Головна

Правові засади залучення іноземних інвестицій в російську економіку

Сучасну правову базу для іноземних інвестицій в Росії складають ряд законів і указів Президента. Діє також ряд конкретних відомчих інструкцій. За своїм характером ці документи підрозділяються на 2 групи:

Перша група - це базисні закони Росії, спрямовані на перехід країни від соціалістичного способу виробництва до ринкового господарства. Частина з них була прийнята в 1991-1997 рр.. Основним Законом Росії є Конституція Російської Федерації, прийнята 12 грудня 1993 р., що проголосила основи конституційного ладу, права і свободи людини і громадянина. Законодавчим органом є Федеральні Збори - Державна Дума (Парламент) РФ, виконавчим - Президент і Уряд.

Цивільний кодекс Російської Федерації в 3-х частинах (1994, 1996, 2001).

Друга група - це документи, що стосуються безпосередньо іноземних інвестицій. Головні серед них - це Федеральний закон "Про іноземні інвестиції в Російській Федерації" від 9 липня 1999 № 160-ФЗ. Цей закон визначає основні гарантій прав інвесторів, визначає правові та економічні основи залучення іноземних інвестицій на території РФ. Положення Закону діють на території РФ стосовно по всім іноземним інвесторам та підприємствам з іноземними інвестиціями. Федеральний закон "Про інвестиційну діяльність в Російській Федерації, здійснюваної у формі капітальних вкладень" від 25 лютого 1999 № 39-ФЗ визначає, хто може бути інвестором до Росії.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про іноземні інвестиції в Російській Федерації" іноземними інвесторами в Росії можуть бути:

- Іноземні юридичні особи, включаючи, зокрема, будь-які компанії, фірми, підприємства, організації або асоціації, які створені і правомочні здійснювати інвестиції відповідно до законодавства країни свого місцезнаходження;

- Іноземні громадяни, особи без громадянства, радянські громадяни, котрі мають постійне місце проживання за кордоном, за умови, що вони зареєстровані для ведення господарської діяльності в країні їх громадянства чи постійного місця проживання;

- Іноземні держави;

- Міжнародні організації.

Іноземним інвесторам ст. 3 Закону надано право здійснювати на інвестування шляхом території Росії:

- Дольової участі в підприємствах, що створюються спільно з юридичними особами та громадянами РФ та інших республік;

- Створення підприємств, що цілком належать іноземним інвесторам, а також філій іноземних юридичних осіб;

- Придбання підприємств, майнових комплексів, будівель, споруд, часток участі в підприємствах, паїв, акцій, облігацій та інших цінних паперів, а також іншого майна;

- Придбання прав користування землею та іншими природними ресурсами;

- Придбання інших майнових прав;

- Іншої діяльності по здійсненню інвестицій, не забороненої чинним на території РФ законодавством.

Валюта РФ використовується іноземними інвесторами для здійснення інвестицій у порядку та на умовах, визначених чинним на території РФ законодавством.

Відносини, повязані з іноземними інвестиціями в РФ, регулюються Федеральним законом "Про іноземні інвестиції в Російській Федерації", а також іншими діючими на території РФ законодавчими актами та міжнародними договорами. Якщо міжнародним договором, чинним на території РФ, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в законодавчих актах РФ, застосовуються правила міжнародних договорів.

Російське держава законодавчо створило гарантії захисту закордонних інвестицій.

Іноземні інвестиції на території РФ користуються повної і безумовної правової захистом, що забезпечується Федеральним законом "Про іноземні інвестиції в

Російської Федерації ", указами Президента РФ та іншими законодавчими актами та міжнародними договорами.

Правовий режим іноземних інвестицій, а також діяльності іноземних інвесторів з їх здійснення не може бути менш сприятливим, ніж правовий режим інвестиційної діяльності юридичних осіб і громадян РФ, за винятками, передбаченими федеральними законами.

Російське держава гарантує іноземних інвесторів від примусових вилучень їх майна.

Іноземні інвестиції в РФ не підлягають націоналізації і не можуть бути піддані реквізиції або конфіскації, крім як у виняткових, передбачених законодавчими актами випадках, коли ці заходи вживаються в суспільних інтересах. У випадках націоналізації або реквізиції іноземному інвестору виплачується швидка, адекватна і ефективна компенсація.

Рішення про націоналізацію приймається верховною законодавчою владою РФ. Рішення про реквізіціі1 та конфіскацію приймаються у порядку, встановленому чинним на території РФ законодавством.

Рішення органів державного управління про вилучення іноземних інвестицій можуть бути оскаржені до судів РФ.

