Головна

Методи кредитування і форми позичкових рахунків

Під методами кредитування розуміються способи видачі і погашення кредиту відповідно до принципів кредитування.

В умовах планової економіки були вироблені два методи кредитування: за залишком цінностей і за оборотом.

Суть методу кредитування по залишку полягає в тому, що видача і погашення його повязувалися з наявністю залишку кредитуються цінностей: сировини, матеріалів запасних частин, товарів, а також незавершеного виробництва. При цьому зростання наднормативних запасів викликав потребу в кредиті, а їх зниження вимагало погашення частини кредиту.

Суть методу кредитування по обороту полягає в тому, що рух кредиту визначається обігом цінностей, тобто їх надходженням і реалізацією. При методі кредитування за оборотом кредит надається у момент виникнення потреби в ньому.

В даний час система кредитування представляє собою оновлену систему, при якій, проте, ще співіснують як старий, так і новий порядок кредитування. У відомому сенсі діюча система кредитування представляє собою перехідну систему, де зберігаються як залишки старої схеми, так і запроваджуються нові елементи, більш відповідні ринкових відносин.

Так, у сучасній практиці, з одного боку, можна зустріти підприємства, які користуються кредитами під

традиційні обєкти кредитування, оформляють позики у відповідності з порядку, встановленого раніше Інструкціями Держбанку, наприклад, Інструкції № 1.

З іншого боку, частина підприємств отримує позики у комерційних банків в нетрадиційній сфері, на основі кредитних договорів.

Кредитування за кредитним договором має теж два методи.

Перший метод полягає в тому, що питання про надання кредиту вирішується щоразу в індивідуальному порядку. Позика видається підприємству на визначені потреби і, як правило, при наданні термінових позичок.

Може бути інша форма видачі кредиту - шляхом відкриття так званої "кредитної лінії". Підприємству відкривається позиковий рахунок, за яким встановлюється ліміт кредитування. У разі відсутності коштів на розрахунковому рахунку банк автоматично в межах ліміту здійснює оплату розрахункових документів за операціями з позичкового рахунку. Такий кредит може бути погашений перерахуванням коштів з розрахункового рахунку або за строковим зобовязанням в обумовлений термін.

Кредитна лінія відкривається на рік або більш короткий термін. У цей термін позика надається без додаткових оформлень.

На наступний рік кредитна лінія може бути відновлена за договором.

Форми позичкових рахунків.

Метод кредитування обумовлює форму позикового рахунка. Для видачі та погашення кредиту банки відкривають підприємствам позичкові рахунки: спеціальні, звичайні (прості), а також контокорентні.

Спеціальні позичкові рахунки відкривають підприємствам, які мають постійну потребу в банківському кредиті. До таких підприємств відносяться: державні підприємства, роздрібні і оптові торговельні організації, збут-постачальницькі, організації споживчої, кооперації.

Підприємству може бути відкритий тільки один спец-позиковий рахунок. І, крім того, йому можна відкрити паралельно прості позичкові рахунки, якщо є необхідність прокредитувати будь-які інвестиційні проекти та інші витрати.

Прості позичкові рахунки використовуються в банківській практиці зазвичай для видачі разових позик.

Кредитування позичальників може здійснюватися банком з використанням єдиного активно-пасивного (розрахунок но-позичкового) рахунку, званого контокоррентом.

За дебетом цього рахунку йдуть всі платежі клієнта, а в кредит зараховується виручка і всі інші надходження на користь підприємства.

Кредитове сальдо свідчить про наявність у підприємства в обігу власних засобів, а дебетове сальдо - про залучення в оборот банківського кредиту, за який стягується відсоток.

З переходом до ринкових відносин переважною формою позичкового рахунку стають прості позичкові рахунки.

Як правило, підприємство користується кредитом того банку, де відкрито його розрахунковий рахунок.

Однак підприємство має право отримати кредит і у іншому банку.

Для отримання інвестиційного кредиту підприємство повинно надавати до установи банку наступні документи:

1.    Заява-клопотання на видачу позики.

2. Проект кредитного договору з додатком документів, що підтверджують забезпечення повернення кредиту.

3. Техніко-економічне обгрунтування потреби в кредиті та термінів окупності кредиту.

4. Баланси (річний та на останню звітну дату) використовуються для визначення платоспроможності та кредитоспроможності клієнта.

5. Відомості про кредити, отриманих в інших банках.

Для відкриття позичкового рахунку необхідні такі документи:

1.    Заповнений позичальником бланк заяви.

2. Заповнена позичальником картка із зразками підписів і відбитком печатки.

На отриманий кредит підприємство видає банку термінове зобовязання (зобовязання-доручення).

При наступі терміну погашення кредиту, зазначеного в терміновому зобовязанні, банк автоматично стягує отриману позичку за розрахункового рахунку позичальника.