Головна

Етапи проектування обєктів

Проектування для будівництва підприємств, будівель, споруд являє собою складний творчий процес. У ньому беруть участь дослідник, архітектори, конструктори, проектувальники, економісти-фінансисти та ін

Процес проектування обєктів поділяється, як правило, на 3 етапи.

Проектування підприємств здійснюється поетапно. Орієнтовна схема організації проектування показана в табл. 12.1.

У перший етап - передпроектні роботи - входять: розробка техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) необхідності, доцільності та ефективності проектування та будівництва підприємств (будівель) або підготовку техніко-економічного розрахунку (ТЕР). Для цих цілей проводиться попередньо робота зі збору та підготовки початкових даних. Етап включає також укладення договору на проектування.

Основним документом, що регулює фінансові та правові відносини між замовником і розробником проектній документації, є договір, що укладається замовником з проектною організацією або іншим підрядчиком, що одержали в установленому порядку право (ліцензію) на виконання проектних робіт. До договору повинен бути доданий завдання на проектування (див. нижче).

У другий етап - проектні роботи - входять: вишукування для розробки проекту (технічні й економічні) з урахуванням районного планування, забудови, які визначають вибір площі. Розробка проекту по стадіях.

Третій етап - експертиза та затвердження проекту. Всі розроблені проекти та кошториси на будівництво підприємств і будівель незалежно від стадійності проектування піддаються експертизи до їх затвердження.