Іноземні інвестиції мають право на повернення збитків, включаючи упущену вигоду, завданих їм у результаті виконання суперечать чинним на території РФ законодавству вказівок державних органів РФ або їх посадових осіб, а також внаслідок неналежного здійснення такими органами або їх посадовими особами передбачених законодавством обовязків по відношенню до іноземного інвесторові або підприємству з іноземними інвестиціями.

Компенсація, що виплачується іноземному інвестору, має відповідати реальній вартості націоналізованих реквізується або інвестицій.

Компенсація повинна виплачуватися без необгрунтованої затримки в тій валюті, в якій спочатку були здійснені інвестиції, або в будь-якій іншій іноземній валюті, прийнятній для іноземного інвестора. До моменту виплати на суму компенсації нараховуються відсотки згідно з чинною на території РФ процентної ставки.

Інвестиційні спори, зокрема спори з питань розміру, умов або порядку виплати компенсації, відповідно до ст. 9 Федерального закону "Щодо іноземних інвестицій в Російській Федерації" вирішуються у Верховному Суді РФ або Вищому Арбітражному Суді РФ, якщо інший порядок не передбачено міжнародним договором, що діє на території РФ.

Спори іноземних інвесторів з державними органами РФ, підприємствами і організаціями РФ із питань, повязаних з їх господарською діяльністю, підлягають розгляду в судах РФ або за домовленістю сторін - у третейському суді, а у випадках, передбачених законодавством, - в органах з розгляду господарських суперечок.

Держава надає іноземним інвесторам гарантії переказу платежів з іноземними інвестиціями. Іноземним інвесторам після сплати відповідних податків та зборів гарантується безперешкодний переказ за кордон платежів у звязку з здійснюваними ними інвестиціями, якщо ці платежі отримані в іноземній валюті, і зокрема:

- Доходів від інвестицій, отримані в тому числі у вигляді прибутку, частки прибутку, дивідендів, відсотків, ліцензійних та комісійних винагород, платежів за технічну допомогу і технічне обслуговування та інших винагород;

- Сум, що виплачуються на підставі прав грошових вимог і вимог з виконання договірних зобовязань, що мають економічну цінність;

- Сум, отриманих інвесторами у звязку з частковою або повною ліквідацією або продажем інвестицій;

- Компенсації, передбачені в ст. 8 Закону "Про іноземні інвестиції до України", тобто компенсація, що виплачується іноземному інвестору, має відповідати реальній вартості націоналізованих інвестицій.

Для зберігання грошових коштів іноземні інвестори можуть мати поточні та розрахункові рахунки в банках на території РФ без права переказу сум з зазначених рахунків за кордон.

У відповідності до російського законодавства на території РФ підприємства з іноземними інвестиціями створюються і діють в формі акціонерних товариств та інших господарських товариств і товариств, передбачених Цивільним кодексом РФ і іншими законодавчими актами.

На території РФ можуть створюватися і діяти наступні підприємства:

- Підприємства із спільною участю іноземних інвестицій (спільні підприємства), а також їх дочірні підприємства та філії;

- Підприємства, що повністю належать іноземним інвесторам, а також їх дочірні підприємства та філії;

- Філії іноземних юридичних осіб. Встановлено наступний порядок створення підприємств

з іноземними інвестиціями. Підприємство з іноземними інвестиціями може створено або шляхом його установи, або в результаті придбання іноземним інвестором частки участі (паю, акцій) у раніше заснованому підприємстві без іноземних інвестицій або придбання такого підприємства повністю.

Підприємство з іноземними інвестиціями створюється у порядку, передбаченому чинним на території РФ законодавством - Цивільним кодексом РФ і Федерального закону "Про іноземні інвестиції в Російській Федерації".

При створенні підприємств з іноземними інвестиціями, повязаних з проведенням великомасштабного будівництва або реконструкцією, попередньо проводиться відповідна експертиза. У необхідних випадках створення підприємств з іноземними інвестиціями потребує отримання відповідного висновку санітарно-епідеміологічних служб та проведення екологічної експертизи. Усі види експертиз та видача дозволів здійснюються в загальному порядку відповідно до чинного законодавства.

Для підприємств з іноземними інвестиціями, екологічний вплив які може торкнутися територію більш ніж однієї республіки в складі РФ, екологічна експертиза проводиться спільною комісією, що створюється на паритетних засадах.

Видача дозволів здійснюється Державними комісіями РФ по екології та природокористування на підставі висновку спільної експертної комісії.

Державна реєстрація підприємства з іноземними інвестиціями здійснює Міністерство фінансів РФ або іншим уповноваженим на те державним органом1.

