Головна

Показники плану капітальних вкладень

План капітальних вкладень нерозривно повязаний з кінцевою метою виробництва будівельного - введенням у дію виробничих потужностей, введенням в експлуатацію основних фондів та інших обєктів. Цей звязок капітальних вкладень з кінцевою продукцією будівництва визначає перелік основних показників плану капітальних вкладень.

Основними показниками план капітальних вкладень є:

1) план введення в дію потужностей, зокрема розширення діючих і будівництво нових підприємств;

+2) Введення в експлуатацію основних фондiв;

3) обсяг капітальних вкладень,

4) титульні списки будівництв і обєктів.

Введення в дію потужностей є головним показником плану капітального будівництва.

Введення в дію потужностей, окремих обєктів та підприємств передбачається в планових показниках окремо по кожному напрямку. Наприклад, по обєктах торгівлі такими показниками є:

а) роздрібна мережа - число магазинів і їх потужність в квадратних метрах торгової площі;

б) підприємства суспільного харчування - число підприємств і кількість в них місць для відвідувачів;

в) загальнотоварні склади - кількість складів і їх потужність у квадратних метрах площі складської;

г) холодильники - число холодильників і їх ємність у тоннах;

г) овощекартофелехраніліще - число сховищ і ємність їх у тоннах.

По обєктах промисловості введення в дію виробничих потужностей передбачається також в натуральних показниках окремо по кожному напрямку. Наприклад, хлібозаводи - тонн на добу, консервні заводи - млн умовних банок на рік, пивоварні заводи та заводи безалкогольних напоїв - тис. дал. на рік; підприємства з виробництва ковбасних виробів - тонн за зміну; заводи залізобетонних виробів - тис. куб. м продукції в рік і т.д.

Розмір введення у дію потужностей і обєктів на планований період визначається по розрахунках. При цьому передбачається максимально можливе використання потужностей, що діють.

При розробці плану введення в дію потужностей, підприємств необхідно передбачати у першу чергу введення потужностей за рахунок закінчення будівництва раніше розпочатих обєктів, розширення підприємств, а потім знову починає будівництв.

Строки введення у дію потужностей і обєктів визначаються виходячи з установлених норм тривалості будівництва, з якими погоджуються строки поставки обладнання згідно з договорами поставки обладнання.

Введення в дію основних фондів планується в грошовому вираженні. У план введення у дію основні фондів включаються:

а) вартість закінчених будівництвом і вводяться в дію в плановому періоді обєктів та підприємств;

б) вартість що вводяться в дію машин і устаткування, включаючи транспортні засоби;

в) витрати на придбання інвентарю та інструменту, що відносяться до основних фондів.

При визначенні завдань щодо введення у дію основних фондів.

План введення в дію потужностей та основних фондів служить підставою для визначення обсягу капітальних вкладень.

Обєм капітальних вкладень визначається виходячи із запланованого введення у дію потужностей, підприємств, обєктів і створення нормативних здолав, до якого повинні укладатися замовники.

У планах визначаються капітальні вкладення по галузях діяльності з виділенням обсягів на технічне переозброєння і реконструкцію діючих підприємств. Капітальні вкладення підрозділяються також за видами витрат: на будівельно-монтажні роботи, придбання обладнання, проектно-вишукувальні роботи, інші капітальні роботи і витрати.

Приблизна форма плану капітальних вкладень наведена нижче.

Затверджую

(керівник організації) ""__________ 200 р.

План капітальних вкладень організації на 200__год

Разом:

На стадії розробки довгострокового плану капітальних вкладень обсяги капітальних вкладень визначаються на основі нормативів питомих капітальних вкладень на одиницю введеної потужності (обєкта) і нормативів ефективності використання основних фондів.

Нормативи питомих капітальних вкладень встановлюються по галузях господарської діяльності. Вони розробляються окремо для нового будівництва і для реконструкції та технічного переозброєння діючих підприємств.

Розрахований за допомогою вказаних нормативів обсяг капітальних вкладень на довгостроковий період в подальшому (в річних планах) уточнюється на основі більш детальних економічних і прямих розрахунків по проектно-кошторисної документації.

Одними з важливих документів капітального будівництва є титульні списки на будівництво, які готуються одночасно з планом капітальних вкладень.

Підвищення наукового рівня планів капітальних вкладень викликає необхідність подальшого поліпшення системи показників плану та методології планування з урахуванням реформування економіки, а також вдосконалення норм та нормативів питомих капітальних вкладень.

З метою всебічного аналізу економічної ефективності капітальних вкладень на всіх стадіях розробки плану капітальних вкладень проводяться розрахунки економічної ефективності капітальних вкладень.