Головна

Районне планування - сполучна ланка між проектуванням підприємств і проектуванням їх розміщення

Успішний розвиток всіх галузей господарства тісно повязана з проектуванням розміщення та розвитку підприємств виробничої та невиробничої галузей, в тому числі і підприємств торгівлі і громадського харчування. Проектування розташування та розвитку підприємств на науковій основі знаходить своє вираження у схемах районних планувань.

Районні планування розроблені в кожному районі з урахуванням існуючих або планованих галузей народного господарства.

Районне планування являє собою вид проектних робіт, основною метою яких є найбільш раціонально і взаємоповязані розміщення на конкретній території підприємств, сіл та селищ, транспортних шляхів, інженерних комунікацій та місць масового відпочинку населення.

Проектні роботи по районної плануванні поділяються на два види: схеми і проекти, що розрізняються розробки послідовністю, величиною планованої території та ступенем детальності опрацювання окремих питань. Схеми і проекти районного планування виконуються для двох основних етапів: першої черги і розрахункового строку. У як розрахунковий термін приймається період 25-30 років.

Схема районного планування виконується для областей, країв, республік, районів. Схеми районних планувань, будучи найбільш загальних її виглядом, служать сполучною ланкою між територіальним плануванням і проектно-планувальними роботами і забезпечують перехід від рішень схем розвитку і розміщення підприємств до проек-тно-планувальним рішенням.

Районну планування доповнюють і конкретизують окремі схеми розвитку і розміщення підприємств промисловості, сільського господарства, торгівлі, громадського харчування, заготівель і переробки сільгосппродуктів, транспорту, підприємств культури, охорони здоровя та ін

Організації споживчої кооперації розробляють схеми розвитку торгівлі підприємств, громадського харчування та промисловості. Схема розвитку підприємств галузі, - це передпланових документ, що відображає результати техніко-економічних досліджень з обгрунтування розвитку галузей. Створення схеми - велика і складна робота, в основу якої закладаються прогнози розвитку підприємств торгівлі в районі з урахуванням перспектив розвитку в районі промислового та сільськогосподарського виробництва, транспорту, чисельності населення. Вони доповнюють схеми районного планування.

Основними завданнями розробки схем є районного планування:

- Виявлення природних, територіальних, трудових і економічних ресурсів регіону та можливостей розвитку і розміщення їх у межах промислового, цивільного, сільськогосподарського, транспортного будівництва;

- Розробка пропозицій по загальному функціонального зонування території і взаємоповязаних комплексного розміщення обєктів господарства;

- Визначення перспектив зміни чисельності населення і шляхів розвитку мережі міських, селищних і сільських поселень за рахунок зростання існуючих і створення нових селищ, а також основних напрямків формування систем розселення та реконструкції мережі сільських населених місць;

- Визначення перспектив розвитку культурно-побутового обслуговування і масового відпочинку населення;

- Визначення перспектив торговельного обслуговування населення;

- Визначення перспектив водозабезпечення, енергопостачання, розвитку транспортних та інженерних матеріальних комунікацій;

- Встановлення загального напрямки робіт по відновленню, збереженню і поліпшенню природних ландшафтів, розміщення великих зон тривалого і короткочасного відпочинку;

- Обгрунтування економіко-планувального районування.

Головними завданнями розробки проектів районного планування є:

- Комплексний розвиток і розміщення галузей господарювання району;

- Формування і розвиток групової системи населених місць із забезпеченням зручною доступності;

- Організація зеленого поясу навколо центрального міста як найважливішого елемента озеленення району;

- Організація приміської сільськогосподарської бази для сільськогосподарського інтенсифікації виробництва;

- Розвиток мереж транспорту, водопостачання, енергопостачання та звязки.

У схемах районного планування визначається раціональна організація мережі населених місць, розміщення об `єктів промислового і сільськогосподарського будівництва.

Районні планування, таким чином, є сполучною ланкою між проектуванням підприємства (розробкою конкретного проекту) та проектно планувальними-роботами (проектуванням розміщення підприємства) і

забезпечують перехід від рішення схем розвитку і розміщення на проектно-планувальних рішень на місцевості.