Головна

Проектування територіального розміщення підприємств роздрібної торгівлі в сільських районах

Раціональне розміщення підприємств торгівлі в районі має велике значення для підвищення ефективності торгівлі та задоволення платоспроможного попиту населення з оптимальними витратами часу на купівлю товарів.

З обгрунтованих розміщенням підприємств роздрібної торгівлі досягається економне витрачання часу населення на купівлю товарів, найбільш повне задоволення попиту населення на товари і ефективність капітальних вкладень.

За роками реформування економіки Росії (1991 - 2003 рр..) Торговельна мережа в сільських районах істотно зменшилася, вона зносилася якісно і не стала задовольняти потреби населення. Знову виникла завдання розвитку торговельної мережі споживчої кооперації. Видається, що роздрібну торгівельну мережу в сільських районах країни необхідно розвивати у наступних напрямках:

1) у напрямку розширення мережі кількісного магазинів, павільйонів, наметів з урахуванням чисельності населення шляхом нового будівництва, реконструкції, технічного переозброєння;

2) якісного поліпшення підприємств торгівлі шляхом укрупнення типових проектів підприємств, типізації магазинів, реконструкції і технічного переозброєння діючих магазинів, спеціалізації магазинів;

3) раціонального розміщення магазинів у містах та сільських районах.

Раціональне, найбільш-який зручний для населення розміщення торгових підприємств дозволить скоротити граничний радіус пішохідної доступності магазинів і тим самим дає можливість скоротити витрати часу на купівлю товарів. Бо проблеми раціонального розміщення магазинів та інших торгових обєктів - досить актуальна проблема, зупинимося на ній докладніше.

Раціональне розміщення підприємств торгівлі вимагає розвязання наступних завдань:

1) розмістити підприємства торгівлі таким чином, аби витрати часу населення на купівлю товарів були мінімальними;

+2) Розмістити кожен магазин в такому районі обслуговування, де йому буде забезпечено необхідний розмір

обороту (продаж) та умови рентабельної (прибуткової) праці;

3) використовувати можливості скорочення затрат на будівництво магазинів та експлуатацію їх шляхом укрупнення розмірів підприємств і застосування економічних проектів;

4) надати покупцям широкий вибір товарів, не допускаючи розпилювання товарів складного асортименту за численним магазинам. У звязку з цим питання проектування розміщення магазинів повинні вирішуватися по відношенню не до одного окремо взятого магазину, а до комплексу підприємств і вирішувати завдання в комплексі.

Питанням проектування раціонального розміщення магазинів адміністративного району на території завжди приділяли багато уваги. З цієї проблеми багато років працювали Московський кооперативний інститут (нині - Університет споживчої кооперації), Московський інститут народного господарства ім. Плеханова Г. В. (нині - Российская економічна академія), Науково-дослідні інститути ЦІНОТУР, ВНІІЕКТ Центросоюза СРСР, ЦНИИЭП торгово-побутових будівель Держкомархітектури та ін

В Московському інституті ім. Г. В. Плеханова під керівництвом професора С. В. Серебрякова протягом багатьох років проводилися дослідження в області ефективності проектування розміщення магазинів у містах.

У результаті багаторічних досліджень наукою розроблені принципи раціонального розміщення магазинів у містах та сільських районах, які знайшли застосування в практиці проектування та будівництва.

Розглянемо деякі теоретичні передумови, які можуть бути враховані при розробці проектів розміщення підприємств роздрібної торгівлі. Вся мережа підприємств роздрібної торгівлі формується для того, аби створити найкращі умови постачання населення товарами народного споживання з урахуванням купівельного попиту. За ознакою купівельного попиту всі товари можуть

бути розділені на три групи, тобто товари повсякденного попиту, періодичного та епізодичного попиту. Ця товарна угруповання лежить в основі організацій проектування розміщення підприємств роздрібної торгівлі. Вся мережа підприємств роздрібної торгівлі поділяється на три сходинки.

Основним принципом створення торговельної мережі в сільському районі є її концентричне (ступеневу) будову.

