляться на 2 основних види: оперативний лізинг - з неповною окупністю; фінансовий лізинг - з повною окупністю.

До оперативного лізингу відносяться операції, в яких витрати орендодавця (лізингодавця) окуповуються частково протягом початкового терміну оренди. Після закінчення встановленого терміну майно повертається орендодавцеві, який продає його або здає в оренду іншому клієнту.

Поширеність лізингу пояснюється тими перевагами, які він може дати учасникам даних операцій (з точки зору орендодавця): можливе використання дорогої, часом новітньої техніки без великих початкових вкладень (як правило, орендар фінансується на повну вартість орендованого обладнання, тоді як кредити покривають зазвичай 70 -- 75% контракту на поставку, на того ж у більшості випадків оплата обладнання розпочинається після монтажу і введення в експлуатацію).