Головна

Діяльність Російської Федерації з країнами СНД з розвитку іноземних інвестицій в нефінансові активи

Іноземні інвестиції в нефінансові активи включають такі показники: інвестиції в основний капітал (основні фонди); інвестиції в нематеріальні активи (обєкти інтелектуальної власності: патенти, авторські права тощо); інвестиції на придбання у власність земельних ділянок та інших нефінансових активів.

Основне місце у системі показників, що характеризують обсяги і структуру інвестицій, займають інвестиції в основний капітал, які представляють собою сукупність витрат на створення та відтворення основних фондів.

Одним з найважливіших напрямків розвитку економіки країн СНД є здійснення фінансово-економічних звязків між ними. Єдино можливий шлях розвитку кожної країни - шлях добросусідства і рівноправного співробітництва між державами з різними соціально-економічних системами. Залучення іноземних інвестицій в економіку окремих держав СНД з інших країн співдружності виступає як один з головних чинників подальшого зростання економіки, зміцнення обороноздатності, поліпшення життя народу.

В останні роки намітилися позитивні тенденції в розвитку інвестицій, коли одна країна СНД направляє капітальні вкладення в економіку іншої країни СНД. Використання іноземних інвестицій в країнах СНД є обєктивною необхідністю, обумовленою поглибленням міжнародного поділу праці, переливанням капіталу в галузі, вільні для розвитку виробництва продукції на наявних ресурсах.

Аналіз характеру та утримання вкладених інвестицій по країнах СНД, намічених на перспективу, вимагає спеціальних досліджень.

Питання полягає тут у виборі оптимального рівня інвестицій в окремо взяті країни з урахуванням ефективного використання ресурсів для забезпечення потреб країн СНД. Чим правильніше буде визначено напрями вкладення коштів, ніж вище обгрунтованість планів інвестування, тим ширше можливості підвищення ефективності використання інвестиційних коштів.