При концентричним розміщенні торгова мережа будується ступенями. У сільських районах утворяться, як правило, торгової мережі три ступені:

- Магазини першого ступеня мають невеликий радіус дії і мають у своєму асортименті, як правило, товари повсякденного попиту. Ці магазини мають бути максимально наближені до покупцям. На практиці все магазини, що торгують товарами повсякденного попиту, зокрема, продовольчими та деякими промисловими (сірники, мило, зубний порошок, одеколон та інші), мають бути розміщені в межах пішохідної доступності (з радіусом обслуговування до 0,5 км);

- Магазини другого ступеня здійснюють продаж товарів періодичного попиту та ширшого асортименту, ніж у магазинах першого ступеня. Район їх діяльності ширше, охоплює він територію, включаючи магазини першого ступеня;

- Магазини третього ступеня концентрують широкий асортимент товарів. Це універмаги, великі спеціалізовані магазини, торгові центри. Вони охоплюють своєю діяльністю обслуговується весь район.

Застосування на практиці принципу концентричного розміщення торгової мережі дозволяє знаходити правильне співвідношення форм спеціалізації торговельної мережі району і підбирати необхідні типи магазинів. При концентричним розміщення торгової мережі великі й дрібні, спеціалізовані та універсальні магазини не підміняють, а доповнюють один одного, утворюючи певну систему торговельних підприємств і загальну зону обслуговування.

Проектна (перспективна) мережа населених пунктів у сільськогосподарських районах створюється, як правило, за наступною схемою:

а) районні центри;

б) центральні селища сільських адміністрацій, сільськогосподарських підприємств і аграрно-промислових обєднань;

в) селища виробничих підрозділів.

Районний центр є політичним, адміністративним і господарсько-виробничим центром всього адміністративного району, а центром також культурно-побутового і торгового обслуговування. У ньому розміщуються разом з районними установами та організаціями підприємства з виробництва товарів, ремонту машин, лікарняний комплекс, будинок культури та ін

У районному центрі мають бути великі підприємства торгівлі - великий універмаг, спеціалізовані магазини промислових товарів (книг, меблів, господарських товарів, будівельних матеріалів, великий продовольчий магазин "Універсам" та ін Можливо проектування торгового центру.

Однак не слід випускати з уваги, що в універмазі районного центру здійснюють покупки жителі інших населених пунктів, які приїжджають зазвичай на особистих автомобілях. У звязку з бурхливим розвитком виробництва автомобілів у нашій країні їх власниками все більше стають сільські жителі. Можна припускати, що в недалекому майбутньому виникне проблема стоянок автомобілів біля універмагів. Вже зараз необхідно при будівництві універмагів проектувати стоянки для автомобілів.

Розміри земельних ділянок, що окремо стоять торгових центрів, магазинів слід встановлювати в певних розмірах, - див. табл. 13.31.

Другий тип селищ району - селища центральні сільських адміністрацій, сільськогосподарських підприємств, агропромислових обєднань. У цих селищах розміщуються невеликі виробничі комплекси підрозділів сільськогосподарських підприємств. У ряді районів - селища колгоспів чи виробничих кооперативів, АТ. Такі центральні селища сільськогосподарських підприємств будуть мати дільничні лікарні, медичні пункти, школи, підприємства побутового обслуговування.

У селищах, які є місцевими осередками, необхідно проектувати розміщення магазину промислових товарів, магазину продовольчих товарів, магазину господарських товарів або типовий торговельний центр.

У схемах регіональних планувань сільськогосподарських районів значну кількість населених місць доводиться на селища виробничих підрозділів. Це третій тип населеного пункту, невеликих по чисельності, які служать місцями проживання робітників. У таких

селищах слід проектувати розміщення магазинів з товарами повсякденного попиту.

Представляється, таким чином, доцільним в сільських районах проектувати розміщення торгових підприємств концентричним (ступінчастим) принципом.

Для сільських районів триступінчатої доцільно застосовувати принцип побудови торгових підприємств.

Концентричний принцип розміщення (концентрами) магазинів дозволяє знайти правильне співвідношення різних магазинів і різні форми спеціалізації, а також правильне поєднання універсальних магазинів, спеціалізованих, комплексних. Невеликі і великі магазини не замінюють, а доповнюють один одного.