Для державну реєстрацію підприємства з іноземними інвестиціями слід представляти наступні документи:

1) Для спільних підприємств:

а) письмову заяву засновників із проханням провести реєстрацію створюваного підприємства;

б) нотаріально завірені копії установчих документів у двох екземплярах;

в) укладення відповідних експертиз у передбачених Законом випадках;

г) для російських фізичних осіб - нотаріально засвідченої копії рішення власника майна про створення підприємства або копії рішення уповноваженого ним органу, а також нотаріально завірені копії установчих документів для кожного що бере участь у створенні спільного підприємства;

г) документ про платоспроможність іноземного інвестора, виданий обслуговуючим його банком або іншим кредитно-фінансовою установою;

е) виписки з торговельного реєстру країни походження або іншого еквівалентного доказу юридичного статусу іноземного інвестора.

2) Для підприємств, що повністю належать іноземним інвесторам:

а) письмову заяву на реєстрацію від іноземного інвестора;

б) нотаріально завірену копію установчих документів (у двох екземплярах);

в) документ про платоспроможність іноземного інвестора, виданий обслуговуючим його банком або іншим кредитно-фінансовою установою (із завіреним перекладом на російську мову);

г) виписку з торговельного реєстру країн походження для іноземного інвестора (з завершеним перекладом на російську мову);

д) укладання відповідних експертиз у випадках передбачених законом.

3. Для філій підприємств з іноземними інвестиціями та філій іноземних юридичних осіб:

а) заява, підписана керівником підприємства, що створює філія, з проханням провести його реєстрацію;

б) нотаріально завірену копію виписки з рішення компетентного органу управління підприємства про створення філії;

в) нотаріально завірену копію положення про філію (у двох екземплярах);

г) нотаріально завірені копії установчих документів підприємства, що створює філію;

д) для іноземної юридичної особи - виписку з торговельного реєстру ^ країни походження або іншого еквівалентного доказу його юридичного статусу відповідно до законодавства країни його місцезнаходження (із завіреним перекладом на російську мову);

е) укладання відповідних експертиз у передбачених законом випадках.

Терміни реєстрації встановлені Федеральним законом "Про іноземні інвестиції в Російської Федерації". Міністерство фінансів РФ чи інший уповноважений орган зобовязаний протягом 21 дні з моменту подачі заяви намір зареєструвати підприємство з іноземними інвестиціями або повідомити заявника про причини відмови.

Зареєстрованого підприємству з іноземними інвестиціями видається свідчення про реєстрацію встановленого зразка. Підприємство з іноземними інвестиціями набуває права юридичної особи із моменту реєстрації. Інформація про реєстрації повідомляється місцевим органам влади з місцезнаходженням підприємства. Повідомлення про реєстрацію публікується у пресі.

Відмова в державній реєстрації підприємства з іноземними інвестиціями можливий тільки у випадку порушення чинного законодавства про порядок утворення такого підприємства.

При відсутності через рік після реєстрації підприємства з іноземними інвестиціями документального підтвердження факту внесення кожним з учасників не менше 50% зазначених в установчих документах внесків до статутного фонду орган, який зареєстрував дане підприємство, визнає його не відбувся, і приймає рішення про його ліквідацію. Інформація про це повинна бути опублікована в пресі.

Реєстрація ліквідації підприємства з іноземними інвестиціями здійснюється які зареєстрували його органом на підставі акту ліквідаційної комісії та підтвердженого аудиторською організацією ліквідаційного балансу.

Підприємство з іноземними інвестиціями може здійснювати будь-які види діяльності, що відповідають цілям, передбаченим у статуті підприємства, за винятком заборонених чинним на території РФ законодавством.

Для ведення страхової діяльності та посередницької діяльності, повязаної з рухом цінних паперів, підприємство з іноземними інвестиціями має отримати ліцензію Міністерства фінансів РФ. Для ведення банківської діяльності потрібна ліцензія Центрального банку Росії.

Підприємство з іноземними інвестиціями може на договірній основі визначати умови реалізації виробленої ним продукції (робіт, послуг) Росії на ринку, включаючи ціну на неї, а також умови поставок товарів та послуг з цього ринку. Оплата підприємством з іноземними інвестиціями поставок товарів та послуг з ринку РФ, в тому числі плата за користування житлом та нежитловими приміщеннями на території РФ, провадиться у валюті РФ.

Підприємства із іноземними інвестиціями можуть на добровільних засадах обєднуватися в спілки, асоціації, концерни, міжгалузеві, регіональні обєднання на умовах, які не суперечать антимонопольного законодавства, що діє на території РФ.