Головна

Завдання на проектування обєктів

Завдання на проектування об `єктів виробничого призначення розробляє замовник (забудовник) і предявляє його проектній організації.

Відповідно до Інструкції про порядок розроблення, складі проектній документації на будівництво підприємств, будівель і споруд СНиП П-01-95 рекомендуються наступні форми завдань на проектування обектов2 (див. табл. 12.4).

Завдання на проектування складається з урахуванням галузевої специфіки та виду будівництва.

В метою скорочення часу і витрат на дослідження разом із завданням на проектування замовник видає проектної організації вихідні матеріали:

- Обгрунтування інвестицій будівництва даного обєкту;

- Рішення місцевого органу виконавчої влади про попереднє погодження місця розташування обєкта;

- Акт вибору земельної ділянки для будівництва і додані до акту матеріали;

- Архітектурно-планувальне завдання;

Підстава для проектування Вид будівництва обєкта стадійність проектування

Вимоги по варіантної та конкурсної розробці проекту Особливі умови будівництва

Основні техніко-економічні показники, зокрема житлових або громадських будівель, їх призначення (поверховість, кількість секцій і квартир, місткість або пропускна здатність)

Призначення і типи вбудованих у житлові будинки підприємств громадського обслуговування, їх потужність, місткість, пропускна спроможність, склад та площі приміщень, будівельний обєм

Основні вимоги до архітектурно-планувальне рішення будівлі, умов блокування, обробці будівлі Рекомендовані типи квартир і їх співвідношення Основні вимоги до конструктивних рішень та матеріалів, несучих та огороджуючих конструкцій Основні вимоги до інженерного та технологічного устаткування

Вимоги щодо забезпечення умов життєдіяльності маломобільних груп населення Вимоги до благоустрою майданчика і малих архітектурних форм

Вимоги по розробці інженерно-технічних заходів цивільної оборони і заходів з попередження надзвичайних ситуацій Вимоги про необхідність: виконання демонстраційних матеріалів, виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у процесі проектування та будівництва; виконання екологічних умов до обєкта

- Технічні умови на приєднання проектованого обєкта до джерел постачання водою, електроенергією, теплом, інженерних мереж і комунікацій;

- Відомості про проведені з громадськістю обговореннях рішень про будівництво обєкта;

- Вихідні дані з устаткування, в тому числі індивідуального виготовлення;

- Необхідні дані щодо виконаних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, повязаних зі створенням технологічних процесів та обладнання;

- Матеріали інвентаризації, оціночні акти та рішення органів влади місцевої адміністрації про знесення і характер компенсацію за зносяться будівлі і споруди;

- Наявні матеріали інженерних вишукувань і обстежень, обмерочние креслення існуючих на ділянці будівництва будівель та споруд, підземних і наземних мереж і комунікацій;

- Умови на розміщення тимчасових будівель і споруд, підйомно-транспортних машин і механізмів, місць складування будівельних матеріалів.

Разом із завданням на проектування замовник передає проектної організації такі документи та матеріали (згідно з рекомендаціями СниП):

- Обгрунтування інвестицій у будівництво даного обєкту;

- Рішення місцевого органу виконавчої влади про попереднє погодження місця розташування обєкта;

- Наявні матеріали затвердженого проекту детального планування ділянки будівництва;

- Наявні матеріали топографічної зйомки дільниці будівництва і дані геологічних і гідрогеологічних досліджень;

- Матеріали по існуючій і зберігається забудові і зеленим насадженням;

- Відомості про надземних та підземних інженерних спорудах і комунікаціях;

- Рішення місцевої адміністрації про знесення і характер компенсації зносяться за споруди;

- Дані по виду палива;

- Технічні умови на приєднання до зовнішніх інженерних мереж і комунікацій;

- Інші матеріали, передбачені договором на виконання проектних робіт.