Головна

Поняття і значення проектів. Принципи і норми проектування обєктів

Проектування є необхідної підготовчої стадією будівництва. Для того, щоб побудувати який-небудь обєкт (підприємство, будівля, споруда), необхідно спочатку його спроектувати.

Чинне законодавство забороняє будівництво починати без проектної документації, затвердженої в установленому порядку.

Від якості проектів багато в чому залежить ефективність капітальних вкладень і забудови міст і селищ.

Що таке проект? Є ряд визначень проекту в залежності від їх призначення.

Проект - задум, ідея, образ, втілені у форму опису, розрахунків, креслень, які розкривають сутність задуму і можливість його практичної реалізації.

Проект економічний - програма дій, заходів для здійснення конкретного соціально-економічного задуму, наприклад, з освоєння видобутку корисних копалин, оновленню виробництва, випуску нових товарів.

Проект будівельний, технічний - образ наміченого до створення обєкта, представлений у вигляді комплексу креслень, схем розрахунків, обгрунтувань, архітектурно-планувальної та кошторисної документації.

Як видно, проектом на обєкт капітального будівництва називають комплекс креслень, схем, розрахунків,

обгрунтувань, архітектурно-планувальної та кошторисної документації і, додамо, також пояснювальній записки.

Креслення проекту - являють собою графічне зображення будівель, споруд та їх окремих частин, а також планування з вказівкою розташування основного обладнання, схем електропостачання та ін За допомогою креслень проекту зображуються основні параметри обєкту (розмір та геометрична форма будівель, їх поверховість, внутрішнє планування та ін.)

Кошторис - документ, на основі якого визначаються вартість будівництва та розмір фінансування будівництва, а також здійснюються розрахунки між замовником і підрядником, тобто кошторис висловлює ціну за готову продукцію будівельну.

Розрахунки - супроводжуються пояснювальними записками, які дозволяють отримати чітке уявлення про обєкт, його окремих частинах та прийняті рішення.

Проектна документація вказує вартість будівництва обєкта, витрати трудових і матеріальних ресурсів для здійснення наміченого будівництва.

З цією метою в проектах визначаються потреба в металі, залізобетоні, будівельні матеріали й устаткування, а також витрати праці і тривалість будівництва.

Таким чином, у проектах і кошторисах визначаються загальнодержавні технічні вимоги до якості обєктів (включаючи міцність і довговічність конструкцій, архітектурно-художній вигляд), вартість та інші техніко-економічні показники. На основі проектів організовується робота зі спорудження обєктів. Тому будівництво без проектів кошторисів і не допускається.

За ознакою використання проекти поділяються на два види: індивідуальні та типові.

Індивідуальні проекти розробляються звичайно для разового застосування. За індивідуальними проектами зводять обєкти унікальних будівель і споруд.

Повторно використовуються індивідуальні проекти економічно доцільних проектних рішень обєктів будівництва немасового призначення.

Типові проекти - розробляються для багаторазового їх використання в будівництві обєктів масового призначення.

При цьому створюється фонд проектної документації для капітального будівництва. Типове проектування передбачає технічні рішення, що забезпечують можливість ефективного використання капітальних вкладень, широкого впровадження індустріальних методів будівництва та досягнення високих експлуатаційних якостей будівель, споруд, підприємств.

Типове проектування скорочує строки розробки проектів і здешевлює їх. Одночасно поліпшується якість проектування. Помилки початкового проекту виявляються вже при першій його застосуванні, що дає можливість уникнути в подальшому цих помилок.

Типове проектування є найважливішим засобом забезпечення єдиної технічної політики у капітальному будівництві. Завдяки типовому проектуванню можна широко використовувати типові деталі, які виготовляються при масовому виробництві. Це прискорює будівництво і знижує витрати на спорудження будівель і підприємств.

Значення проектів полягає в наступному:

1.    Проект є основною документом, за яким здійснюється організація будівництва будівель, підприємств, споруд та інших обєктів.

Проекти (типові та індивідуальні) завжди складаються до початку будівельних робіт. Тому вони є основою, організації та планування будівництва.

2. Проектування робить істотний вплив на розвиток технічного прогресу галузі. При розробці проектів підприємств максимально використовуються досягнення науки та техніки. Проектування є, по суті, тією ланкою технічного прогресу, яке повязує науку з виробництвом, тому що через проекти реалізуються наукові дослідження і досягнення в області технічного і соціального прогресу, що дозволяє отримати високий економічний ефект.

3. У проекті можна отримати відповіді на питання: яке потрібно устаткування, скільки потрібно металу, залізобетону, лісоматеріалів, труб та інших будівельних матеріалів, що деталей, конструкцій, знання про які необхідно для забезпечення будівельного виробництва.

4. Проект та кошторис є документами, на основі яких здійснюються фінансування і кредитування будівництва обєктів на весь період їх споруди.

5. Проект призначається для виробництва по ньому будівельних і монтажних робіт.