Головна

Проектування організації будівництва і виконання робіт

Від організації будівельного виробництва в значній мірі залежать ефективність капітальних вкладень і терміни введення в експлуатацію обєктів.

До елементів організації будівельного виробництва відносяться 1) проектування організації будівництва; 2) проектування виробництва робіт; 3) впровадження поточного методу будівництва.

Проект організації будівництва складають проектні організації на стадії розробки технічного (техно-робочого) проекта. Він входить в склад технічного (техно-робочого) проекту в вигляді самостійного розділу.

Проект організації будівництва включає наступні матеріали:

До складу проекту організації будівництва входять:

- Календарний план будівництва, в якому зазначаються черговість і терміни будівництва основних і допоміжних будівель і споруд, пускових комплексів. До плану додаються графіки потреби в будівельні матеріали;

- Будівельний генеральний план з розташуванням на ньому постійних і тимчасових будинків та споруд, складів, доріг тощо;

- Пояснювальна записка, в якій міститься коротка характеристика умов будівництва та ін;

- Відомості основних обсягів робіт з розрахунком потреби в будівельних матеріалах;

- Потреба в кадрах фахівців-будівельників. Проект організації будівництва є підставою

для складання проекту виробництва робіт.

Проект виробництва робіт складає будівельна організація. Розробка проектів виробництва робіт здійснюється за рахунок накладних витрат будівельних організацій.

У залежності від величини, призначення і складності обєкта проект організації виконання робіт має містити неоднакова кількість матеріалів з різним ступенем деталізації.

Проект виробництва робіт включає наступні основні матеріали:

- Календарний план виробництва робіт або сітьовий графік. До плану додається графік надходження на об `єкт будівельних конструкцій, що будівельних матеріалів та графіки потреби в будівельних машинах і робочих кадрах по обєкту;

- Будівельний генеральний план обєкта з уточненими розташуванням кранів, майданчиків збірки конструкцій та обладнання, розташуванням складів, транспортних шляхів та ін;

- Технологічні карти на складні роботи та роботи, що виконуються нові методи, на інші роботи - типові технологічні карти, привязані до обєкта, або технологічні схеми виконання робіт;

- Графіки руху (переміщення) робочих кадрів і будівельних машин по обєкту;

- Рішення з техніки безпеки;

- Документація з контролю та оцінки якості будівельних робіт;

- Пояснювальна записка, в якій наводяться все обгрунтування прийнятих рішень, потрібні розрахунки і техніко-економічні показники.

У проекті виробництва робіт можуть бути передбачені заходи щодо організації всіх робіт або частини методом бригадного підряду на основі господарського розрахунку, що стимулює економне витрачання матеріальних ресурсів, зниження терміну будівництва та підвищення якості будівельних робіт.

Проект виробництва затверджується головним інженером будівельної організації, а розділи проекту по монтажних роботах - головним інженером субпідрядної будівельно-монтажної організації.

Проект виробництва робіт передається на будівельний майданчик до початку робіт. Всі зміни і відхилення прийнятих рішень у проекті виробництва робіт повинні фіксуватися в журналі робіт, який є первинним виробничим документом, що відображає фактичний стан будівництва. Форма журналу робіт наведена в Сніп "Організація виробництва будівельного".

У проекті організації виконання робіт передбачається метод виконання робіт.

У практиці будівництва застосовуються три методи виробництва робіт: послідовний, паралельний та поточний.

При послідовному методі роботи на кожному наступному ділянці (будівлі, обєкті) починаються тільки після їх завершення на попередньому. Такий метод не дозволяє раціонально використовувати кадри. Частина кадрів будівельників знаходиться у очікуванні завершення попереднього ділянки.

При паралельному методі роботи виконуються на ряді обєктів (захоплення) водночас. У цьому випадку тривалість будівництва може скорочуватися, але при цьому методі спостерігається розосередження робітників з багатьох обєктів, вимагає залучення великої кількості робітників. При паралельному методі спостерігається розосередження будівельних матеріалів за розпочатим будівництвах.