Головна

Титульні списки будівництва, їх зміст та значення

Титульний список - це документ, в якому міститься перелік обєктів, які включені до планів капітальних вкладень.

Титульні списки є одним з основних документів, в яких конкретизуються обєкти, передбачені в планах капітальних вкладень і капітального будівництва.

Титульні списки складаються на все знову починається та перехідні будови і обєкти, що підлягають будівництву в планованому періоде1.

Титульний містить список найменування обєктів нового будівництва (реконструкції), місцезнаходження обєкту, що будується, рік початку і закінчення будівництва. У титульному списку вказуються проектна потужність споруджуваного обєкта, кошторисної вартості, обсяг капітальних вкладень і будівельно-монтажних робіт, введення в дію виробничих потужностей і основних фондів.

Титульні списки будівництв складаються на весь період будівництва з розподілом завдань по роках.

Відповідно до вказівок нові обєкти можуть бути включені у титульні списки будівництва тільки за наявності проектно-кошторисної документації на першу чергу будівництва.

Титульні списки будов затверджуються керівниками організацій, затверджують план капітальних вкладень.

Включення обєктів до титульного списку є дозволом на їх будівництво.

Титульний список - незмінний плановий документ на весь період будівництва. Він є обовязковим для замовників і підрядників. Титульний список у минулому служив документом для складення і подання заявок постачальницько-збутових організацій. Зараз він є основою для виробництва проектно-вишукувальних робіт та привязки типових проектів до місцевості.

На основі титульних списків будівництв можуть при необхідності складатися внутріпостроечние титульні списків для конкретизації титульних списків будівництв по обєктах. Вони складаються замовником спільно з генеральним підрядником з метою розподілу показників плану капітальних вкладень за окремими обєктами і витратам і затверджуються керівником організації-замовника.

Всі обєкти, внутріпостроечние що включаються в титульні списки, поділяють на три групи: 1) що підлягають введенню в експлуатацію в плановому році - пускові обєкти; 2) обєкти, початок і закінчення будівництва яких лежать за межами року - перехідні обєкти; 3) обєкти, будівництво яких починається у плановому році, а здача в експлуатацію буде в наступні роки - задельние обєкти.

Титульні списки будівництв служать плановим документом при укладанні угод підряду і при оформленні фінансування капітальних вкладень.