Головна

Порука

Договір поручительства - це такий договір, за яким поручитель зобовязується перед кредитором (банком) відповідати за виконання зобовязань позичальника.

Договір поручительства здійснюється у письмовій формі і повинен бути завірений нотаріально.

Позичальник й поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники.

Гарантія - це особливий вид договори поручительства, що застосовується тільки між юридичними особами. В якості гаранта по позиці можуть виступати вищі по відношенню до боржника організації (Міністерство, відомство, обєднання, союз), засновник і інших організацій, включаючи банки.

Єдина умова в даному випадку - стійкість фінансової положення самого гаранта.

Гарантія оформлюється гарантійним листом, що предявляється до установи банку.

У разі відсутності у ссудополучателя коштів на розрахунковому рахунку кредиту для погашення банк ставить вимогу про погашення позички до організації - гаранта.

Страхування кредитного ризику, тобто страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту (як форма забезпечення повернення позик).

Суть її полягає в тому, що позичальник укладає із страховиком договір страхування, в якому передбачається, що до разі непогашення кредиту у встановлені терміни страховик виплачує банку, який видав кредит, відшкодування в розмірі від 50 до 90% непогашеної позичальником суми кредиту, включаючи відсотки за користування кредитом.

Відповідальність страховика настає, якщо позичальник не повернув банку позику протягом 20 днів після настання терміну платежу.

Після виплати банку страхового відшкодування до страховика переходять у межах виконаній суми всі права банку - кредитора до позичальника за кредитним договором.

Переуступка (цесія) на користь банку вимог та рахунків позичальника третій особі.

Ця переуступка оформляється спеціальною угодою або договором.

Банк має право скористатися виручкою, що надійшла тільки для погашення виданого кредиту та сплати відсотків за нього.