Головна

Техніко-економічне обгрунтування (ТЕО) та техніко-економічний розрахунок (ТЕР) їх зміст

Рішення про проектування обєктів будівництва приймаються:

- З великим і складним підприємствам і споруд - на підставі ТЕО будівництва;

- З інших нескладних підприємств, будівель і споруд і будівель масового будівництва (магазини, школи, кінотеатри та ін) на підставі ПЕР.

ТЕО - це документ, який обгрунтовує господарську необхідність і економічну доцільність проектування і будівництва великих і складних обєктів, а також обєктів з імпортним обладнанням.

Обгрунтування - підкріплення техніко-економічними розрахунками рішень, прийнятих у проекті. При проектуванні великих підприємств техніко-економічне обгрунтування є документом, що підкріплюють докази доцільності проектування будівництва підприємств певної потужності в конкретному районі.

Розрахунки - результати обчислення для проектування. Розрахунки (економічні та технічні) виконують для обгрунтування прийнятих проектних рішень.

Основним методичним документом з розробки ТЕО проектування та будівництва обєктів є: "Вказівки про порядок розробки та затвердження техніко-економічних обгрунтувань будівництва великих і складних предпріятіяй та споруд".

ТЕО повинна складатися з наступних розділів (стосовно до обгрунтування будівництва нового підприємства):

1) підстави для розробки ТЕО і вихідні дані, прийняті під час розробки ТЕО: посилання на постанови, рішення та інші документи, які є підставою для розробки ТЕО;

2) потужність (обсяг виробництва продукції), номенклатура продукції, спеціалізація і кооперування підприємства;

3) забезпечення підприємства сировиною, матеріалами та напівфабрикатами, енергією, паливом, водою і трудовими ресурсами;

4) основні технологічні рішення, складу підприємства, організація виробництва і керування; обгрунтування рекомендованої технології виробництва (технологічної схеми), обгрунтування вибору основного технологічного устаткування;

5) вибір району, пункту, майданчика (траси) будівництва і для їх характеристика;

6) основні будівельні рішення, організація будівництва; обємно-планувальні і конструктивні рішення і їх основні параметри;

7) охорона навколишнього середовища: характеристика і обсяг стічних вод і шкідливих викидів; заходи щодо попередження забруднення навколишнього середовища;

8) розрахункова вартість будівництва;

9) основні техніко-економічні показники економічної ефективності та термінів окупності капітальних вкладень, удільних капітальних вкладень;

10) висновки та пропозиції.

Додатки: схему ситуаційного плану; схема генерального плану; зведений розрахунок вартості будівництва.

У такий спосіб, за великим і складним підприємствам і споруд на імпортному обладнанні розробляються ТЕО, по іншим обєктам складаються ПЕР.

Встановлено, що рішення про будівництво підприємств роздрібної торгівлі, підприємств харчування, житлових будинків, шкіл та інших підприємств і установ по обслуговуванню населення приймаються на основі техніко-економічних розрахунків (ТЕР), які складаються виходячи зі схем районного планування, розвитку і розміщення підприємств відповідної галузі в адміністративному районі. ТЕО по цих підприємствах не складаються.

Загальна потреба в підприємствах роздрібної торгівлі визначається за нормами торгової площі на 1000 жителів. Під торговою площею мається на увазі сума площ всіх торгових приміщень магазинів (торговельні зали, зал прийому і видачі замовлень, зал кафетерію та інші приміщення, призначені для торговельного обслуговування населення).

У СНиП П-60-75 "Планування та забудова міст, селищ і сільських населених пунктів" дані норми розрахунку підприємств торгівлі та громадського харчування для міст і селищ і для сільських населених пунктів.