Однак ступінь і глибина спеціалізації, вибір товарного профілю магазинів повинні бути економічно виправданими. При вузької спеціалізації число магазинів, які торгують певними товарами, скорочується. Спеціалізовані магазини, що торгують однією видом товарів, які територіально віддалені від споживачів, аніж магазини, що торгують декількома видами товарів. Це може негативно позначатися на торгівлю продовольчими товарами, які є продуктом повсякденного попиту. У торгівлі продовольчими товарами рівень спеціалізації повинен бути нижче, ніж в торгівлі непродовольчими товарами. Населення віддає перевагу продовольчим магазинам універсальним, які мають в асортименті гастрономічні, бакалійні, кондитерські, молочні товари, хлібобулочні вироби, фрукти та інші товари з тим, щоб їх можна було купити в одному магазині.

У промтоварних магазинах найбільший ефект досягається при спеціалізації магазинів.

У сільських районах ступінчаста система побудови торговельної мережі полягає в наступному:

- Перший ступінь - це магазини з товарами повсякденного попиту, їх проектують для малих сільських населених пунктів;

- Другий ступінь - магазини з товарами періодичного попиту, що проектуються для середніх сільських населених пунктів, а також центральних селищ, у яких перебувають сільські (селищні) адміністрації, адміністрації колгоспів, виробничих кооперативів, АТ;

- Третій ступінь - магазини і торгові центри з товарами епізодичного (рідкого) попиту, що проектуються для розміщення в районних центрах, великих і великих населених пунктах.

Проектування розміщення підприємств торгівлі за ступінчастою системі позитивно зарекомендували в сільських районах, і воно успішно застосовується в даний час при проектуванні перспективного розміщення підприємств роздрібної торгівлі.

Магазини різних ступенів не замінюють, а доповнюють один одного. Проектування концентричного (ступеневої) побудови підприємств торгівлі споживчої кооперації дозволяє знайти правильне поєднання між магазинами різних розмірів і правильне поєднання універсальних та спеціалізованих підприємств роздрібної торгівлі.

У містах довгий час також застосовувалася трирівнева система побудови торговельної мережі. Для міст було характерним наступне побудова: перший ступінь - магазини з товарами повсякденного попиту проектувалися для окремих кварталів міста, другий ступінь - магазини з товарами періодичного попиту проектувалися для кожного району міста, третій ступінь - магазини з товарами епізодичного попиту проектувалися як підприємства загальноміського значення - великі універмаги і великі спеціалізовані магазини.

Магазини різних ступенів як у сільських районах, так і в містах не замінюють, а доповнюють один одного. Концентричне будову мережі дозволяє знайти правильні співвідношення між магазинами різних розмірів, між магазинами центральній частині і периферійних.

Концентричне побудову торговельної мережі в місті має деякі особливості від сільського району. Розміщення торгової мережі в місті практично призвело до поділу всіх магазинів на два класи - магазини територіальних ступенів (мікрорайонів, житлових районів, центру міста) і магазини магістрального розміщення. Перша група магазинів включається в торговельні центри та торговельні комплекси і характеризується універсальністю товарного асортименту. До другої групи належать спеціалізовані магазини. Вони розміщуються на основних магістралях міста.

Таким чином, проектування розміщення торгової мережі в містах здійснюється на основі цих же принципів. Однак при концентричним розміщення торгової мережі в містах утворюються, як правило, два ступені торгової мережі: 1) перша ступінь - магазини житлових районів і мікрорайонів міста мають невеликий радіус дії (в межах пішохідної доступності) і мають у своєму асортименті, як правило, продовольчі товари і товари частого попиту (господарського та культурно-торговельного призначення). Мережа таких магазинів розміщається рівномірно

по місту; +2) загальноміського значення магазини - з повним асортиментом товарів певних груп або споживчих комплексів. Магазини (великі універмаги, торгові центри та ін) загальноміського значення можна розміщувати на основних магістралях міста, площах, не обовязково в адміністративному центрі міста.