Головна

Необхідність оновлення та форми відтворення основних на базі фондів капітальних вкладень

Необхідність оновлення основних фондів викликається головним чином наступними причинами:.

В міру використання основні фонди поступово зношуються.

Знос - це основними фондами втрата споживчої вартості і вартості.

Розрізняють дві форми зношення основних фондів: фізичний і моральний.

Знос фізичний - матеріальне зношування основних фондів, поступова втрата ними своїх природних властивостей і вартості в результаті експлуатації або бездіяльності, впливу сил природи або надзвичайності обставин (землетрусів, повеней, пожеж і т.д.).

Фізичний знос основних фондів, у кінцевому рахунку, приводить в непридатність об `єкти основних фондів, викликаючи необхідність їх заміни новими.

Зношуються всі види основних фондів. Інтенсивність зношування залежить від ОФ виду. На розміри фізичного зношення основних фондів в процесі їх використання впливають багато факторів, такі як ступінь їх навантаження, якість основних фондів, особливості технологічного процесу, ступінь захисту основних фондів від впливу зовнішніх умов, догляд та обслуговування основних фондів.

Основні фонди (машини, верстати тощо) не лише зношуються фізично, а й стають відсталими по своїй технічній характеристиці та економічної ефективності. Вони зазнають морального зносу.

Розрізняють дві форми морального зносу. Перша полягає у втраті вартості машини й обладнання до їх фізичного зносу внаслідок того, що нові такі ж машини і обладнання стали дешевшими за рахунок скорочення витрат на їх виробництво.

Друга форма морального зносу полягає в тому, що відбувається знецінення старих машин і устаткування внаслідок появи нових, технічно досконалих, з більш високою продуктивністю, більш економічні машини, які витісняють старі.

79

Таким чином, основні фондів в процесі їх експлуатації зношуються фізично і морально. Це головний фактор необхідності їх оновлення.

Для розвитку виробництва продукції і послуг потрібна заміна зношених основних фондів.

Несвоєчасна заміна морально застарілих основних фондів призводить до того, що них виробляється більш дорога та гіршої якості продукція у порівнянні з виготовляється на досконаліших машинах та обладнанні. А це абсолютно неприпустимо в умовах ринкової конкуренції.

Форми відтворення основних фондів. Існують різні форми простого і розширеного відтворення основних фондів.

Форми простого відтворення основних фондів - 1) заміна застарілого засоби праці і 2) капітельного ремонту.

Форми розширеного відтворення - 1) нове будівництво; +2) розширення діючих підприємств; 3) технічне переозброєння, модернізація обладнання.

Кожна з цих форм вирішує визначені завдання, має переваги і недоліки. За рахунок нового будівництва вводяться у дію нові підприємства, на яких всі елементи основних фондів відповідає сучасним вимогам технічного прогресу, вирішується проблема правильного розміщення продуктивних сил по території країни.

Однак у період переходу до ринкової економіки, коли відбувається спад виробництва і багато підприємств припиняють свою діяльність, перевага віддається реконструкції і технічного переозброєння діючих підприємств.

При реконструкції основна частина капітальних вкладень спрямовується на вдосконалення активної частини фондів при використанні старих виробничих будівель та споруд. Збільшення частки витрат на устаткування дає можливість при тому ж обсязі капітальних вкладень отримати більший приріст виробництва і на цій основі збільшити продуктивність праці, знизити собівартість продукції.

Формою розширеного відтворення основних фондів є і модернізація обладнання, під якою розуміється його відновлення з метою усунення морального зносу.